Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: kauppatieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Anna Heikkinen

Tampereen yliopiston                           
johtamiskorkeakoulu
KTT, Tutkijatohtori, Yliopisto-opettaja
(Vastuullinen liiketoiminta)

Puh. 050 318 5970
Sähköposti: anna.L.heikkinen
(a) uta.fi

Työhuone: Pinni A5029
Vastaanotto: sopimuksen mukaan

Postiosoite: Anna Heikkinen
Johtamiskorkeakoulu (JKK),
33014 Tampereen yliopisto

Asiantuntemusalueet:

Vastuullinen liiketoiminta,
sidosryhmäteoria, kestävä kehitys, 
ilmastonmuutos

Julkaisut (SoleCris)

Faculty of Management
at University of Tampere
Ph.D., Postdoctoral researcher
University Instructor (Responsible
business)

Tel. +358 50 318 5970
E-mail: anna.L.heikkinen (a) uta.fi

Room: Pinni A5029
Office hours: By appointment

Mailing address: Anna Heikkinen
Faculty of Management (JKK),
FI-33014, University of Tampere      

Expertise:

Corporate social responsibility,
stakeholder theory, sustainable
development, climate change

Publications (SoleCris)

Heikkinen.JPG

Selected publications

Heikkinen, A., Kujala, J., Laine, M. & Mäkelä, H. 2017. Discourse Analysis as a Method for Business Ethics and Corporate Responsibility Research. In Werhane, P. & Freeman, R. E. (eds.) Cambridge Handbook of Research Approaches to Business Ethics and Corporate Responsibility. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 138–153.

Heikkinen, Anna. 2017. Business Climate Change Engagement: Stakeholder Collaboration in Multi-Stakeholder Networks. In Freeman, R. E., Kujala, J. & Sachs, S. (eds.) Stakeholder Engagement: Clinical Research Cases. Berlin Heidelberg: Springer. pp. 231–254

Lämsä, A-M., Pučėtaitė, R., Kujala, J., Heikkinen, A., Riivari, E. & Medeišienė, R. A. 2017. Teaching and learning business ethics in a multicultural group. International Journal of Knowledge Management Studies, 8(1/2), 83–98.

Heikkinen, Anna. 2015. Climate Change and Business Organisations. Alue ja Ympäristö, 44(1), 77–79.

Heikkinen, Anna. 2014. Discursive Constructions of Climate Change Engagement in Business Organisations. Acta Universitatis Tamperensis 1996. Tampere: Tampere University Press. 167 pp. Doctoral dissertation. Full text.

Heikkinen, Anna, Kujala, Johanna, Lehtimäki, Hanna. 2013. Managing stakeholder dialogue: The case of Botnia in Uruguay. South Asian Journal of Business and Management Cases, 2(1), 25–37.

Kujala, Johanna, Heikkinen, Anna & Lehtimäki, Hanna. 2012. Understanding the Dynamic Nature of Stakeholder Relationships: An Empirical Examination of A Conflict Situation. Journal of Business Ethics, 109(1), 53–65.

Research visits

Darden Schoolf of Business, University of Virginia, USA. Visiting PhD Scholar, 1-6/2012.

Research projects

RESPMAN Research Group

B2N Business to Nature: Stakeholder-driven value creation in ecosystem services

Wastebusters: Kuluttajakansalaiset aktiivisina ruokahävikin vähentäjinä

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 16.3.2018 9.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti