Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: kielten oppimiskeskus: materiaalit kielten opiskeluun: puheviestintä:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus
Kielten oppimiskeskus

Puheviestintä - verkkomateriaalit

Otsikko URL Kuvaus
Kielijelppi http://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/ Kielijelppi on kirjoittamisen ja puheviestinnän verkko-opas, joka tarjoaa apua erilaisten tekstien ja suullisten esitysten laadintaan sekä tukea viestintätilanteisiin.

 

Esiintymisjännitys

Otsikko URL Kuvaus
Esiintymisjännitys (Kielijelppi) http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/esiintymisjannitys-ja-viestintaarkuus Tuhdisti tietoa esiintymisjännityksen ilmiöstä, yleisyydestä, syistä, erilaisista jännittäjistä ja niin edelleen.
Herkkyydestä http://hsperson.com/ Tietoa herkkyydestä = highly sensitive person.
Jännitäminen osana elämää - opiskelijan opas (Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö) http://www.yths.fi/filebank/2316-Jannittajaopas-2013.pdf Jännittäminen on yksi tavallisimpia opis-
kelijoiden ongelmia. Se saattaa haitata sekä opintojen etenemistä että ihmis-
suhteiden solmimista. Tässä oppaassa
kerrotaan jännittämisen taustatekijöistä
sekä siitä, miten jännittämisen kanssa
voi selviytyä.
The power of introverts http://www.ted.com/talks/susan_cain_the_power_of_introverts

In a culture where being social and outgoing are prized above all else, it can be difficult, even shameful, to be an introvert. But, as Susan Cain argues in this passionate talk, introverts bring extraordinary talents and abilities to the world, and should be encouraged and celebrated.

Rauhoittuminen, keskittyminen, stressinlievennys

Otsikko URL Kuvaus
Oiva - harjoituksia mielen ja kehon hyvinvointiin http://oivamieli.fi/ Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan läsnä, tunnistamaan itselle tärkeitä asioita ja käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunteita. Harjoitusten teko ei vaadi kirjautumista palveluun, mutta kirjautuneena voit merkitä suosikkiharjoituksesi muistiin ja pitää päiväkirjaa etenemisestäsi.
Headsted - hyvää mieltä kaikille https://headsted.fi/ Löydät verkko-ohjelmista tutkitusti toimivia harjoituksia ja ajantasaista tietoa jännityksen, huolien, uniongelmien, stressin tai mielialaoireiden lievittämiseen.

Taustalla omakohtaiset kokemukset jännittämisestä ja stressistä sekä vuosien tutkimus psykologisista verkko-ohjelmista.

Ryhmäviestintä

Otsikko URL Kuvaus
Ryhmäviestinnän perusteet -verkko-oppimateriaali http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/index.html

Ryhmäviestinnän perusteet on verkko-oppimateriaali, joka esittelee ryhmäviestinnän ilmiöitä ja prosesseja sekä tutustuttaa ryhmäviestinnän teoreettisiin näkökulmiin. Verkko-oppimateriaalissa perehdytään ryhmän toimintaan ja vuorovaikutusprosesseihin.

Oppimateriaali on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita viestinnästä ryhmissä. Se on suunnattu erityisesti viestintätieteiden perusopintojen opiskelijoille.

Puheviestinnän blogit

Otsikko URL Kuvaus
Puheviestinnän ammattilaisten blogitekstejä

http://prologos.fi/

Prologoksen ProBlogissa julkaistaan puheviestinnän tieteenalaa eri näkökulmista käsitteleviä kirjoituksia. Blogiin kirjoittavat Prologos ry:n johtokunta sekä yhdistyksen jäsenet. Blogissa on julkaistu tekstejä, jotka käsittelevät mm. erilaisia puheviestinnän tutkimusaiheita, alan kytköksiä työelämään sekä tuoreita koulutusnäkökulmia.
 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: lance@uta.fi
Muutettu: 18.9.2017 11.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti