Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Minna Santaoja

Tutkimustoiminta (linkki SoleCRIS-tietokantaan)

Politics of Nature and the Environment Research Group (PONTE)

Tutkijatohtori

Tampereen yliopiston
Johtamiskorkeakoulu
(ympäristöpolitiikka)

Puh. 040 190 4016
Sähköposti: minna.santaoja@staff.uta.fi

Työhuone: Pinni A5014
Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Postiosoite:

Minna Santaoja
Johtamiskorkeakoulu (JKK),
33014 Tampereen yliopisto

Asiantuntemusalueet:

 • Monitasoinen ympäristöhallinta
 • Tietokäytännöt ja asiantuntijuus
 • Kansalaisosallistuminen
 • Kansalaistiede
 • Kaupunkisuunnittelu
 • Kestävä ruokavalio

Postdoctoral researcher

University of Tampere

School of Management
(environmental policy)

Tel. +358 (0) 40 190 4016
E-mail: minna.santaoja@staff.uta.fi

Room: Pinni A5014
Office hours: By appointment

Mailing address:

Minna Santaoja
School of Management (JKK),
FI-33014, University of Tampere

Expertise:

 • Multi-level environmental governance
 • Knowledge practices & expertise
 • Public participation
 • Citizen science
 • Urban planning
 • Sustainable diets
Minna passi.jpg

Projects:

POPRASUS - Politics, practices and the transformative potential of sustainable diets (Academy of Finland), 01-09/17, http://sustainablediets.fi/

SubZero - Visualizing environmental change (affiliated researcher), 09/15-12/16, http://sub-zero.org/

Technologies for biodiversity knowledge management and the construction of environmental agency (Funded by Maj and Tor Nessling Foundation), 2016, 10/17-09/18

Julkaisuja / Publications

Leino Helena, Santaoja Minna & Laine Markus. (2017). Researchers as knowledge brokers. Translating knowledge or co-producing legitimacy for the urban infill in Finland? International Planning Studies.

Hyvärinen Pieta, Ponto Heli, Santaoja Minna, Alatalo Elina. (2017). Kokeillen kohti tuntematonta: dialogi Versuksen tulevaisuudesta. Versus 2017 (1).

Santaoja Minna. (2016). Imaginaries of hope : Visualizations for empowering societal transformation. Teoksessa Santaoja Minna, Suonpää Juha (toim.) Interventions: Visualizing environmental change. Oulu, Finland: Oulanka research station, University of Oulu, 200-211.

Santaoja Minna. (2016). Kirjoituskurssilta helpotusta graduntekijän rimakauhuun. Yliopistopedagogiikka 2016 (2), 13.

Santaoja Minna. (2016). Monipuolinen johdatus visuaalisiin menetelmiin yhteiskunta- ja kulttuuritieteissä. Agricolan kirja-arvostelut 16.2.2016.

Santaoja Minna, Laine Markus, Leino Helena. (2016). ”Joku palikka siitä puuttuu” – Luottamuksen rakentuminen täydennysrakentamisen suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1).

Santaoja Minna, Oksanen Markku (toim.). (2016). Alue ja Ympäristö -lehti, Kokeileva ympäristöpolitiikka -teemanumero 2/2016. Tampere: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura.

Santaoja Minna, Suonpää Juha (toim.). (2016). Interventions : Visualizing environmental change. Oulu, Finland: Oulanka research station, University of Oulu.

Santaoja Minna. (2015). Kiehtova toinen. Hyönteisharrastuksen järki ja tunteet. Alue ja Ympäristö 44 (2), 3-14.

Santaoja Minna. (2015). Paneeli pohti maantieteen tulevaisuutta. Terra 127 (4), 221-222.

Laine Markus, Leino Helena, Santaoja Minna, Setälä Marjut. (2015). ”Tää on kuin sikaa säkissä ostais” : tulevaisuuden keskustan suunnittelun haasteet institutionaalisen epäselvyyden tilanteessa. Futura 34 (1), 26-35.

Santaoja, Minna. (2014). Luontoharrastuksen ja luonnontieteellisen museotoiminnan yhteiset vaiheet – tamperelainen tarkastelu. Ympäristöhistoria - Finnish Journal of Environmental History (YFJEH) (1), 7-31.

Santaoja Minna. (2013). Rakkaudesta luontoon. Luontoharrastajat luonnonsuojelun toimijoina. Dissertation. Acta Universitatis Tamperensis: 1853. Tampere University Press.

Minna. (2013). Rakkaudesta luontoon. Luontoharrastajat luonnonsuojelun toimijoina. Lectio praecursoria. Yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen seuran tiedotuslehti 2013 (2), 10-13

Santaoja Minna, Leino Helena, Chudoba Minna, Bamberg Jarkko, Nieminen Jere. (2013). Uusilla menetelmillä kiinni kokemukselliseen tietoon. Versus - Alue ja Ympäristö 2013 (2), 1-3.

Santaoja Minna, Treffny Raphael, Mertens Cordula, Jolibert Catherine, Farrell Katharine. (2013). Looking for a place to anchor: Confusing thoughts along an interdisciplinary dissertation journey. Teoksessa: Farrell Katharine, Luzzati Tommaso, van den Hove Sybille (toim.) Beyond Reductionism: A Passion for Interdisciplinarity. Routledge, 221-248.

Santaoja Minna. (2012). Naiset luontoharrastajina. Alue ja ympäristö 41 (1), 82-95.

Santaoja, Minna (2011). Ekokumppanuus - mitä uutta Tampereelta? Ympäristökansalaisuuden näkökulma. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 39 (1), 24-41.

Leino Helena, Peltomaa Juha, Santaoja Minna. (2010). For the sake of the lake: multi-signification and improvisation in the practices of two lake restoration projects in Finland. Local Environment 15 (9/10), 775-784.

Santaoja M. (2008). Luontoharrastuksen ristiriitainen poliittisuus. Kulutustutkimus.Nyt. 2 (1), 47-62.

Laine M, Leino H, Santaoja M. (2007). Keskustan rajattu merkitys - tapaus Tampereen keskustan liikenneosayleiskaava. Yhdyskuntasuunnittelu 45 (1), 6-21.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 30.6.2017 9.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti