Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Wacker Jani

Tampereen yliopiston
johtamiskorkeakoulu
Yliopistonlehtori, HT

sähköposti: jani.wacker[at]uta.fi

puh. 0440 892053,

050 318 6046 (toimistopuhelin)

Työhuone: Pinni A2040
Vastaanotto: sopimuksen mukaan

Postiosoite: Jani Wacker
Johtamiskorkeakoulu (JKK),
33014 Tampereen yliopisto

Asiantuntemusalueet: finanssihallinto-oikeus, valtiosääntöoikeus

School of Management
at University of Tampere
University Lecturer, Ph.D.

Tel. +358 440 892 053
E-mail: jani.wacker[at]uta.fi

Room: Pinni A2040
Office hours: by appointment

Mailing address: Jani Wacker
School of Management (JKK),
FI-33014, University of Tampere

Expertise: law of public finance, constitutional law

wacker_jani.jpg

SoleCRIS - tieteellisen toiminnan tietokanta

Esittely

Toimin Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa julkisoikeuden yliopistonlehtorina. Tutkimuksessani ja opetuksessani olen erikoistunut finanssihallinto-oikeuteen eli julkisen talouden oikeudelliseen sääntelyyn Suomessa ja Euroopan unionissa.

Julkaisuja

Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan. Tutkimus unionin vakaussääntelyn oikeudellisesta merkityksestä. Tampere: Tampere University Press 2009. (Acta Universitatis Tamperensis 1468). Akateeminen väitöskirja.

Kankaanpää Jari, Oulasvirta Lasse, Wacker Jani (2014): Steering and Monitoring Model of State-Owned Enterprises. International Journal of Public Administration 37 (7), 409-423.

Kankaanpää, Jari, Oulasvirta Lasse, Wacker Jani: Reporting of State-Owned Enterprises for Paliamentary Supervision. Hallinnon tutkimus 1/2014.

Finanssipolitiikan ohjaus ja valvonta Euroopan unionissa. Teoksessa Oulasvirta Lasse, Kihn Lili-Anne, Mänttäri Pietu, Wacker Jani (toim.): Näkökulmia arviointiin ja valvontaan. Tampere: Tampere University Press 2013, 193-212.

Euroopan unionin talous- ja rahaliitto (EMU) säätelee myös kuntien taloudenpitoa. Teoksessa Mölsä Ari (toim.) Kuntarakennekirja - oikeusoppineet puhuvat. Helsinki: Pole-Kuntatieto Oy. Kunnallisalan kehittämissäätiö 2012 (Polemia-sarja 84), 25-30.

Julkisen sektorin velkaantumisen rajoittamisen sääntelykeinot. Hallinnon tutkimus 1/2012, 48-53.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta ja valtion omistajaohjauksen valvonta. Teoksessa Vakkuri Jarmo et al (toim.) Tarkastus ja arviointi: julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampere University Press 2011, 246-260.

Kankaanpää Jari, Oulasvirta Lasse, Wacker Jani: Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. Eduskunnan tarkastusvaliokunta, Helsinki 2011. (Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010).

Talous- ja rahaliiton oikeudelliset vaikutukset valtiontaloudelliseen päätösvaltaan. Lakimies 2010/4, 660-663.

Finanssipolitiikan oikeudellinen ohjaus Euroopan unionin talous- ja rahaliitossa. Teoksessa Jukka Kultalahti - Seppo Penttilä (toim.) Oikeus- ja vakuutustiedettä 2006: Tampereen yliopisto, oikeustieteiden laitos 2006, 223-260.

The Fiscal Rules in the Economic and Monetary Union. Rissener Einblicke (Dezember 2004 Januar 2005), 31-40.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 31.10.2017 13.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti