Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: kauppatieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Vahtera Veikko

Tampereen yliopisto
johtamiskorkeakoulu
Professori, OTT, VTM

Puh. 050 585 9045

Sähköposti: veikko.vahtera(at)uta.fi

Työhuone: Pinni A2007
Vastaanotto: ke 15-16

Postiosoite: Veikko Vahtera
Johtamiskorkeakoulu (JKK),
33014 Tampereen yliopisto

Asiantuntemusalueet: yhtiöoikeus
arvopaperimarkkinaoikeus, riidanratkaisu                  

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät,ks.

Solecris - tieteellisen toiminnan tietokanta.

School of Management
at University of Tampere
Professor, LL.D, M.Sc. (econ.)

Tel. + 358 50 585 9045

E-mail: veikko.vahtera(at)uta.fi

Room: Pinni A2007
Office hours: Wed 15-16

Mailing address: Veikko Vahtera
School of Management (JKK),
FI-33014, University of Tampere

Expertise: company law, securities market act,  dispute resolution

Publications and Expertise,

Solecris

kuva

Esittely


Olen johtamiskorkeakoulun yritysjuridiikan professori. Olen suorittanut Turun yliopistossa oikeustieteen kandidaatin (2002), valtiotieteiden maisterin (2003, pääaine taloustiede) sekä oikeustieteen tohtorin tutkinnot (2011). Olen toiminut Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja kauppakorkeakoulussa assistentin, tohtorikoulutettavan ja tutkijatohtorin tehtävissä vuosien 2004-2012 aikana. Vuosina 2007-2008 olin oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla erityisasiantuntijana yhtiöoikeudellisen lainsäädännön valmistelijana. Johtamiskorkeakoulussa toimin yliopistonlehtorina 2012-2013 ja kevään 2013 Itä-Suomen yliopistossayritysoikeuden  professorina. Olen toiminut 1.8.2013 alkaen yritysjuridiikan professorina johtamiskorkeakoulussa.

Tutkimuskohteitani ovat laajasti yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, niiden rajapinnat sekä riidanratkaisu erityisesti edellä mainittuihin teemoihin liittyen. Olen lisäksi aktiivisesti mukana yhteisöoikeudellisen lainsäädännön uudistamishankkeissa. Toimin myös säännöllisesti asiantuntijana erilaisissa yhtiö- ja rahoitusjuridiikkaan liittyvissä asioissa.

Opetus

Kandiopinnot:

  • KATYVA23, yhtiöoikeus
  • KATYVA35, rahoitusoikeus
  • KATYVA52, yritysjuridiikan case kurssi

Maisteriopinnot

  • KATYVS21, yhtiöoikeuden syventävä opintojakso
  • KATYVS11, yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat
  • KATYVS41, yritysverotuksen syventävä opintojakso
  • KATYVS99, yritysjuridiikan tutkimusseminaari

Valikoituja julkaisuja

Ks. tarkemmin, Full List of Publications: Solecris - tieteellisen toiminnan tietokanta.

 

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 3.9.2019 8.43 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti