Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Viljanen Jukka

Tampereen yliopiston
johtamiskorkeakoulu

julkisoikeuden professori, HT

 

Dosentti (Human Rights Law)

Puh. 040 190 1268
Sähköposti: jukka.viljanen[at]uta.fi

Työhuone: Pinni A2039
Tavattavissa sopimuksen mukaan


Postiosoite: Jukka Viljanen
Johtamiskorkeakoulu (JKK),
33014 Tampereen yliopisto

Asiantuntemusalueet: Euroopan
ihmisoikeussopimus,
ihmisoikeustutkimus, valtiosääntöoikeus

SoleCris Jukka Viljanen

Twitter @ViljanenJukka

Faculty of Management
at University of Tampere

Professor of Public Law, Ph.D.

 

Adjunct Professor (Human Rights Law)

Tel. +358 40 190 1268
E-mail: jukka.viljanen[at]uta.fi

Room: Pinni A2039
Available by appointment


Mailing address: Jukka Viljanen
School of Management (JKK),
FI-33014, University of Tampere

Expertise:Law of the European
Convention on Human Rights,
Human Rights Law, Constitutional Law

viljanen j.jpg

Esittely

Toimin Tampereen yliopiston julkisoikeuden professorina ja olen ihmisoikeustutkimuksen dosentti. Olen hoitanut  julkisoikeuden professorin tehtävää myös 1.9.2013-31.12.2014. Toimin myös julkisoikeuden opintosuunnan vastuuprofessorina. Olen vapaana julkisoikeuden yliopistonlehtorin tehtävästä (1.1.2018 alkaen). Olen suorittanut Tampereen yliopistossa hallintototieteiden maisterin (1992), lisensiaatin (1998) ja tohtorin (2003) tutkinnot pääaineena julkisoikeus. Olen toiminut julkisoikeuden assistenttina vuosina 1994-2004. Vuosina 2001-2002 olin vierailevana tutkijana Alankomaiden ihmisoikeusinstituutissa SIM:ssa, Utrechtin yliopistossa. Vaasan yliopiston julkisoikeuden yliassistenttina toimin 2004-2006. Tampereen yliopistoon palasin tutkijatohtoriksi Suomen Akatemian rahoittamaan projektiini Muuttuva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin- kohti eurooppalaista valtiosääntötuomioistuinta vuosina 2007-2009. Vuodesta 2010 alkaen olen toiminut julkisoikeuden yliassistenttina ja sittemmin julkisoikeuden yliopistonlehtorina. Vuodesta 2006 alkaen olen myös ihmisoikeustutkimuksen (Human Rights Law) dosentti Tampereen yliopistossa. Vuodesta 2004 alkaen olen toiminut eduskunnan perustuslakivaliokunnan asiantuntijana. Olin muun muassa jäsenenä Oikeusministeriön työryhmässä, joka tarkistaa luottamuksellisen viestin perustuslakisääntelyä. Työryhmän raportti lokakuulta 2016 on luettavissa Oikeusministeriön sivuilla. Lisäksi olen toiminut oikeusministeriön asiantuntijana ja ollut kouluttamassa niin tuomioistuinlaitoksen väkeä kuin uusia työsuojelutarkastajia. Olen toiminut lukuisissa tieteellisissä luottamustehtävissä sekä Tampereen että Vaasan yliopistoissa. Olen myös mukana Valtiosääntöoikeudellisen seuran pitämän Perustuslakiblogin toimittamisessa. Ks. myös Perustuslakiblogin Twitter .

Tutkimukselliset kiinnostuksenkohteeni ovat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytäntö ja erityisesti tulkintadoktriinien kehittäminen, perus- ja ihmisoikeuksien yleiset opit ja kansainvälisten ihmisoikeusinstrumenttien verkosto. Syksyllä 2013 järjestin kansainvälisen seminaarin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintadoktriinien kehittymisestä. Oikeusministeriön tilaama Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman arviointiraportti on julkaistu maaliskuussa 2014. Arviointiraportin julkaisemisen yhteydessä järjestettiin seminaari 31.3.2014 eduskunnan lisärakennuksen auditoriossa yhdessä oikeusministeriön ja ihmisoikeuskeskuksen kanssa.  Ks. lehdistötiedote.

Vuonna 2014 teimme Ympäristöperusoikeutta koskevan projektin, joka on yhteisrahoitteinen projekti Tampereen yliopiston ja ympäristöministeriön kanssa. Elokuun 28. 2014 järjestin ympäristöministeriön kanssa kansainvälisen seminaarin Searching for environmental rights/ Ynpäristöperusoikeutta etsimässä ja julkaisuseminaari pidettiin Korkeimmassa hallinto-oikeudessa lokakuussa (ks. tästä). Hankkeeseen liittyy myös otakantaa.fi kysely, jossa tiedustellaan Voiko ympäristökoskeviin päätöksiin vaikuttaa. Ks. Siina Raskullan tekemä yhteenveto havainnoista.  Lisäksi järjestimme valokuvakilpailun "Minun tärkeä ympäristöni", joka on suunnattu koululaisille.

Tällä hetkellä keskeisinä projekteina ovat Akatemian STN rahoitusta saanut hanke ALL-YOUTH (1.1.2018 alkaen) jossa toimin konsortion työpaketin johtajana sekä Law and Media hanke, jota rahoittaa Nordplus (2015-2017). Olen ollut laatimassa EIT:lle tehtyä sivuunväliintuloa. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Tallinnan yliopisto, Islannin yliopisto ja Latvian yliopisto. Lisäksi olen mukana Suomen Akatemia LOSS-hankkeessa.

Opetustyöstä sain JKK-teko palkinnon 2016 yhdessä Tarja Sepän kanssa. Palkinto perustui kursseihin Fighting against Human Rights Violations and Social Injustices sekä JKK goes to New York.

Presentation 

I am Professor of Public Law at the University of Tampere and Adjunct Professor of Human Rights Law. Start of January 2018 I returned from sappathical to work as a Professor of Public Law. I have a permanent post as Senior University Lecturer. Between 1.9.2013-31.12.2014 I was working as Professor of Public Law and also Professor in charge of Public Law Group 1.1.2014-31.12.2014. I have been leading several important research projects recently, e.g. evaluation of Finnish Human Rights National Action Plan (Ministry of Justice, 2013-2014) and Finnish environmental constitutional right (Ministry of Environment, 2014). I am also an expert for the Constitutional Law Committee of the Finnish Parliament and Ministry of Justice in matters related to the European Court of Human Rights. Most recently I am appointed to the Ministry of Justice expert committee reviewing constitutional provisions related to secrecy of communications..

My academic career started in early 1990’s when I started writing my dissertation on the limitation clauses of the ECHR. I worked ten years as assistant professor of Public Law. During my dissertation process I lived two years in the Netherlands and studied and wrote my dissertation in the University of Utrecht, SIM (Netherlands Institute of Human Rights). I have also made several visits to the European Court of Human Rights in Strasbourg.

I defended my Doctoral Thesis “The European Court of Human Rights as a Developer of Doctrines of Human Rights Law” in 2003, University of Tampere. My official opponent was Professor Martin Scheinin. After dissertation I went to University of Vaasa and worked as Senior Assistant Professor. I returner to Tampere at the start of 2007, when I received three year Academy of Finland Post Doc funding for my project concerning the future of the Strasbourg Court. Since 2010 I have been holding Senior Assistant Professor and University Lecturer positions. Since August 2012 I have permanent position of University Lecturer. I am a supervisor of eight Ph.D Candidates doing their research in the field of human rights law.

My research focuses on the doctrines of the European Court of Human Rights. Recently I have been writing on the extraterritorial jurisdiction and object and purpose oriented interpretation in different contexts. I organised a workshop for doctoral student on the ECtHR in October 2015 with a special  ECtHR workshop blog distributing results of seminar. Recently I have been writing also about national human rights architecture and environmental human rights.

My most recent projects are ALL-YOUTH (Academy of Finland, Strategic funding, 1.1.2018 onwards Twitter @AllYouthKaikki) and Law & Media Nordplus network with University of Tallinn, University of Latvia and University of Iceland. Here you can find the website of our project. It includes also a Amicus Curia brief  in the case of Satakunnan Markkinapörssi before the ECtHR Grand Chamber, which I was writing with my colleagues.

I also work in the LOSS-project funded by the Academy of Finland. I am a member of The Finnish Center of Chinese Law and Chinese Legal Culture.  I have organized several high profile seminars on ECtHR and national human rights system and environmenrtal human rights. I am sharing the responsibility of Environmental Governance and Regulation Blog with Heta Heiskanen and also editorial board of Perustuslakiblogi. 

My teaching in the upcoming study year (2017-2018) focuses on the spring 2018. I have a research sappathical on Autumn 2017.  I will teach in Finnish on following courses  HALJUS15 Public European Law (Period III) , HALJUS22 Research Course of Public Law (III-IV periods) and  KATYVP11 Introduction on Legal Order (I period). 

In 2016 I was awarded JKK teko 2016 together with Tarja Seppä on our courses Fighting against Human Rights Violations and Social Injustices and JKK goes to New York.

Fields of Expertise: 

European Convention on Human Rights, human and fundamental rights, constitutional law

Asiantuntemusalueet:

Euroopan ihmisoikeussopimus, perus- ja ihmisoikeudet, valtiosääntöoikeus

Opetus Tampereen yliopistossa 2017-2018: (Olen syksyn 2017 tutkimusvapaalla)

Maisterivaihe: HALJUS15 Julkinen eurooppaoikeus (sähköisenä tenttinä 2018), HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso (seminaariosio)  (III-IV periodi) 

Kandidaattivaihe: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (I periodi ja moodle kurssina muilla periodeilla) 

Valikoituja julkaisuja:

Jukka Viljanen & Heta-Elena Heiskanen: The European Court of Human Rights: Guardian of Minimun Standards in the Context of Immigration (2016). Netherlands Quarterly Of Human Rights 2/2016.

Jukka Viljanen, Heta Heiskanen & Siina Raskulla: Ihmisoikeuksien yleiset opit ja suomalainen ympäristöoikeudellinen argumentaatio. (2016), Ympäristöjuridiikka 1/2016.

Perustuslaki 10 §:n työryhmä. Luottamuksellisen viestin salaisuus. Perustuslakisääntelyn tarkistaminen. OMML 41/2016.

Heta Heiskanen & Jukka Viljanen (2015)  Reforming the Strasbourg Doctrine on Extraterritorial Jurisdiction in the Context of Environmental Protection European Law Reporter (10/2014)

Heta Heiskanen & Jukka Viljanen (2015) Extraterritoriality and lowering the exceptional circumstances threshold Völkerrechtblog

Jukka Viljanen & Heta Heiskanen (2015) Suomalaisen ihmisoikeusarkkitehtuurin ja ihmisoikeuskulttuurin nykytila ja tulevaisuus. 

Pauli Rautiainen & Jukka Viljanen (2015) Demokratia ja ihmisoikeudet kansainvälistyvässä Suomessa valtiosäännönperusperiaatteiden näkökulmasta

Jukka Viljanen, Heta Heiskanen, Siina Raskulla, Timo Koivurova & Leena Heinämäki (2014) Miten ympäristöperusoikeus toteutuu?

Jukka Viljanen, Pauli Rautiainen, Heta Heiskanen & Tarja Seppä (2014): Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2012-2013 arviointi

The European Court of Human Rights as a Developer of the General Doctrines of Human Rights Law. A Study of the Limitation Clauses of the European Convention on Human Rights. Acta Universitatis Tamperensis 965. Tampere University Press, Tampere 2003. xxxvii+342 sivua. Akateeminen väitöskirja.

Jukka Viljanen (2015) Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman arviointi ja kansallisten ihmisoikeusrakenteiden kehittäminen. Teoksessa Af Ursin, Klaus, Pekkola, Elias ja Stenvall Jari (eds.) Felix byrokratia? Julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona, Tampereen yliopiston 50-vuotisen hallintotieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sekä julkishallinnon emeritusprofessori Juha Vartolan juhlakirja 2015. s.129-141,

Onko Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännöllä käyttöä suojeluvastuukeskustelussa?. Kosmopolis 43 (1/2013), 45-61.

 Conflicts and the State of Emergency in light of the Case-Law of the European Court of Human Rights: Going to the Uncomfortable Zones of Judicial Reasoning. Julkaisussa Kristian Siikavirta (toim) Oikeus ja yhteiskunta- oikeustieteen monet kasvot XIV Oikeustieteen päivät (2012), p.61-79). http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-392-9.pdf

The Role of the European Court of Human Rights as a Developer of International Human Rights Law. Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol nº 62/63, (2011) p. 249-265.

 

Comparative Approach to Limitations from European Standard to International Trend, Scandinavian Studies in Law (Volume 55): Human Rights: Limitations and Proliferation (2010), pp. 285-306.

The European Court of Human Rights and the main challenges of the enlargement. Globalisation: Challenges to Research and Governance. Edited by Jukka Kultalahti & Ilari Karppi & Olli Kultalahti & Enrico Todisco. EastWest Books, Helsinki (2009), pp. 306-327 

The European Convention on Human Rights and the Transformation of the Finnish Fundamental Rights System: The Model of Interpretative Harmonisation and Interaction. Scandinavian Studies in Law, Volume 52, Constitutional Law 2007, p. 299-320.

Euroopan ihmisoikeussopimus perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä. Oikeustiede-Jurisprudentia XXXVIII 2005, s. 461-520.

Eurooppalainen demokratian ihanne ja demokraattisen järjestelmän vakaus- historiallis- poliittinen konteksti ihmisoikeustuomioistuimen tulkinnassa. Teoksessa Oikeus, talous, hallinto, ed. by Jukka Kultalahti-Risto Nuolimaa, Tampere 2007. p. 281-303.

Eurooppalaiset tuomioistuimet. Teoksessa Marjukka Litmala (toim.): OIKEUSOLOT 2004, Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja: 210, Helsinki 2004, s. 291-324.

Suojelupoliisi ja ulkomaalaisten turvallisuuden arvioiminen- näkökohtia ratkaisujen KHO 2007: 47 ja 48 pohjalta Lakimies 7-8:2007, p. 1123-1133.

Lyhyempiä kirjoituksia

Viljanen Jukka ja Heta Heiskanen: Ihmisoikeudet unohtuivat metsähallituslain valmistelussa, Suomen Kuvalehti 43/2015, Puheenvuoro

Viljanen Jukka: Kolumni: Cheers John, Aikalainen 4/2015.

Viljanen Jukka ja Heta Heiskanen: Ihmisoikeuksia pitää edistää myös Suomessa. Helsingin Sanomat 14.7.2014, Vieraskynä.

Viljanen Jukka Rautiainen Pauli. (2014). Ihmisoikeustuomioistuimelta merkittävät ratkaisut vankien tarkkailuhaalareista ja sananvapauden rajoista. Perustuslakiblogi ( http://perustuslakiblogi.wordpress.com/2014/01/15/jukka-viljanen-pauli-rautiainen-ihmisoikeustuomioistuimelta-merkittavat-ratkaisut-vankien-tarkkailuhaalareista-ja-sananvapauden-rajoista/%20).

Euroopan ihmisoikeusjärjestelmän tulevaisuus puntarissa, Aikalainen 2012, 17:8 http://aikalainen.uta.fi/2012/05/18/euroopan-ihmisoikeusjarjestelman-tulevaisuus-puntarissa/

Contemporary European Human Rights Network and Quest of European Standard IES VUB Newsletter 2011, 9:33, http://www.ies.be/files/11_01_LR.pdf

Vieraskynä: Venäjä pysäytti eurooppalaisen ihmisoikeusuudistuksen, Helsingin Sanomat 1.10.2007.

Vieraskynä: Ihmisoikeusloukkauksien tutkintaa ei saa vaarantaa, Helsingin Sanomat 28.4.2004.

 

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 31.1.2018 18.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti