Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: kauppatieteiden tutkinto-ohjelma: myllymäki janne:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Myllymäki Janne

Tampereen yliopisto
johtamiskorkeakoulu
Yliopisto-opettaja, OTL, KTL
Verotuksen oikaisulautakunnan
puheenjohtaja

Fax. (03) 3551
Sähköposti: janne.myllymaki(at)staff.uta.fi     

Työhuone: A2006
Vastaanotto:  sopimuksen mukaan

Postiosoite:
Johtamiskorkeakoulu (JKK)
33014 Tampereen yliopisto      

Asiantuntemusalueet: vero-oikeus,
yksityisoikeus

Faculty of Management
at University of Tampere
University Teacher, LL.Lic., Lic. Sc. (Econ.)
Chairman of the Tax Adjustment Board

Fax. +358 3 3551
E-mail: janne.myllymaki(at)staff.uta.fi

Room: A2006
Office hours: by appointment

Mailing address:
School of Management (JKK)
FI-33014 University of Tampere

Expertise: tax law, private law

Esittely

Toimin yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa ja oikaisulautakunnan puheenjohtajana verotuksen oikaisulautakunnassa. Minulla on noin kymmenen vuoden käytännön kokemus erittäin vaativista verotuksen asiantuntijatehtävistä. Olen luennoinut paljon eri organisaatioiden verotuskoulutuksissa sekä julkaissut useita verotusta ja muuta juridiikkaa käsitteleviä kirjoja ja artikkeleita.

Olen valmistunut kauppatieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta ja oikeustieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Lisensiaatintutkimukseni ovat käsitelleet liikearvoa kirjanpidossa ja verotuksessa sekä kapitalisaatiosopimuksen verotusta. Olen lisäksi suorittanut oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnot Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa sekä kauppatieteen maisterin ja kandidaatin tutkinnot Tampereen yliopistossa.


Tutkimus

Tällä hetkellä laadin vero-oikeuden alaan kuuluvaa kauppatieteiden tohtorin väitöskirjaa. Työstän myös kirjanpidon ja verotuksen välistä suhdetta käsittelevää artikkelia sekä viimeistelen tänä syksynä tarkastettavaan oikeustieteen lisensiaatin tutkimukseeni perustuvaa kirjaa Kapitalisaatiosopimuksen verotus (Alma Talent, Q1/2018).


Opetus

Yritysjuridiikan kandidaattiseminaari 2017 - 2018 (KATYVA99)
Perintö-, lahja ja varainsiirtoverotus 2018 (KATYVA44)


Valikoituja julkaisuja

Kirjat

- Verotusmenettelyn perusteet (Alma Talent 2017, yhteisjulkaisu dosentti Timo Räbinän kanssa)
- Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus -kirja (Alma Talent 2016, yhteisjulkaisu dosentti Timo Räbinän kanssa)

Artikkelit

- Kapitalisaatiosopimus henkilöstön palkitsemis- ja eläkejärjestelyissä (Verotus 5/2017)
- Kapitalisaatiosopimuksen omistajanvaihdosten verotus (Verotus 3/2017)
- Omaa vai vierasta pääomaa – hybridilaina yhtiöoikeuden, kirjanpidon ja verotuksen pääomarakenteessa. (Liikejuridiikka 1/2017, yhteisjulkaisu KTT, OTL Anita Isomaa-Myllymäen kanssa)
- Muutoksia ennakkoperintään (Tilisanomat 6/2016)
- Kapitalisaatiosopimus tuloverotuksessa, osa II (Verotus 5/2016)
- Kannattaako osakeperusteinen kannustinjärjestelmä PK-yrityksessä? (Tilisanomat 4/2016)
- Kapitalisaatiosopimus tuloverotuksessa, osa I (Verotus 3/2016)
- Kapitalisaatiosopimuksen verotus (Tilisanomat 6/2015)
- Työsuhdeoptioiden verotuksen erityiskysymyksiä henkilöverotuksessa ja ennakkoperinnässä osa II (Verotus 4/2015)
- Tapaus WinCapita – oikeustapauskommentti korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2014:7 (Helsinki Law Review 1/2015)
- Työsuhdeoptioiden verotuksen erityiskysymyksiä henkilöverotuksessa ja ennakkoperinnässä osa I (Verotus 3/2015)
- Vapaaehtoiset riskihenkilövakuutukset ennakkoperinnässä (Tilisanomat 3/2015)
- KHO 2014:66 – Johdon holdingyhtiö verotuksessa (Lakimies 2/2015)
- Palkka ja työkorvaus verotuksessa (Tilisanomat 1/2015)
- Työnantajan ottamien riskihenkilövakuutusten verotus (Verotus 4/2014)
- Ravintoetu lounaskortilla (Tilisanomat 3/2014)
- Lunastuslausekkeen tehottomuuden korjaantuminen – oikeustapauskommentti ratkaisusta KKO 2013:75 (Lakimies 2/2014)
- Hybridilaina suomalaisilla arvopaperimarkkinoilla (Helsinki Law Review 2/2013)
- Kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiössä – oikeustila korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun KHO 2012:21 jälkeen (Verotus 5/2012)
- Johtajapalkkiot verotuksessa (Verotus 5/2011, yhteisjulkaisu OTL, KTM Anita Isomaa-Myllymäen kanssa)
- Kumulatiivinen ennakonpidätys (Tilisanomat 4/2011

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 22.2.2018 8.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti