Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: kauppatieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Matias Laine

Tampereen yliopisto
Johtamiskorkeakoulu
KTT, apulaisprofessori (tenure track)     

Akatemiatutkija (9/2017-8/2022)   

Puh. 050 318 7752
Sähköposti: matias.laine(at)uta.fi

Työhuone: Pinni A3045
Vastaanotto: sopimuksen mukaan

Postiosoite:
Johtamiskorkeakoulu (JKK)
33014 Tampereen yliopisto      

Asiantuntemusalueet:
yritysten yhteiskuntavastuu,
kestävän kehityksen laskentatoimi, 
yhteiskuntavastuuraportointi,
kriittinen laskentatoimen tutkimus      

Solecris / julkaisut

 

University of Tampere
Faculty of Management
PhD, Associate Professor (tenure track)   

Academy Research Fellow (9/2017-8/2022)  

Tel. + 358 50 318 7752
E-mail: matias.laine(at)uta.fi

Room: Pinni A3045
Office hours: by appointment

Mailing address:
Faculty of Management (JKK)
FI-33014 University of Tampere

Expertise:
social and environmental accounting,
sustanability reporting,
critical accounting,
corporate social responsibility

Research interests:

My research interests are at the interface of business, society and the natural environment. I am interested in understanding the role of private corporations and business world in the societies' struggle with the escalating global environmental challenges. More specifically, I keep asking whether the increased popularity of the so called sustainability accounting and reporting in the corporate sector actually enhances societies' pursuit of sustainability.

Latest publications:

André, K., Cho. C.H. & Laine, M. (2018). Reference points for measuring social performance: A case study of a social business venture. Journal of Business Venturing, 33(5), 660-678.

Cho C.H., Laine M., Roberts R.W. and Rodrigue M. (2018). “The frontstage and backstage of corporate sustainability reporting: Evidence from the Arctic National Wildlife Refuge Bill”. Journal of Business Ethics, 152(3), 865-886.

Laine, M., Järvinen, J., Hyvönen, T. & Kantola, H. (2017). ”Ambiguity of financial environmental information: a case study of a Finnish energy company”. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(3), 593-619.

Laine, M. & Vinnari, E. (2017), “The transformative potential of counter accounts: a case study of animal rights activism”. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(7), 1481-1510.

Vinnari, E. & Laine, M. (2017). The moral mechanism of counter accounts: The case of industrial animal production. Accounting, Organizations and Society, 57, 1-17.

Ylönen M. & Laine M. (2015). “For logistical reasons only? A case study of tax planning and corporate social responsibility reporting”. Critical Perspectives on Accounting, 33, 5-23.

Cho C.H., Laine M., Roberts R.W. and Rodrigue M. (2015). “Organized Hypocrisy, Organizational Façades, and Sustainability Reporting”. Accounting, Organizations and Society, 40(1), 78-94.

Rodrigue M., Cho C.H. and Laine M. (2015). “Volume and tone of environmental disclosure: A comparative analysis of a corporation and its stakeholders”. Social and Environmental Accountability Journal, 35(1), 1-16.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 21.11.2018 17.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti