Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: kauppatieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Nieminen Martti

Tampereen yliopiston                           
johtamiskorkeakoulu
Yliopistonlehtori, KTT, OTM

Puh. (03) 3551 6389
Sähköposti: martti.nieminen[at]uta.fi

Työhuone: Pinni A2045

Postiosoite: Martti Nieminen
Johtamiskorkeakoulu (JKK),
33014 Tampereen yliopisto

Asiantuntemusalueet: Vero-oikeus,
tuloverotus, kansainvälinen verotus,
Eurooppa-vero-oikeus

School of Management
at University of Tampere
University Lecturer, Ph.D

Tel. +358 3 3551 6389
E-mail: martti.nieminen[at]uta.fi

Room: Pinni A2045

Mailing address: Martti Nieminen
School of Management (JKK),
FI-33014, University of Tampere

Expertise: Tax law,
income taxation, international taxation,
European tax law


Martti1pieni.png

Esittely / Presentation

Olen vero-oikeuteen erikoistunut yliopistonlehtori yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnassa Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Valmistuin oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2009 ja kauppatieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2014. Väitöskirjatutkimus "OECD Commentaries under the Vienna Rules" käsitteli OECD:n malliverosopimuksen kommentaarin merkitystä verosopimusten tulkinnassa.

I'm a University Lecturer specialized in Tax Law at the School of Management of the University of Tampere. In 2014, I completed my doctoral thesis "OECD Commentaries under the Vienna Rules" which was about the relevance of the Commentaries to the OECD Model Tax Convention in tax treaty interpretation.

Tutkimus / Research

Tutkimuskohteitani ovat erityisesti kotimainen ja kansainvälinen tuloverotus. Pidempien artikkeleiden lisäksi kirjoitan säännöllisesti oikeustapauskommentteja ja ajankohtaisia katsausartikkeleita yhdessä muiden johtamiskorkeakoulun vero-oikeuden tutkijoiden Pekka Nykäsen, Seppo Penttilän ja Matti Urpilaisen kanssa (edilex.fi, lakiuutiset.fi). Lisäksi toimin Seppo Penttilän kanssa Yhdysvalloissa ilmestyvän maailmanlaajuisesti leviävän Tax Notes International -lehden Suomen ”kirjeenvaihtajana".

The focus of my research is on domestic and international income taxation. I write regularly for leading international publications (Intertax, European Taxation, Bulletin for International Taxation, Tax Notes International).

Julkaistiedot / list of publications: Solecris -tietokanta

Opetus / Lectures

Kandidaattivaihe / Bachelor's Degree:
KATYVA22 Henkilöverotus (income taxation of individuals)
KATYVA24 Yritysverotus (income taxation of businesses)
KATYVA43 Kansainvälinen verotus (international taxation)

Maisterivaihe / Master's Degree:
KATYVS43 Kansainvälisen verotuksen syventävä jakso (international taxation, advanced)
KATYVS99 Pro gradu -seminaari (thesis seminar)
MBCS04 Legal Aspects of Business

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 14.12.2018 15.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti