Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: kauppatieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Nykänen Pekka

Tampereen yliopiston                           
johtamiskorkeakoulu
Professori, KTT, HM

Puh. 050 318 6014
Sähköposti: pekka.nykanen[at]uta.fi

Työhuone: Pinni A2044

Postiosoite: Pekka Nykänen
Johtamiskorkeakoulu (JKK),
33014 Tampereen yliopisto

Asiantuntemusalueet:Vero-oikeus, tuloverotus,
kansainvälinen verotus ja Eurooppa-vero-oikeus

Linkki SoleCrisiin

School of Management
at University of Tampere
Professor, Ph.D., M.Sc.(Admin.)

Tel. +358 50 318 6014
E-mail: pekka.nykanen[at]uta.fi

Room: Pinni A2044

Mailing address: Pekka Nykänen
School of Management (JKK),
FI-33014, University of Tampere

Expertise: Tax law, income tax,
international taxation, European tax law

Tutkimuksesta

Olen toiminut Tampereen yliopistolla opettajana ja tutkijana vuodesta 2002 alkaen. Vuonna 2004 valmistuneen väitöskirjani otsikona on Julkisesti noteerattujen arvopapereiden luovutusvoittojen verotus henkilöverotuksessa. Keskinen tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu edelleen laajasti erilaisiin tuloverotuksen kysymyksiin, erityisesti henkilöverotukseen. Toinen tutkimuksellinen painopisteeni on tuloverotuksen kansainvälisissä ja Eurooppa-vero-oikeudellisissa kysymyksissä. Tutkimukseni on lähinnä oikeusdogmaattista käytännön tiedontarpeista lähtevää tutkimusta. Toisaalta olen tutkinut myös oikeushistoriallisella otteella nykyisen verojärjestelmän historiallisia taustoja. Kirjoitan säännöllisesti oikeustapauskommentaareja ajankohtaisista oikeustapauksista Edilexiin yhdessä Martti Niemisen, Seppo Penttilän ja Matti Urpilaisen kanssa.

Vuosina 2017 - 2021 tutkimustoiminnan kannalta keskeisessä asemassa on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Transformation of the International Tax System (Kansainvälinen verojärjestelmä murroksessa) ja TT-säätiön rahoittama tutkimushake Parempaan yritysverotukseen.

Valikoituja julkaisuja muutaman viime vuoden ajalta:

Nykänen, Pekka: Luovutusvoittoverotuksen soveltamisalasta - erityisesti juoksevan pääomatulon ja luovutusvoiton välisestä rajanvedosta. Edilex Lakirjasto 28/2018.

Nieminen, Martti - Nykänen, Pekka: Vertaistalouden tuloverokysymyksiä. Edilex Lakirjasto 11/2018.

Nykänen, Pekka: Perustuslain yhdenvertaisuuden vaatimus ja välitön verotus. Oikeus 2/2017, s. 224-249.

Nykänen, Pekka: Yhteismetsän ja sen osakkaan tuloverotuksesta. Defensor legis 6/2016, s. 952-970.

Nykänen, Pekka: Korkojen vähennyskelpoisuus verosuunnittelun välineenä ja mahdollisuudet puuttua ilmiöön. Edilex Lakikirjasto, 2016.

Nykänen, Pekka: Osinkoverotus, pääomien vapaa liikkuvuus ja kolmannet maat. Edilex Lakikirjasto, 2016.

Nykänen, Pekka: Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus. Talentum, 2015.

Nykänen, Pekka: Ulkomaisen kuolinpesän tuloverotuksesta. Defensor legis 3/2014, s. 432–447.

Nykänen, Pekka – Räbinä, Timo: Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. 3., uudistettu painos. Talentum, 2013.

Nykänen, Pekka: Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta erityisesti luovutusvoiton verotuksen näkökulmasta. Teoksessa Oikeustiede – Jurispridentia XLV:2012. Toimittanut Tapani Lohi. Suomalainen lakimies yhdistys, s. 139–196.

Nykänen, Pekka: Ulkomaisten yrittäjien vuosien 1865–1897 elinkeinosuostuntavero. Historiallinen aikakauskirja 1/2012, s. 53–67.

Nykänen, Pekka – Räbinä, Timo: Branch Report Finland. Teoksessa Cahiers de droit fiscal international, vuolume 95b, Death as a taxable event and its international ramifications, s. 333–335. International Fiscal Association, 2010.


Opetuksesta

Opetuksessani painottuu tutkimukseni tapaan teorian yhdistäminen käytäntöön siten, että opetus antaa valmiuksia käytännössä esiin tulevien ongelmien ratkaisemiseen vahvan teoreettisen osaamisen avulla. Opetan tällä hetkellä opintojaksoilla: Johdatus oikeusjärjestykseen, Henkilöverotus, Yritysverotus, Kansainvälinen verotus, Eurooppa-vero-oikeus, Kansainvälisen verotuksen syventävä opintojakso, Vero-oikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytönnön kysymykset ja Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma.

Hallintotehtävistä

Tutkimus- ja opetustehtävien lisäksi osallistun aktiivisesti yliopiston hallinnollisiin tehtäviin. Toimin  Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvoston jäsenenä ja kauppatieteiden tutkinto-ohjelman ohjausvastaavana.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 1.10.2018 10.19 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti