Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: kielten oppimiskeskus: materiaalit kielten opiskeluun: ranska:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus
Kielten oppimiskeskus

Ranska - studiomateriaalit

Kaikki taidot

Otsikko / Title
Kirjailija /Author
Taitotaso /skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
C'est parfait! 1 Martikainen, Tiina, Olli-Pekka Lindgren, Enguerrand Lanoire A FRA 11.15 Textbook Ranskan alkeisoppikirja, joka soveltuu myös ranskan perusteiden kertaamiseen. Taitotaso A1. Kieliopilliset rakenteet esitetään selkeästi, soveltuu itseopiskeluun.
Chouette 1 Matts Winblad, Sylvia Martin, Veronique Lönnerblad A, B FRA 11.8 2 textbooks Oppimateriaali peruskoulun A2- ja B2-kielten ranskan opetukseen, käy myös itseopiskeluun!
Chouette 2 Matts Winblad, Sylvia Martin, Veronique Lönnerblad B FRA 11.9 Textbook Chouette-kirjasarjan toinen osa.
Chouette 3 Matts Winblad, Sylvia Martin, Veronique Lönnerblad, Kari Viljanen B FRA 11.10 Textbook Oppimateriaali peruskoulun A2 ja B2 ranskan opetukseen.
Escalier 1 Markku Granath, Katariina Laine, Riikka Penttilä A FRA 11.11 Textbook + answer booklet

Escalier rakentaa portaat kiehtovaan ranskan kieleen ja kulttuuriin. Escalier 1 sisältää ranskan kielen alkeet ja perusteet.

Painopiste on arkikielen tilanteissa ja sanastossa. Kielioppi on integroitu kappaleisiin olennaiseen keskittyen, ja ääntämistä harjoitellaan johdonmukaisesti. Samalla kulttuuri- ja maantuntemustiedot karttuvat mielenkiintoisesti ja monipuolisesti.

Escalier 2 Jonina Altschuler, Markku Granath, Katariina Laine, Riikka Penttilä A FRA 11.12 Textbook + answer booklet

Escalier 2 jatkaa selkeää ja opiskelijaystävällistä linjaa. Kirja sopii lukioon ja aikuisille ja se sisältää lukion B3-kielen kurssit 3 - 4.

Kielioppi on esitetty käytännön esimerkkien avulla ja olennaiseen keskittyen, ja ääntämistä harjoitellaan perusteellisesti. Kirjan rauhallinen ulkoasu ja selkeä rakenne tukevat oppimista. Kiinnostavat kulttuuriosiot innostavat tutustumaan ranskankieliseen maailmaan.

Escalier 3 Jonina AltschulerFred DervinKatariina LaineTytti TenhunenSuvi Punkkinen A FRA 11.13 Textbook + answer booklet

Escalier 3 -kirjan aiheina ovat muun muassa perheen merkitys, erilaiset elämäntavat, terveys ja teknologia sekä opiskelu ja työelämä. Se vie opiskelijat kiehtovaan ranskankieliseen maailmaan, ja useiden tekstien autenttiset henkilöt tuovat kulttuurin elävästi lähelle.

Tekstit sisältävät ranskan kielen keskeistä sanastoa, jota opiskelijat pääsevät heti käyttämään sekä kirjallisesti että suullisesti. Sanaston toistuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Viestinnällisiä puheharjoituksia on runsaasti, ja opiskelijat harjaantuvat muun muassa ilmaisemaan mielipiteitään, asioimaan jokapäiväisissä tilanteissa ja kertomaan tulevaisuudensuunnitelmistaan. Kielioppirakenteet on esitetty selkeästi ja esimerkkien avulla, olennaiseen keskittyen.

Tekstinymmärtämistä voi harjoitella ranskankielisten kulttuuriosioiden avulla, joihin liittyy aina myös tehtäviä. Kirjassa on raikkaan monikulttuurinen lähestymistapa, ja kulttuurisia yksinkertaistuksia on pyritty välttämään.

Escalier 4 Fred DervinKatja KemppainenKatariina LaineNabil MokhtariTytti Tenhunen A, B FRA 11.14 Textbook + answer booklet

Escalier 4 johdattaa tuoreilla aiheillaan kiehtovalle matkalle ranskankieliseen maailmaan sekä globaalien tulevaisuuden teemojen äärelle. Tutuiksi tulevat niin pariisilainen house-musiikki, norsunluurannikkolainen sarjakuvataide kuin quebeciläisen uuden aallon elokuva. Lisäksi pohditaan mm. urheilujournalismin eettisyyttä, kansalaisvaikuttamisen keinoja sekä jakamistaloutta ympäristöä säästävänä vaihtoehtona.

Vaihtelevat tekstityypit totuttavat vähitellen lukemaan autenttisia tekstejä. Mielenkiintoiset kulttuuritekstit syventävät maantuntemusta, ja niihin liittyy aina tehtäviä. Omakohtaista suullista harjoittelua on kirjassa runsaasti, ja erilaisia viestintätilanteita harjoitellaan systemaattisesti.

Kirjassa on minikielioppi, jonka avulla on helppo kerrata ranskan kielen perusrakenteet.

Escalier 4 vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja A2–B1.

Parfait! 1 Ranskaa aikuisille Martikainen, Tiina & Mäkelä, Marjaana A FRA 11.1 Book + student's CD + teacher's CD French beginner´s coursebook. Instructions in Finnish. Level A1.
Parfait! 2 Ranskaa aikuisille Martikainen, Tiina & Lindgren, Olli-Pekka A, B FRA 11.2 Book + student's CD + teacher's CD French coursebook. Intermediate level. Instructions in Finnish.
Pique-nique 1 Karin Lidén, Agneta Soldén Bernard Chatton A FRA 11.3 Book Ranskan kielen alkeiskurssi aikuisille. Kurssin avulla voi opiskella ranskaa ryhmässä tai yksin.
Pique-nique 2 Karin Lidén, Agneta Soldén, Bernard Chatton A, B FRA 11.4 Book Ranskan kielen alkeiskurssin toinen osa, oppikirja kaikille jotka osaavat jo hieman ranskaa. Sen avulla voi opiskella ranskaa ryhmässä tai yksin.
Smart French Smart French A, B, C FRA 11.5 CD-ROM + booklet Learn French interactive. "It's fast, easy, simple ... It's smart!" The key to speaking French.
Suf le vif 1 Kari Bärlund, Philippe Mallein, Inkeri Toiviainen A; B FRA 11.7 Textbook Materiaalissa kieli on elävää ranskaa, tekstit ja dialogit luontevia, osin autenttisia ja mukavasti huumorilla höystettyjä.
Voìlà! 1 Kari Bärlund, Juhani Jokinen, Eija Rantala, Laurianne Bellotti, Corinne Laspeyres A FRA 11.6 Textbook Oppimateriaalin kieli on tuoretta nykyranskaa ja opiskelija oppii nopeasti selviytymään ranskan kielellä tavallisissa jokapäiväisen elämän tilanteissa. Ranskalaisuus ja ranskalainen tapakulttuuri välittyvät, patsi kappaletekstien, myös erilaisten kulttuuriosioiden kautta.
C'est parfait! 2 Martikainen, Tiina; Lindgren, Olli-Pekka, & Lanoire, Enguerrand B FRA 11.16 Textbook Alkeet taitavalle opiskelijalle. Aiheina mm. matkustaminen, kiinnostuksenkohteista keskustelu sekä lääkärissäkäynti. Myös ranskankieliseen kulttuuriin tutustutaan niin Ranskassa kuin sen ulkopuolellakin.

Ääntäminen

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /Skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
La phonétique française Hilkka Samb A FRA 12.1 Booklet Parfait! 1 kirjaa täydentävä ranskan fonetiikan vihkonen, joka sisältää mm. vokaalit ja puolivokaalit, konsonantit, joitain ääntämisen nyrkkisääntöjä...

Erittäinen hyödyllinen ranskan alkeita opiskeleville!
Phonétique du Français (Niveau débutant, aloittelijoille) Charliac, Le Bougnec, Loreil, Motron A FRA 12.2 Book, booklet + CD Ranskan ääntämisen kirja A1-tasoisille opiskelijoille. Kirjassa käydään läpi ranskan melodiaa sekä yksittäisiä äänteitä, kuten suomalaisille vaikeita nasaaleja. Kirjassa on monia harjoituksia ja niihin vastaukset vastauskirjassa (Corrigés). Audio-CD tukee kirjaa alusta loppuun.

Kielioppi

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /Skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
A Comprehensive French Grammar Price, Glanville B, C FRA 13.2 Book Characterized by full explanations and numerous examples, A Comprehensive French Grammar is a clear, well-organized textbook of french grammar designed for advanced students of French language and literature.
Contents:
- the noun phrase
- verbs
- the structure of the sentence
- adverbs, prepositions and conjunctions

Ranskan kielioppi ja harjoitukset CD Kari Bärlund, Juhani Jokinen A, B, C FRA 13.1 Audio-CD Audio-CD täydentämään Ranskan kielioppi ja harjoitukset itseopiskelukirjaa.
Ranskan kielioppi ja harjoitukset Kari Bärlund, Juhani Jokinen A; B, C FRA 13.1 Book

Grammar book with exercises.

Kielioppikirja on tarkoitettu kaikille ranskan kielen opiskelijoille ja kertaajille.
Kielioppikirjassa on:
* selkeät, jokapäiväistä kielenkäyttöä havainnollistavat esimerkkitekstit
* hauskat, vaihtelevat tehtävät, pelejä, laulujakin harjoitusten innoittajana
* alkuteksti, jonka avulla opiskelija voi määritellä oman tasonsa
* symbolein merkityt aloittelijan tai pidemmälle ehtineiden tehtävät
(* opiskelijan äänite tukemassa opiskelua)

Cle-ratkaisukirja sisältää vastaukset kielioppi- ja harjoituskirjan kielioppiosioihin ja tehtäviin.

Ranskan kielioppi ja käsikirja. Harjoituksia Nivanka & Stuinen A; B, C FRA 13.4 Book Harjoituskirja kieliopista
Ranskan kielioppi ja käsikirja Eevi Nivanka & Soili Sutinen A; B, C FRA 13.3 Book Suomalaisille tarkoitetty kielioppikirja ranskan rakenteista.

 

Puhuminen ja kuunteleminen

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /Skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
Bon Voyage 1-5 YLE A FRA 14.2 CD Helppoa ranskaa matkailijam tarpeisiin! Keskeistä matkailukieltä kuullaan aidoissa tilanteissa. YLE-nauhoite.
Le cinema de la vie 1 Extraits de films de Eric Rohmer B FRA 14.1 Video + leaflet Extraits de films de Eric Rohmer - Selectionnes par Janine Courtillon et Genevieve-Dominique de Salins

Le cinema, trop peu utilise en classe de langue, peut etre un declencheur puissant pour la motivation a apprendre une langue. Il offre le moyen de s'initier a la comprehension orale, base de tout apprentissage.

Ce livret d'accompagnement propose la transcription de chaque extrait et pour chacun d'eux, quatre etapes:

1. approche globale
2. comprehension detaillee
3. reperages fonctionnelles, lexicaux et grammaticaux
4. jeux de roles et/ou discussions

Video innehåller:
* Le rayon vert
* Pauline a la plage
* Conte de printemps
* Ma nuit chez Maud
* Le beau mariage
* L'arbre, le maire et la mediatheque

Kulttuuri

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi/ media type
Kuvaus / Description
A l'insu du souvenir Tahar Ben Jelloun A, B, C FRA 40.29 Book Le deuil d'un amour
La mort d'un ami
L'assassinat d'un pays
Africa Remix TV5 Monde C FRA 40.8 DVD DVD esittelee nykytaiteen edustajia ja Johannesburgissa järjestettyä taidenäyttelyä. Haastatteluihin liittyen on tehtäviä sivulla www.tv5.org/apprendre_africaremix
Anthologie de la poésie d'Afrique noire, d'expression française E. Locha Mateso B, C FRA 40.13 Book De la tradition orale aux mouvements contemporainsm Locha Mateson nous offre, dans cette anthologie, une remarquable fresque de la production poétique de l'Afrique noire francophone dans toute sa diversité et sa continuité.
Anthologie du roman maghrébin Alber Memmi C FRA 40.14 Book Depuis quelques décennies, les auters des trois pays du Maghreb ont renouvelé les sources de la littérature d'expression française et élargi la communauté culturelle francophone. Les textes présentés dans ce livre par Albert Memmi se veulent unde incitation à découvrir ces récits dans leur diversité.
Caligula Albert Camus B, C FRA 40.25 Book Pièce en quatre actes.
Dictionnaire des œuvres et des thèmes du cinéma mondial Étienne Fuzillier B, C FRA 40.15 Book -
Eugénie Grandet H. de Balzac C FRA 40.24 Book A book published as a part of the Les petits classiques Français series.
Fables Jean de La Fontaine B, C FRA 40.35 Book Et si La Fontaine était plus méconnu de nos écrivains? Cette édition analyse la naissance et le développement de la fable et dégage, documents à l'appui, l'apport essentiel de La Fontaine. Un très riche glossaire la complète qui montrera combien l'univers de La Fontaine est souvent loin du monde enfantin.
Hiroshima mon amour Marguerite Duras B, C FRA 40.28 Book LUI: Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien.
ELLE: J'ai tout vu. Tout... Ainsi l'hôpital je l'ai vu. J'en suis sûre. L'hôpital existe à Hirsohima. Commen aurais-je pu éviter de le voir?
LUI: Tu n'as pas vu d'hôpital à Hiroshima. Tu n'as rien vu à Hiroshima...
Je vous présente G. J. P. Courtney A, B FRA 40.23 Book One of the best ways of improving one's knowledge of the French language is to talk to people in France about what interests them most -- and this may often mean the job which tehy do. All the characters whose words are recorded in this book were very ready to talk about their work...
La France & le Français Piem, F. Tomiche B FRA 40.18 Book La documentation Française.
La comédie du pouvoir Françoise Giroud C FRA 40.10 Book L'Etat doit servir. On ne doit ni s'en servir ni s'y asservir.
Ce récit n'a d'autre ambition que de contribuer à faire éclore cette vérité. Associée au pouvoir d'Etat pendant trois ans, je ne me tiens pas pour innocente de ce qu'il fut pendant ce temps-là et n'écris pas pour plaider ma cause. Moins encore pour prononcer quelque réquisitore. Simplement pour tenter de faire comprendre ce qui, pour beaucoup, demeure incompréhensible: le temps perdu, les espérances déçues, les menaces accrues.
La p... respecteuse Jean-Paul Sartre C FRA 40.11 Book Pièce en un acte et deaux tableaux suivi de Morts sans sépulture, pièce en deux actes et quatre tableaux.
La plus haute des solitudes Tahar Ben Jelloun A, B, C FRA 40.30 Book Misère affective et sexuelle d'émigrés nord-africains.
La princesse de Clèves Madame de La Fayette C FRA 40.27 Book La livre de poche classique.
La symphonie pastorale André Gide B, C FRA 40.34 Book A story of a pastor who adopts a blind girl, later known as Gertrude.
Le Lion Joseph Kessel B FRA 40.1 Book Easy Readers' book, consist of a vocabulary of 2000 words.
Le Père Goriot Honoré de Balzac B, C FRA 40.3 Book Easy Readers' book, consist of a vocabulary of 2500 words.
Le Québec tel quel Tous les minisntères du gouverment du Québec B FRA 40.17 Book L'histoire, le territoire, la vie politique, la vie sociale, la vie économique, la vie culturelles, tels sont les grands chapitres qu'on trouvera dans ce volume publié part le ministère des communications: Le Québec tel quel.
Le déjeneur de Sousceyrac Pierre Benoit C FRA 40.22 Book Easy Readers' book, consist of a vocabulary of 1500 words.
Le fou et les rois Marek Halter C FRA 40.9 Book Cet ouvrage de Marek Halter est la "Confession d'un enfant di siècle".
Le livre de mon ami Anatole France A, B FRA 40.4 Book Easy Readers' book, consist of a vocabulary of 500 words.
Le naïf aux quarante enfants Paul Gruth B FRA 40.2 Book Easy Readers' book, consist of a vocabulary of 2000 words.
Le pied Jean-Louis Bory C FRA 40.31 Book -
Lettres de mon moulin Alphonse Daudet A, B FRA 40.5 Book Easy Readers' book, consist of a vocabulary of 500 words.
Madame Bovary Gustave Flaubert B, C FRA 40.33 Book When Emma Rouault marries Charles Bovary she imagines she will pass into the life of luxury and passion that she reads about in sentimental novels and women's magazines. But Charles is a dull country doctor, and provincial life is very different from the romantic excitement for which she yearns. In her quest to realize her dreams she takes a lover, and begins a devastating spiral into deceit and despair.
Maxime ou la déchirure Flora Groult C FRA 40.20 Book Maxime a quarante ans. Elle est encore attachée à Pierre, son mari, par les liens de l'habitude...
Mon oncle Jules et autres nouvelles Guy de Maupassant B, C FRA 40.7 Book Easy Readers' book, consist of a vocabulary of 2500 words.
Notre-Dame de Paris Victor Hugo B, C FRA 40.36 Book In the vaulted Gothic towers of Notre-Dame lives Quasimodo, the hunchbacked bellringer. Mocked and shunned for his appearance, he is pitied only by Esmerelda, a beautiful gypsy dancer to whom he becomes completely devoted. Esmerelda, however, has also attracted the attention of the sinister archdeacon Claude Frollo, and when she rejects his lecherous approaches, Frollo hatches a plot to destroy her that only Quasimodo can prevent. Victor Hugo's sensational, evocative novel brings life to the medieval Paris he loved, and mourns its passing in one of the greatest historical romances of the nineteenth century.
Paris et sa région Jean Bastié, Astrid Bonifaj, Maximilien Gauthier, Jean Le Yaouanq... B, C FRA 40.16 Book Aucune partie du territoire français n'est aussi chargée d'histoire et d'art que Paris et sa région -- qui ne vient de retrouver officiellement le nom d'Ile-de-France.
Poesie 1 Poèmes de Borias, Chabert, Doms, Jones, Herlin, Marteau, Sacré, Temple, Verdonnet, Verhesen B, C FRA 40.32 Book Les nouveaux poètes de la nature.
Population et démographie Paul Claval, Bernard Granotier, René Oizon, Roland Pressat B FRA 40.19 Book Encyclopoche Larousse.
Poésie et prose de Finlande Textes choisis par Marianne Bargum et Jean-Pierre Salgas A, B, C FRA 40.26 Book Poems and prose in French by Claes Andersson, Kari Aronpuro, Johan Bargum, Bo Carpelan, Tua Forsström, Paavo Haavikko, Pentti Holappa, Annika Idström, Tove Jansson...
Thérèse Desqueyroux François Mauriac A, B FRA 40.21 Book Easy Readers' book, consist of a vocabulary of 2500 words.
Une Aventure D'Astérix Le Gaulois - Le Devin René Goscinny, Albert Uderzo B FRA 40.37 Book Dargaud Editeur
L'ange de Noël Pirkko Vainio A, B FRA 40.38 Book Lastenkirja kertoo Marionin tarinan, joka löytää ullakolta siivettömän jouluenkelin ja päätyy pohtimaan jouluilon henkeä.

DVD:t

Otsikko / Title Kirjailija / Author Taitotaso / skill level Hyllykoodi / Bookshelf code Tyyppi / media type Kuvaus / Description
Pourquoi apprendre le francais? Diplomatie.gouv.fr A, B, C FRA 45.1 DVD Nuoret eri maista kertovat, miksi he haluavat opiskella ranskaa.
Vinz et Lou sur Internet Tralalere A, B FRA 45.2 CD-ROM Vinz ja Lou seikkailevat Internetissä... Sopii aloittelijoille ja kieltä jonkin verran opiskelleille kuunteluharjoituksena.

 

 

 

 

 

 

 

Sanakirjat

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso / skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / media type
Kuvaus / Description
Harrap's New Shorter French and English Dictionary J. E. Mansion A, B, C FRA 50.7 Book A very broad dictionary both French-English and English-French
Le Petit Robert - Dictionaire de la langue francais Société DICTIONAIRES LE ROBERT et Pierre Varrod A, B, C FRA 50.5 Book 60 000 mots et leur 300 000 sens, leur étymologie, leur datation, leur prononciation, illustrés par des exemples et des citations, assortis de leurs synonymes, contraires et analogies.
Ranskalais-Suomalainen Sanakirja Pesonen, Pentti A, B, C FRA 50.3 Book Huom! Sanakirjan loppuosassa verbien taivutusmalleja.
Ranskalais-suomalainen koulusanakirja Edvin Hagfors, Seppo Sundelin A, B, C FRA 50.2 Book Taskusanakirja, kielisuuntana ranska-suomi.
Suomalais-Ranskalainen Sanakirja Nurmela, Tauno A, B, C FRA 50.1 Book Toinen painos
Suomi - Ranska Suuri Sanakirja. Grand dictionnaire Finnois-Francais Kari Eveli A, B, C FRA 50.6 Book Sanakirja
The Oxford- Hachette French Dictionary, French-English English-French Ormal-Grenon, Pomier B, C FRA 50.4 Book Third Edition
-Over 360,000 words and phrases, and 550,000 translations
-Detailed advice on grammar and usage
-Extensive correspondence guide
-Information on life and culture in the French-speaking world
Ulkomaankaupan erikoistermit Pesonen, Pentti A, B, C FRA 50.3 Book Huom! Sanakirjan loppuosassa verbien taivutusmalleja.

Lautapelit

Otsikko / Title Kirjailija / Author Taitotaso / skill level Hyllykoodi / Bookshelf code Tyyppi / media type Kuvaus / Description
Scrabble Classique Habourdin B, C FRA 99.1 Board game French Scrabble!
 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: lance@uta.fi
Muutettu: 29.8.2018 12.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti