Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: esittely:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus

Akateemisten viestintä- ja kieliopintojen poluilla
Kielikeskuksen opetuksen pedagoginen perusta


Yliopiston tavoitteena on kouluttaa opiskelijoistaan maailmaa ymmärtäviä maailmanmuuttajia. Kielikeskus toteuttaa Tampereen yliopiston strategiaa ja noudattaa toiminnassaan yleisiä linjauksia, erityisesti kansainvälistymisohjelmaa ja kieliperiaatteita. Kielikeskuksen toiminta edistää kansainvälistymistä ja kulttuurien välistä viestintää.

Kielikeskus vastaa tutkintoihin sisältyvästä ja muusta tarpeellisesta viestintä- ja kielitaitojen opetuksesta. Tavoitteena on, että opiskelijat osaavat kehittää viestintä- ja kielitaitojaan ja että he pystyvät toimimaan tarkoituksenmukaisesti erilaisissa asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

Kielikeskuksen opettajat ovat oppimiskeskeisen ja toiminnallisen viestintä- ja kielitaitojen opetuksen asiantuntijoita. Opetus ja sen kehittäminen perustuvat tutkimustietoon.

Pedagoginen perusta ohjaa opetussuunnitelmatyötä. Se antaa lähtökohdat opetukselle, ohjaukselle ja itseopiskelun tukemiselle sekä näiden arvioinnille ja kehittämiselle.


Toimintaa ohjaavat periaatteet

  • Viestintä- ja kieliosaaminen tukee opiskelu-, tutkimus- ja työelämäviestintää ja kuuluu keskeisenä osana akateemiseen asiantuntijuuteen kaikilla aloilla.
  • Viestintä- ja kieliopinnot ovat osa asiantuntijuuden kehittymistä, ja ne otetaan huomioon hops-ohjauksessa yhteistyössä tieteenalayksiköiden kanssa.
  • Opetussuunnitelma integroi eri tavoin viestintä- ja kieliopintoja tieteenalayksiköiden opintoihin.
  • Opiskelijoista kehittyy monikielitaitoisia (plurilingvaaleja) viestijöitä, jotka osaavat käyttää tarkoituksenmukaisia oppimisstrategioita sekä arvioida ja kehittää viestintä- ja kieliosaamistaan.
  • Kielikeskuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja tavoitteet kuvataan osaamislausekkeina. Opetussuunnitelma toteuttaa kumuloituvan oppimisen periaatetta sekä kielikohtaisesti että viestintä- ja kieliopintopoluilla. Viestintä- ja kieliopintojen polkuryhmät keskustelevat opetussuunnitelmasta ja sen toteutuksesta tieteenalayksiköiden kanssa. Vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen opintojaksot on ankkuroitu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin.
  • Opetussuunnitelma ja sen toteutus muodostavat linjakkaan ja läpinäkyvän kokonaisuuden. Tämä näkyy opiskelijan viestintä- ja kieliopintojen polulla, eri kielten opintopoluilla sekä yksittäisillä opintojaksoilla.
  • Oppiminen on aktiivista toimintaa, ja siksi opiskelijoita ohjataan ottamaan vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta.
  • Opintojaksojen sisällöissä näkyvät opiskelu-, tutkimus- ja työelämäviestinnän vuorovaikutustilanteet, joiden harjoittelua tuetaan monipuolisten opetusmenetelmien ja ohjauksen avulla. Lisäksi opiskelijat voivat käyttää kielten oppimiskeskusta.
  • Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin ja voi kohdistua sekä oppimisprosessiin että oppimistuloksiin. Arviointikriteerit ovat läpinäkyviä, ja osaamista arvioidaan viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Käytössä on monenlaisia arviointitapoja, joilla vahvistetaan oman oppimisen arviointia sekä kykyä antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta.
  • Kielikeskuksen pedagogisessa toiminnassa huomioidaan monenlaiset oppijat ja erilaiset oppimisvaikeudet.

Vaikka viestintä- ja kieliopintojen kursseilla painottuu erilainen osaaminen, opintopolun lopussa opiskelija
hallitsee oheisessa taulukossa kuvatut kompetenssit. Tavoitteena on, että opiskelijasta kehittyy itsenäinen,
monikielitaitoinen asiantuntija.


Akateemisiin viestintä- ja kieliopintoihin sisältyvä osaaminen

pedagoginen perusta_kaavio.JPG


Kielikeskuksen opettajat ovat luoneet Pedagoginen perusta -asiakirjan kevätlukukaudella 2014, ja sen valmistelua on ohjannut kielikeskuksen Opetuksen kehittämisryhmä. Kielikeskuksen johtaja on päätöksellään 18.9.2014 hyväksynyt kyseisen asiakirjan.

 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: hanna.k.nurmi@uta.fi
Muutettu: 12.10.2016 11.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti