Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: kielten oppimiskeskus: materiaalit kielten opiskeluun: kiina:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus
Kielten oppimiskeskus

Kiina - studiomateriaalit

Kaikki taidot

Otsikko / Title
Kirjailija /Author
Taitotaso /skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
Conversational Chinese 301, book 1 Kang Yuhua & Lai Siping A CHI 11.21 Books

Textbook with a workbook.

Textbook's contents: greetings, time, family members, indicate location, ask the way, go shopping, talk about plans.

Workbook's contents: practce of prononciation, grammar, characters, words & sentences.

LANGUAGE: English

Conversational Chinese 301, book 2 Kang Yuhua & Lai Siping C, B CHI 11.22 Books + CDs

Textbook with a workbook + record of the textbook.

Textbook's contents: invitations, making apology, sending congradulations, talkin about sickness, comparison, some important sentence structures.

Workbook's contents: practice of words, grammar, sentences, reading, recognizing characters.

LANGUAGE: English

Everyday Chinese China International Publishing Group, Sinolingua, Beijing Huawenshengshi Education Developent Co.Ltd. A, B, C CH 11.14 CD + CD-ROM Language learning software for everyday Chinese

Kiinan alkeet, Zou Ba!

Tanja Kettunen A CHI 11.15 Book + Audio-CD

Zou Ba! on kiinan vasta-alkajille sopiva oppikirja. Kirjassa harjoitellaan ääntämistä, tutustutaan kiinan kirjoitusmerkkien historiaan ja rakenteeseen, opiskellaan sanakirjan käyttöä ja käsitellään kulttuuri-, tapa- ja historiatietoutta.

Oppikirjassa tärkeässä roolissa ovat myös arkinen käyttökieli ja sanasto. Lisäksi kirjassa käsitellään kiinan peruskielioppia, ja kirjan lopussa on nähtävillä mm. kielioppikooste, vastaukset kirjan harjoituksiin sekä kiina-suomi- että suomi-kiina-sanastot.

Follow Me LanguageX A CHI 11.13 Book + Audio-CD Follow Me is a Chinese learning material set of a book and a Mp3-Disc for beginners. You learn everyday Chinese: words, phonetics and grammar.
Kiinan kielen alkeita Wang Sheng-Young A CHI 11.1 3 books Kiinan kielen vasta-alkajille tarkoitettu oppimateriaali. Tampereen yliopiston kielikeskuksen opetuksessa aiemmin käytettyä materiaalia.
Kiinan kielen peruskurssi Wang Sheng-Young, Wang Shen-Fang, Chang Yu-Chu A, B CHI 11.2 Book Tampereen yliopiston kielikeskuksen kiinan kielen opetuksessa aikoinaan käytettyä materiaalia.
Learning Chinese Overseas 1 Peking University Press A CHI 11.17 Book, Workbook + CD Mainly aimed at elementary-level-Chinese learners overseas; enables learners to grasp the most basic and practical spoken sentences, covers the majority of the vocabulary in New HSK from Level 1 to Level 4. Workbook on Chinese Characters helps students learn characters easily.
Learning Chinese Overseas 2 Peking University Press A CHI 11.18 Book, Workbook + CD Mainly aimed at elementary-level-Chinese learners overseas; enables learners to grasp the most basic and practical spoken sentences, covers the majority of the content in New HSK from Level 1 to Level 4. Workbook on Chinese Characters helps students learn characters easily.
Learning Chinese Overseas 3 Peking University Press B CHI 11.19 Book, Workbook Intended for Chinese language learners overseas; enables learners to grasp the most basic and practical spoken sentences and writing skills, covers the majority of the content in New HSK from Level 1 to Level 4. Workbook on Chinese Characters helps students learn characters easily.
Learning Chinese Overseas 4 Peking University Press C CHI 11.20 Book, Workbook Intended for Chinese language learners overseas; enables learners to grasp the most basic and practical spoken sentences and writing skills, covers the majority of the content in New HSK from Level 1 to Level 4. Workbook on Chinese Characters helps students learn characters easily.
Mingbai - kiinan kirjoitusmerkkien alkeet Tanja Kettunen A CHI 11.16 Book Tämä on kiinan kirjoitusmerkkien alkeiskirja vapaa-aikaan ja luokkahuonekäyttöön. Kirja ei edellytä aiempia kiinan opintoja.

Mingbaissa kirjoitusmerkit opitaan tekemällä. Loogisesti etenevien harjoitusten avulla ei opita vain tunnistamaan ja kirjoittamaan yksittäisiä merkkejä vaan myös lukemaan ja kirjoittamaan lauseita ja kokonaisia tekstejä.

Kirja soveltuu myös hyvin Zou ba! - Kiinan alkeet -oppikirjan lisämateriaaliksi.
Nykykiinaa harjoituskirja Sinolingua A CHI 11.4 Book + CD (CHI 11.11) Nykykiinaa-sarja on suunniteltu kiina kielen oppijoille, jotka puhuvat suomea äidinkielenään. Tarkoituksena on kannustaa oppijaa hankkimaan kiinan kielen suullista ja kirjallista taitoa ja kehittämään kiinankielistä viestintäkykyä. Sitä voi käytää myös kiinan kielen erään taidon opetuksessa.

Tämän Nykykiinaa-sarjan piirteitä:
- helppo ja suppea sekä käyttökelpoinen
- vastaa erilaisten oppijoiden monipuolisiin tarpeisiin
- vahvistaa monipuolista kielitaitoa
- sisältö vaikeutuu vähitellen
Nykykiinaa merkkikirja Sinolingua A CHI 11.5 Book Nykykiinaa-sarja on suunniteltu kiina kielen oppijoille, jotka puhuvat suomea äidinkielenään. Tarkoituksena on kannustaa oppijaa hankkimaan kiinan kielen suullista ja kirjallista taitoa ja kehittämään kiinankielistä viestintäkykyä. Sitä voi käytää myös kiinan kielen erään taidon opetuksessa.

Tämän Nykykiinaa-sarjan piirteitä:
- helppo ja suppea sekä käyttökelpoinen
- vastaa erilaisten oppijoiden monipuolisiin tarpeisiin
- vahvistaa monipuolista kielitaitoa
- sisältö vaikeutuu vähitellen
Nykykiinaa oppikirja Sinolingua A CHI 11.3 Book + CD (CHI 11.1) "Nykykiina" on laadittu suomea äidinkielenään puhuville kiinan kielen opiskelijoille. Aineiston päätavoitteena on kehittää oppijan kiinan kielen ymmärtämis- ja kommunikointitaitoja.
Nykykiinaa. Alkajille. Sinolingua A CHI 11.10 2 CD-ROMs Nykykiina on laadittu suomea äidinkielenään puhuville kiinan kielen opiskelijoille. Aineiston päätavoitteena on kehittää oppijan kiinan kielen ymmärtämis- ja kommunikointitaitoja. Se antaa harjoitusta kiinan kielen kuuntelussa, puhumisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa.
Practical Audio-Visual Chinese 1 - A, B, C CHI 11.9 6 Video CDs Practical Audio-visual Chinese 1 (6 Video CDs)
Practical Audio-Visual Chinese 2 - A, B, C CHI 11.7 5 CDs, 4 Videos Practical Audio-visual Chinese 2 (5 Video CDs)
Practical Audio-Visual Chinese 3 - A, B, C CHI 11.8 4 CDs, 3 videos Practical Audio-Visual Chinese 3 (4 Video CDs)
Shuo Hao Pu Hua Zhu Jiang Shang Hai Xi Ju Xue Yuan Zhao Bing Jiao Shou Shine Music Media Co., LTD C CHI 11.6 2 CDs Especially for teachers and advanced students.

For improving Chinese pronunciation.
Silta I Bridge I - Kiinankielen alkeiskurssi / Chinese language elementary course Voitto Kettunen, Jinhua Cheng A CHI 11.23 Book + CD Tämä oppikirja pyrkii täyttämään kiinankielen 1. vuosikurssin tavoitteet. Jokaista kappaletta edeltää sanasto, sen jälkeen on dialogiteksti ja useimmiten lausuntaharjoitus. Kirjan kielet ovat suomi, kiina ja englanti.

Ääntäminen

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /Skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
The Sounds of Chinese Yen-Hwei Lin A, B, C CHI 12.1 Book + CD This accessible textbook provides a clear introduction to the sounds of Standard Chinese, designed for English-speaking students with no prior knowledge of linguistics.

 

Puhuminen ja kuunteleminen

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /Skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
Chinese situational dialogues Peking University Audio-Visual Press B, C CHI 14.1 CDs

You can find a hyperlink to the book on our website.

The CDs are available in the SAC.

”Chinese Situational Dialogues” is for foreigners who wish to learn spoken Chinese. The purpose of this book is to offer a language environment through situational dialogues which make it easy for the learner to understand the usage of spoken Chinese as well as to practise communication skills. Since grammar is not the main concern, there are only brief grammatical explanations when tha author think it necessary. With idiomatic sentence patterns listed at the beginning and text-based conversational exercises at the end of each text, this book offers opportunities for the reader to be involved in realistic language situations and improve his or her study efficiency through comprehension and practice.

This book, which consists of fifty texts, is devided into two parts. The first thirty texts consist of varieties of basic spoken Chinese while the rest, based on the former content, present more complex expressions and serve as reviewing lessons. Between each text, there are different language points which are contextually related and include repetition of vocabulary and sentence patterns.

Cassettes and videotapes will be available on request. Ms. Wang Tianhui participated in the writing of the first draft of these texts. Ms. Fei Yanmei also contributed to a portion of the texts. The English tradition is done by Ms. Gao Mingming and has been read and revised by Ms. Steven Chang. Professor Pan Zhaoming has revised the book.

Sanasto

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /Skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
Chinese Character Multi-function Flash Cards - A, B, C CHI 15.1 Flash cards Multi-function flash cards
Essentials Chinese I Sun Media A, B, C CHI 15.2 CD-ROM This CD-ROM is bilingual guide to over 1000 sentences for everyday life and travel situations. Beautiful drawings basen on the most useful sentences. Writing and speaking excercises.

Akateemiset taidot ja opiskelutaidot

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / media type
Kuvaus / Description
Kansainvälinen kiinan kielen opetussuunnitelma Xu Lin A, B, C CHI 30.1 Book

Kulttuuri

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi/ media type
Kuvaus / Description
An introduction to North-West of China - C CHI 40.4 2 CDs An introduction to North-West of China (in Chinese, with music and breathtaking scenery).
Exploring China - A, B, C CHI 40.2 CD-ROM Key features of this CD-ROM: Introducing the major golden route cities, higlighting the points of interests, displaying the local attractions, tasting the regional cuisine, providing the detail lodging information, maps, photos, video clips, sound and spontaneous music.
Historic and Cultural Cities in China (Part two) - A, B, C CHI 40.3 Video CD "Historic and Cultural Cities in China" is a full-length historic documentary film shot based on the roll of historic and cultural cities published by the State Council and with the great suppors of the units concerned in more than 20 provinces and cities and with the guidances of historians.
Selected Jokes From Past Chinese Dynasties 2 Sinolingua B, C CHI 40.1 Book

Sanakirjat

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso / skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / media type
Kuvaus / Description
A Modern English-Chinese/Chinese-English Dictionary Guo Shiying A, B, C CHI 50.1 Book Dictionary
A Pocket Chinese-English Dictionary Modern Publications A, B, C CHI 50.4 Book Pocket size Chinese-English dictionary.
Kiina-suomi kuvasanakirja Li Ying et al. A, B, C CHI 50.3 Book Kiina-suomi kuvasanakirja
*esittelee 15 teemaa
*esittelee 142 kiinalaisten jokapäiväiseen elämään kuuluvaa aihepiiriä
*esittelee yli 4000 käytetyintä sanaa ja sanontaa
*Sisältää sekä kiinankielisen että suomenkieliset sanahakemistot
*Kiinankieliseen sanahakemistoon sisältyvät perinteiset kirjoitusmerkit
Kiinan perussanakirja Dai Hongliang & al. A, B, C CHI 50.2 Book -800 jokapäiväisissä ilmauksissa käytettyä merkkiä
-Autenttiset, virkistävät ja havainnolliset esimerkit
-Merkkien löytäminen on helppoa niiden foneettisen ja radikaaliosan perusteella
- Taskukoko
Modern Chinese Dictionary The Commercial Press A, B, C CHI 50.6 Book

The most commonly used Chinese dictionary in China.


In Chinese.

Pieni kiinan kielen kuvasanakirjani The Commercial Press A CHI 50.5 2 books *Suunniteltu ylä- ja alakoulun oppilaille.
*Sisältää 1400 käytetyintä, koululaisten elämänpiiriin hyvin sopivaa sanaa ja sanontaa
*Esittelee 70 aihepiiriä mielekkäissä asiayhteyksissä valloittavien kuvien avulla
*Sisältää kolmentyyppisiä lisävinkkejä sanaston käyttöön aidossa tilanteessa: Sano kiinaksi, Keskusteluharjoitus, Kielioppia.
*Kirjaan sisältyy helppokäyttöinen suomi - kiina-sanahakemisto, joka käsittää sekä kiinan perinteiset että yksinkertaistetut merkit.
*Käytettävissä puhuvan kynän kanssa

Xinhua Dictionary The Commercial Press A, B, C CHI 50.7 Book The most commonly udes Chinese dictionary in China.

In Chinese
 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: lance@uta.fi
Muutettu: 19.2.2018 15.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti