Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: kielten oppimiskeskus: materiaalit kielten opiskeluun: ruotsi:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus
Kielten oppimiskeskus

Ruotsi - studiomateriaalit

Kaikki taidot

Otsikko / Title Kirjailija /Author Taitotaso /skill level Hyllykoodi / Bookshelf code Tyyppi / Media type Kuvaus / Description
Abi svenska Harkoma, Jukarainen, Lilius B SVE 11.9 Book + CD Harjoittelumateriaalia yo-kokeeseen osallistuvalle, soveltuu myös itseopiskeluun.
Chansen - B SVE 11.3 Kasetter (17) Lyssna på interessanta berettelser från Sverige, i form av diskussioner/intervjuer. På några ställer förklaringar på finska - selityksiä myös suomeksi.
Flexsocial Tuunanen, Wallinheimo C SVE 11.10 Book Oppimateriaali korkeakoulujen alakohtaisen ruotsin kielen, ns. virkamiesruotsin, opintokokonaisuutta varten. Aiheet liittyvät opiskeluun ja vaihteleviin sosiaalialan tilanteisiin.
Funktionsövningar - B SVE 11.4 Kasetter (9) Lär dig nyttiga färdigheter på olika situationer!

1. Att visa omkring en gäst
2. Meningsutbyte, föreningsmöte
3. Att göra programförslag för en gäst
4. Att möta en gäst
5. Att söka jobb, att ta in på hotell, att lämna hotellet
6. Välkomsttal/avskedstal, att be om en förklaring eller upprepning
7. Att söka och ge information, att ha en svensk gäst hemma hos sig
8. Seminariemöte
9. Konferens, att uttrycka osäkerhet, tvivel, säkerhet och övertygelse
Galleri 1 Blom, Kaunisto, Paasonen, Salonen, Vaaherkumpu B SVE 11.3 Book + CD Texts, exercises, grammar, listening and information about nordic culture.
Galleri 2 Blom, Kaunisto, Paasonen, Salonen, Vaaherkumpu B SVE 11.4 Book + CD Texts, exercises, grammar, listening and information about nordic culture.
Galleri 3 Blom, Hyypiä, Kaunisto, Paasonen, Salonen B SVE 11.5 Book + CD Texts, exercises, grammar, listening and information about nordic culture
Galleri 4 Blom, Kaunisto, Paasonen, Salonen, Hyypiä B SVE 11.6 Book + CD Texts, exercises, grammar, listening and information about nordic culture.
Galleri 5 Blom, Kaunisto, Paasonen, Salonen B SVE 11.7 Book + CD Texts, exercises, grammar, listening and information about nordic culture.
Galleri 7 Blom, Kaunisto, Paasonen, Salonen B SVE 11.8 Book + CD Texts, exercises, grammar, listening and information about nordic culture.
Hej på dig 3a Koiranen, Kuhlman, Mansner, Niemi, Paavola B SVE 11.37 Book Lukion kolmannelle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstejä sekä harjoituksia.
Hej på dig 3b Koiranen, Kuhlman, Niemi, Paavola B SVE 11.38 Book Lukion kolmannelle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstejä sekä harjoituksia.
Hej på dig 8 Koiranen, Kuhlman, Niemi, Paavola B SVE 11.36 Book Lukion toiselle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstejä sekä aakkosellisen sanaston.
Heja! 1 arbetsbok Abrahamsson, Kuhlman, Lankinen, Lehto, Niemi B SVE 11.40 Book Lukion ensimmäiselle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstikirjan kappaleisiin liittyviä harjoituksia.
Heja! 1 lisäkurssi Abrahamsson, Kuhlman, Lankinen, Lehto, Niemi B SVE 11.41 Book Lukion ensimmäiselle luokalle tarkoitettu ruotsin lisämateriaali. Sisältää tekstejä, harjoituksia sekä aakkosellisen sanaston.
Heja! 1 textbok Abrahamsson, Kuhlman, Lankinen, Lehto, Niemi B SVE 11.39 Book Lukion ensimmäiselle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstejä sekä aakkosellisen sanaston.
Heja! 2 arbetsbok Abrahamsson, Kuhlman, Lankinen, Lehto, Niemi B SVE 11.43 Book Lukion toiselle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstikirjan kappaleisiin liittyviä harjoituksia.
Heja! 2 textbook Abrahamsson, Kuhlman, Lankinen, Lehto, Niemi B SVE 11.42 Book Lukion toiselle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstejä sekä aakkosellisen sanaston.
Heja! 3 arbetsbok Abrahamsson, Kuhlman, Lankinen, Lehto, Niemi B SVE 11.45 Book Lukion kolmannelle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstikirjan kappaleisiin liittyviä harjoituksia.
Heja! 3 textbook Abrahamsson, Kuhlman, Lankinen, Lehto, Niemi B SVE 11.44 Book Lukion kolmannelle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstejä sekä aakkosellisen sanaston.
Klick 8 övningar Ahokas, Ainoa, Alapudas, Kunttu, Nordgren B SVE 11.23 Book Harjoituskirja, joka kuuluu tekstikirjaan Klick 8-9 (11,22).
Klick 8-9 Ahokas, Ainoa, Alapudas, Kunttu, Nordgren B SVE 11.22 Book Klick 8-9 sisältää perusopetuksen B-ruotsin oppimäärän vuosikursseille 8 ja 9. Sarjaan kuuluu kaksi harjoituskirjaa (11,23 ja 11,24).
Klick 9 övningar Ahokas, Ainoa, Alapudas, Kunttu, Nordgren B SVE 11.24 Book Harjoituskirja, joka kuuluu tekstikirjaan Klick 8-9 (11,22).
Linje 2 arbetsbok Eriksson, Jääskeläinen, Lehtihalmes, Probst, Viljanen B SVE 11.47 Book Lukion toiselle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstikirjan kappaleisiin liittyviä harjoituksia.
Linje 2 textbook Eriksson, Jääskeläinen, Lehtihalmes, Probst B SVE 11.46 Book Lukion toiselle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstejä sekä aakkosellisen sanaston.
Linje 3 arbetsbok Jääskeläinen, Lehtihalmes, Nordgren, Probst, Westerlund, Viljanen B SVE 11.49 Book Lukion kolmannelle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstikirjan kappaleisiin liittyviä harjoituksia.
Linje 3 textbook Jääskeläinen, Lehtihalmes, Nordgren, Probst, Westerlund, Viljanen B SVE 11.48 Book Lukion kolmannelle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstejä sekä aakkosellisen sanaston.
Mot målet 1 Camilla Flom, Ola Ryen Söberg A SVE 11.19 Book Lyssna, läsa, tala och skriva är grunden i Mot målet. Det är ett heltäckande läromedel för nivåerna A1 och A2. Läromedelspaketet består av boken och webbplatsen med färdighetsövningar, hörförståelse, grammatik och ljud.
Målet 1-2 övningsbok Gustafsson, Laiho, Ylä-Outinen, Åhs B SVE 11.32 Book Lukion ensimmäiselle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstikirjan kappaleisiin liittyviä harjoituksia.
Målet 1-2 Gustafsson, Laiho, Ylä-Outinen, Åhs B SVE 11.31 Book Lukion ensimmäiselle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstejä sekä aakkosellisen sanaston.
Målet 3-5 Gustafsson, Laiho, Ylä-Outinen, Åhs B SVE 11.33 Book Lukion toiselle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstejä sekä aakkosellisen sanaston.
Målet 6-7 övningsbok Gustafsson, Laiho, Ylä-Outinen, Åhs B SVE 11.35 Book Lukion kolmannelle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstikirjan kappaleisiin liittyviä harjoituksia sekä kielioppiharjoituksia.
Målet 6-7 Gustafsson, Laiho, Ylä-Outinen, Åhs B SVE 11.34 Book Lukion kolmannelle luokalle tarkoitettu ruotsin kirja. Sisältää tekstejä sekä aakkosellisen sanaston.
Nytta eller Nöje Promentor oy A, B SVE 11.1 CD-ROM Interaktiv cd-rom specielt inriktad på att utöka studenrandes vokabulär. Övningar består av både vardags- och arbetslivets situationer.

Selkeästi toteutettu kielenopiskelu-cd, jonka parasta antia ovat ehkä täsmällisiin kielenkäyttötilanteisiin perustuvat harjoitukset.
Perspektiv - svenska för högskolestudenter Tolkki & Öhman C SVE 11.50 Book Ammatillisen korkea-asteen ruotsin oppimateriaali. Materiaali soveltuu eri aloille ja sitä voi käyttää useammalla opintojaksolla sekä yrityskoulutuksessa. Alussa on osa, joka soveltuu myös kertaaviin opintoihin.
På svenska 1 Lärobok Göransson & Parada A SVE 11.15 Book + CD På svenska 1 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i vardagssamtal. Läromedlet täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala.
På svenska 1 Studiebok Göransson, Parada A SVE 11.17 BookBook Studieboken tillhör På svenska 1 Läroboken. Studieboken är på engelska och presenterar svenskt uttal och svensk grammatik samt ordförrådet i en alfabetisk ordlista.

Studieboken belongs to Svenska 1 Läroboken. Studieboken is in English and presents Swedish pronunciation, grammar and vocabulary in alphaphetic order.
På svenska 1 Övningsbok Göransson, Helander, Parada A SVE 11.16 Book Övningsboken tillhör På svenska 1 läroboken. Övningsboken innehåller skriftliga och muntliga övningar som främst utvecklar och befäster ordförrådet och tränar grammatiken. Med facit.
På svenska! 2 Lärobok Göransson, Helander, Parada B SVE 11.18 Book + CD På svenska! är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter att de klarar ett vardagssamtal. Boken har ett ordförråd på ca 2000 ord och motsvarar nivå B1 på Europarådets nivåskala.
På svenska! 2 Övningsbok Göransson, Helander, Parada B SVE 11.20 Book På svenska! är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter att de klarar ett vardagssamtal. Övningsboken hör till På svenska 2 Lärobok och har facit till övningarna.
På svenska! Göransson-Parada A SVE 11.2 Lärobok, studiehäfte och kassetter För studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter att de klarar ett vardagssamtal på elementär nivå.
Rivstart textbok Scherrer, Lindemalm A SVE 11.12 Book + CD En grundkurs i svenska som främmande språk. Tema och språkfunktioner bygger på nivåbeskrivningarna för nivå  A1 och A2 i Europarådets nivåskala.
Rivstart övningsbok Scherrer, Lindemalm A SVE 11.13 Book En grundkurs i svenska som främmande språk. Tema och språkfunktioner bygger på nivåbeskrivningarna för nivå  A1 och A2 i Europarådets nivåskala.
Sju svenskar Marianne Mathlein B, C SVE 11.2 Book + CD-ROM Sju svenskar, texter med övningar på CD-rom.
Språket omkring dig Bergquist & Mattsson Mouantri B SVE 11.21 Book Boken är skriven för vuxenundervisning i svenska som främmande språk. Det koncentreras mycket på kommunikativa övningar, dvs. på olika slags meddelanden, brev, annonser, samtal, blanketter, intervjuer och olika texttyper.
Svenska för utländska studenter Gunilla Rehnqvist A, B SVE 11.14 Book + CD Det här är ett heltäckande material i nybörjarsvenska för utländska studenter. Boken med cd-ljud ger snabbt den vokabulär och språkliga säkerhet som gör att studenterna kan kommunicera i situationer som hör till universitetsvärlden.

Swedish for foreigner students. The book and the CD:s give a great introduction to the Swedish language.
Svenska idiom Luthman Hans B, C SVE 13.9 Bok + övningsbok Svenska idiom vänder sig till alla som lär sig svenska och framför allt till dem som inte har svenska som modersmål. Boken innehåller ca 4 500 fasta uttryck med förklaringar. Med sina inbyggda nycklar och länkar ger den läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket.
Så säger man! Gunnar Hellström A SVE 11.22 Book + audio-CD Fraser och dialoger med övningar för undervisningen i svenska som andra- eller främmande språk.
Tummetott, ruotsia varhaiskasvattajille Öberg, Jan-Håkan C SVE 11.11 Book Ruotsin kielen oppi- ja harjoituskirja yliopistojen lastentarhanopettajakoulutksen ruotsin kielen kursseille.
Vi ses!
Svenska för nybörjare
Marit Keränen, Camilla Lindroos, Katja Peltola A SVE 11.51 Book Ruotsin alkeiskirja aikuisille. Kokonaan ruotsinkielinen, sanasto suomeksi ja englanniksi. Peruskieliopin sisältäviä tekstejä, arkipäivän dialogeja ja kommunikatiivisia tehtäviä.
Vägen till svenska 1 Ylä-Outinen & Räihä A SVE 11.25 Book Peruskoulun ruotsin kirja 7. luokalla alkavaa opiskelua varten, lähdetään liikkeelle ruotsin kielen alkeista.
Vägen till svenska 2a Ylä-Outinen, Räihä, Almström A SVE 11.26 Book Ruotsin oppikirja peruskoulun kahdeksannelle luokalle. Kirja sisältää tekstejä, harjoituksia sekä aakkossanaston.
Vägen till svenska 2b arbetsbok Ylä-Outinen, Räihä, Almström A SVE 11.28 Book Ruotsin oppikirja peruskoulun kahdeksannelle luokalle. Kirja sisältää  tekstikirjan kappaleisiin liittyviä harjoituksia.
Vägen till svenska 2b Ylä-Outinen, Räihä, Almström A SVE 11.27 Book Ruotsin oppikirja peruskoulun kahdeksannelle luokalle. Kirja sisältää tekstejä sekä aakkossanaston.
Vägen till svenska 9 arbetsbok Ylä-Outinen, Räihä, Ravio, Almström B SVE 11.30 Book Ruotsin oppikirja peruskoulun yhdeksännelle luokalle. Kirja sisältää tekstikirjan kappaleisiin liittyviä harjoituksia.
Vägen till svenska 9 Ylä-Outinen, Räihä, Ravio, Almström B SVE 11.29 Book Ruotsin oppikirja peruskoulun yhdeksännelle luokalle. Kirja sisältää tekstejä, kielioppiosion sekä aakkossanaston.

Ääntäminen

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /Skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
Fonetik light Engstrand, Olle C SVE 12.2 Book Kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning.
Uttalsboken Rosenqvist, Håkan A, B, C SVE 12.1 Book + CD Svenskt uttal i praktik och teori

Kielioppi

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /Skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
A concise Swedish Grammar Viberg, Ballardini, Stjärnlöf, Knight A, B, C SVE 13.13 Book A concise Swedish grammar differs from ordinary grammars in that it shows, step by step, how the language is constructed; thus it provides a built-in progressive study course. The grammar covers the following areas: clause and sentence construction, word forms, pronunciation and spelling and examples of the formation of words.
Det har du rätt i! - grammatik med facit Fiilin-Hakala-Hämelin-Nikko B SVE 13.5 Book Aikuisille ruotsin kieliopin läpikäymiseen. Kieliopin keskeisiä ongelmakohtia.
Därför - Ruotsin peruskielioppi Fiilin-Hakala B SVE 13.7 Book + CD-ROM + cassette Peruskielioppi suuniteltu lukiolaisille, mutta soveltuu hyvin myös aikuisopiskeluun. Kielioppiteoria pyritty esittämään niin, että se luo pohjan omaehtoiselle pohdinnalle ja syventää näkemystä kieleen ja itsensä ilmaisemiseen. Cd-rom liittyy kirjan loppuosassa olevaan "Ääntäminen ja painotus" -osioon. Äänikasetti tukee ääntämisharjoituksia.
Fullträff - Ruotsin kielioppi- ja harjoituskirja Fiilin & Hakala B SVE 13.4 Book Suomalainen ruotsin kielioppi- ja harjoituskirja.
Grammatiken i praktiken Facit Bergquist, Mattsson Mouantri A, B SVE 13.15 Book Facit till övningarna i boken Grammatiken i praktiken (13,14).
Grammatiken i praktiken Bergquist, Mattson Mouantri A, B SVE 13.14 Book Grammatiken i praktiken lär ut de grundläggande reglerna för svenska språket. Boken innehåller förklaringar till grammatiska regler och visar hur de ska tillämpas. Genom tydliga exempel, övningar och arbetsuppgifter ges förutsättningar för att öka den språkliga säkerheten och kunna använda svenskan i vardagen. Facit i en separat bok (SVE 13,15).
Nordstedts skrivhjälp Nordstedst förlag AB B, C SVE 13.1 CD-ROM Alt du behöver att skriva rätt i hemmet eller på kontoret.
- Stavningskontroll
- Textkontroll
- Svenska akademiens ordlista
Nykyruotsin peruskielioppi harjoituskirja Viljanen, Viljanen B, C SVE 13.12 Book Peruskieliopin harjoituskirja. Tehtävien ratkaisut kirjan takana.
Nykyruotsin preppauskirja Viljanen, Viljanen B, C SVE 13.11 Book Ruotsin kielen knoppologiaa ja kielenkäytön ongelmia lauseopin näkökulmasta; mihin sanoja käytetään, miten niitä yhdistetään kokonaisuuksiksi ja miksi sanotaan juuri niin.
Svensk grammatik och ordbildning Kate Malmström B, C SVE 13.2 Bok + CD-ROM + 3 övningsböcker & Facit Består av en huvudbok, tre övningsböcker, facit och cd-rom.
- 183 övningar, de flesta med två eller tre svårighetsgrader
- ca 2000 upgifter att göra
- 193 hjälpavsnitt, fullt sökbara ach kopplade till övningar
- 2981 separata ljudbilder som illustrerar övningar och exempel
- 152 fotografier med bildtexter
- 30 svenska musikstycken
Svenska för utlänningar - A SVE 13.6 Kasetter (8) Lyssna på bandet, prata på och lyssna igen - bra sätt att lärä sig tala utt grammatisk korrekt.
Voit itse puhua nauhalle ja kuunnella ääntämistäsi.
Swedish - A comprehensive Grammar Philip Holmes & Ian Hinchcliffe B, C SVE 13.3 Bok Svensk-engelsk grammatik
Träna grammatik Bengloff, Lilius, Harkoma B SVE 13.10 Book Ruotsin rakenteiden kertauskirja.

 

Puhuminen ja kuunteleminen

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /Skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
Annika från Stockholm - Ur svenska varianter - B SVE 14.6 Kassette En nyflyttad stockholmstjej berättar om sitt liv.
August Strindbergs "Fröken Julie" - B, C SVE 14.9 Kassetter (3: A, B & A+B) Berettälse av August Strindberg.
August Strindbergs "Kamraterna" - B SVE 14.8 Kasetter (2) Norrköpings&Linköpings radioteater präsenterär: "Kamraterna av August Strindberg.
August Strindbergs "Kristina" del I & II - B SVE 14.7 Kasetter (2) Sveriges radioteater präsenterär: "Kristina" av August Strindberg.
Carl Michael Bellman - B SVE 14.1 Kassette Musiikkiohjelma, joka käsittelee Carl Micheal Bellmanin lauluja, niiden aiheita ja sisältöjä.
Fredmans epistlar - C SVE 14.10 Kassetter (2: A&B) Traditionelt svenks musik och folkdiktning
Ivar Lo-Johansson: "Författarens väg" - B SVE 14.4 Kassette Lyssna när den berömde stockholmsförfattaren berättar om sitt liv.
Kuuntele ja opi ruotsia Frisk, Tulkki, Reimbladh-Taube, Välimaa A, B SVE 14.1 Audio-CD Kuuntele ja opi ruotsia -äänioppikirja johdattaa sinut kuuntelemalla ruotsin kielen perusteisiin. Opit arkipäivän tilanteisiin liittyvää ruotsin kielen sanastoa ja ilmauksia, niin suomen- kuin riikinruotsiksi.  Lisäksi mukana katsaus tärkeisiin kielen rakenteisiin. Äänitteen avulla opit myös lausumaan ruotsia paremmin.
Novel av Frank Jäger: "Gröna fingrar grå av jord" - C SVE 14.5 Kassette En novel av den danska författaren Frank Jäger. Ulla Axelsson läser.
Stig Järrel läser Albert Engström - C SVE 14.11 Kassetter (2: A&B) Literaturens skildringar av den svenska själenslandskap: Stig Järrel läser Albert Engströms noveller
A:
B: En Tullhattare / Fisksupen
Svenska röster - Övningar i hörförståelse för invandrare - B SVE 14.3 Kassetter (4) Hörförståelseövningar med övningshäfte (häfte tyvärr inte på plats). Kassetter A-D
A avsnitt 1-5 (saknad!)
B avsnitt 6-8
C avsnitt 9-14
D avsnitt 15-17
Visor om kärlek och annat - B SVE 14.2 Kassette Ohjelmassa tutustutaan viiteen nykypäivän ruotsalaiseen trubaduuriin musiikin ja pienen esittelyn avulla.

Kauppatieteet

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /skill level
Hyllykoodi / bookshelf code
Tyyppi / media type
Kuvaus / Description
Ekonomi som om människor betydde något - B SVE 23.3 Kassette Humanistissävyistä keskustelua ja visiointia ihmisestä ja liiketoiminnasta.
Medspelare i Affärer Marja Fabritius - Marja Melkko B SVE 23.4 Kassetter (2) Eri ihmisten kertomuksia elämänvalinnoistaan, liike-elämään siirtymisestään.

Sarjaan kuuluu myös harjoituskirja, joka valitettavasti tällä hetkellä kadoksissa!
Om möjligheter och svårigheter att förkorta arbetstiden - B SVE 23.2 Kassette Kädenvääntöä työajoista.
Sälj på svenska i Norden - B SVE 23.1 Böcker (2) och kassetter (5) Sälj på svenska i Norden on kauppaoppilaitosten ylioppilaslinjojen oppimäärän mukainen ruotsin kielen oppikirja. Kirja käsittää
-tekstikirjan
-harjoistuskirjan ja sanaston
-äänitteet

Akateemiset taidot ja opiskelutaidot

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / media type
Kuvaus / Description
Allergisk snuva: snuva - B LS 10L Kassette About snuva
Bilolycka - B LS 1L Kassetter (2) Sairaanhoidon perussanaston harjoitteluun. Termien keräilyä. Kysymyksiin vastaaminen nauhan avulla.
Det nya arvet - epävarman perinnön kantajat - B LS X01 Kassette Utbildningsradion: Det nya arvet; att våga leva med sitt arv.

Millaista on eläminen kun ihminen kuuluu geneettisesti diagnosoituun riskiryhmään?
Doktor har ordet - B LS 061 1-2 Kassetter (2) Radiolääkäri vastaa kuulijoiden kysymyksiin
LS 061/1:
1. Varför kan naglarna bli tjocka?
2. Hur får man bort vårtor?
3. Varför luktar urinet så illa?
4. Varför kan man förlora rösten efter en operation för sköldskörtelförstoring?
5. Ett förlorat luktsinne
6. Blodtryck och dess orsaker

LS 061/2:
1. Hjulbentheten
2. Ögonsjukdomen
3. Medicin vid kärlkramp
4. Varför får man så mycket luft och gaser i magen?
5. Varför finns det inga p-piller för män?
Dokument medicin - B SVE 22.2 Video (45 min) Den medicinska tekniken utvecklas i snabb takt. Är det patienternas behov som styr eller kommerciella intressen? Fransk dokumentär med teknikens hjälp. Svensk expert istudion är docent Li Tsai från Huddinge universitetssjukhus.
Fallet Ella Karlsson - B LS 20L Kassette Ellan K:n tapaus.
Fallet Karin Sköld - B LS 7L Kassetter (2) Anamneesiharjoitus / oppilaat esittävät lääkärin roolin, apuna potilaan repliikit
Fallet Rune Nilsson - B LS 16L Kassetter (2) Anamneesiharjoitus (Trigeminus neuralgi)
Fallet Åke Lundberg - B LS 19L Kassette Tapausselostus.
Hos hälsocentralläkaren (tulkkausharjoitus) - B LS 5L Kassette Tulkkausharjoitus / österbottnisk dialekt
Intervju med en cancerpatient - B LS 69L Kassette Kuullun ymmärtämisen harjoitus käytännön tilanteen kautta. Potilaan omaa analyysiä sairaudestaan.
Nära döden - B LS 170/2 Kassetter (2) Nära döden - lähellä kuolemaa. Rauhallista keskustelua ja inhimillisen syvällisiä ajatuksia aiheesta.
På mödrarådgivningen - äitiysneuvontaa - B LS 180 Kassette Tuttavallista keskustelua lapsen odotuksesta
Ronden (LS251) B LS 4L Kassetter (2) Mielipidefraasien poiminta / niiden sijoittaminen vastaukseen. Sanajärjestysdrillejä.
Svenska för läkare Kristiina Hakala B, C SVE 13.8 Bok och kassetter (7) Svenska för läkare on tarkoitettu ruotsin kielen oppikirjaksi valmiille lääkäreille sekä lääketieteen opiskelijoille. Kirjaa voi käyttää sekä itseopiskeluun että lääketieteellisten tiedekuntien kontaktiopetukseen.

Kirjan ydin koostuu lukuisista käytännön tilanteisiin pohjautuvista dialogeista tehtävineen, sanastoineen ja ääninauhoineen. Suuri osa kirjan ohjelmista on äänitetty. Näihin kuuluvat 13 potilas-läääkäri-keskustelua, keskustelu röntgen-meetingissä sekä kaksi esitelmää. Ohjelmien käsikirjoitukset ovat kirjan lopussa. Pohjoismaisesta sanastosta tanskankielinen osa on myös nauhalla.

Laajat sana- ja fraasilistat muodostavat toisen tärkeän kokonaisuuden. Niihin on koottu runsaasti sekä lääketieteellisiä että arkipäivän ilmaisuja, joiden konstruktiot poikkeavat suomen kielestä, tai joiden oikean muodon löytäminen sanakirjasta on vaikeaa. Preposititoiden käyttö lääketieteellisissä yhteyksissä on selvitetty erillisen esimerkkikokoelman ja harjoitusten avulla.

Teoksen piirroskuvitus helpottaa anatomisen termistön oppimista.
TV-universitätet: "E-learning" - B, C SVE 21.17 Video -
TV-universitätet: "Lärare på nätet" - B SVE 21.16 Video -
Transport för livet: Hur en hjärtinfarkt vårdas - B, C LS 61 L / BS 61K Kassetter (2) Hur en hjärtinfarktpatient vårdas. (I serien energi för livet)
Vi kan skapa ett friskare samhälle - B LS 97/2 Kassetter (2) Haastattelun muodossa toteutuva kuullunymmärtämisharjoitus.

Kulttuuri

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi/ media type
Kuvaus / Description
En liten bok om kyssar Glynne Raymond A, B, C 40.29 Book Bildbok.
"Ur det förflutnas dunkel" - B SVE 21.10 Video Ur det förflutnas dunkel - hieno dokumenttipohjainen tarina suomalaisuuden mystisistä juurista.
Asyl. Den sanna fortsättningen på gömda Liza Marklund C SVE 40.10 Book Svensk skönlitteratur.
Brandvägg Henning Mankell C SVE 40.15 Book Svensk skönlitteratur.
Dans med en ängel Åke Edwardson C SVE 40.3 Book Svensk skönlitteratur.
Den femte kvinnan Henning Mankell C SVE 40.18 Book Svensk skönlitteratur.
Den ryske vännen Kajsa Ingemarsson C SVE 40.25 Book Svensk skönlitteratur.
Den röda vargen Liza Marklund C SVE 40.11 Book Svensk skönlitteratur.
Den sista vintern Åke Edwardson C SVE 40.6 Book Svensk skönlitteratur.
Flickan som lekte med elden Stieg Larsson C SVE 40.26 Book Svensk skönlitteratur.
Hermans Historia: Svenska symboler / Uppriktigt sagt - B SVE 21.18 Video Hermans Historia (24.1. 02): Svenka symboler

Upprigtikt sagt (31.1. 02): Uppriktigt sagt / samtal av Bo Strömstedt och Frank Sjöman om språkbruk och dess betydelse för journalistiken/litteraturen.
Himlen är en plats på jorden Åke Edwardson C SVE 40.9 Book Svensk skönlitteratur.
Hundarna i Riga Henning Mankell C SVE 40.17 Book Svensk skönlitteratur.
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (Lättläst) Jonas Jonasson A, B SVE 40.28 Book "Hundraåringen" is an easy-reading version of the successful novel of Jonas Jonasson. It was the most sold book in 2006 in Sweden.

This easy version is meant for them who would like to enjoy Swedish litterature but think it's too challenging even to begin. "Hundraåringen" is about Allan Karlsson who is about to celebrate his hundredth birthday, and a birthday party is planned at his retirement home. Allan is alert despite his age, but not so interested in the party. Instead he steps out the window and disappears. He gets hold of a suitcase of drug money and becomes chased by both drug dealers and the police.
Hundtricket - B, C SVE 40.33 DVD Simon är en av alla unga killar som fortfarande är singel. Micke och Mario är hans bästa kompisar. Micke är snygg, sportig och utåtriktad, han får alla tjejer han vill ha men vill inte binda sig medan Mario har fast sällskap. Simon drömmer om att hitta Den Stora Kärleken, men till slut tröttnar Micke och Mario på Simons eviga sökande och bestämmer sig för att hjälpa honom. Då kommer Micke med en idé: "Hundtricket!"
Innan frosten Henning Mankell C SVE 40.16 Book Svensk skönlitteratur.
Isprinsessan Camilla Läckberg C SVE 40.20 Book Svensk skönlitteratur.
Krig och Propaganda / Dokument medicin - C SVE 21.5 Video Två olika program:
1. Krig och propaganda:
Propaganda ur underläge. Filmprofessor Leif Furhammar visar utdrag ur tre antinazistiska filmer som tillkommit under mycket osannolika omständigheter.
2. Dokument medicin:
Franska dokumentet om det snabba utveckling inom mediciniska tekniker.
Kronjuvelerna - C SVE 40.30 DVD Kronjuvelerna är ett triangeldrama som tar sin början när den unga Fragancia anhålls för mordförsök på direktörssonen Richard Persson. Under polisförhöret rullas hela hennes fantastiska och märkliga livshistoria upp. Vi följer henne igenom den fattiga uppväxten, via mötet med den stora kärleken, ishockeystjärnan Pettersson-Jonsson,fram till den ödesdigra natten där historien tar sin början.
Kungafamiljen 2000 - B SVE 21.7 Video Ei varmasti esittelyjä kaipaa.
Livslust - B SVE 21.8 Video (25 min) Allt fler vårdas i hemmet av anhöriga, ett slitsamt och oavlönat arbete. Vilka möjligheter till hjälp finns det ? Hur ska sjuksjöterskorna ta hand om oss i framtiden? Små knutor på fötternas och händernas senor - är det det som kallas för ganglion? Husläkaren Anders Halvarsson svarar på tittarnas brevfrågor. Prgramvärd: Ulf Schenkmanis
Makt på jobbet - B SVE 21.3 Video (30 min) På en arbetsplats är det många beslut som ska fattas. Beslut som rör arbetets utförande, företagets ekonomi och den enskildes arbetsförhållanden. Vem ska fatta besluten? Vem ska ta ansvar för konsekvensserna? Att ha makt kan vara både stressande och stimulerande.
Mediamagasin (med Jan Guilleou) - B SVE 21.14 Video Intervju med Jan Guilleou om spioner och SÄPO-läckor.
Mediemagasin (med Naomi Klein) - B SVE 21.13 Video Intervju med Naomi Klein, kanadensisk journalist och författare av boken "No Logo".
Mix om Sverige - B SVE 21.6 Video (30 min) Mitä on olla ruotsalainen? Kuka on ruotsalainen? Caisa Lindblad johtaa studioskeskustelua. Ohjelmassa myös periruotsalaisia lauluja ja huumoria ruotsalaisista.
Myter om svensken - B SVE 21.11 Video Myter om svensken: ruotsalaiset reflektoivat ulkomaailmassa vallitsevaa "omakuvaansa".
Naiv. Super. Erlend Loe C SVE 40.21 Book Svensk skönlitteratur.
Norden kallar - B SVE 21.1 Bok + kassetter (9) Norden kallar -kasettisarja pohjoismaisten kulttuurien erityispiirteistä, mm. sosiaalisen kanssakäymisen muodoista. Lisäksi mm. evästystä pohjoismaisiin kokouksiin osallistuville.

del 2 Sjöbacka nordiska förening håller mönadsmöte
del 3 Mötet beslutar att vidta åtgärder
del 4 Velkommen till Norge!
del 5 Den nordiska foreningen i Nittedal innkaller til möte
del 6 Vi siger davs (danska)
del 7 Nordisk forening i Hilleröd inkaldes til möde
del 10 På återseende!
del 11 Norjankielinen tekstiluenta
del 12 Tanskankielinen tekstinluenta
Pakkåruåtsi 2 Jesse P A, B, C SVE 40.2 Audio-CD Med denna musik vill vi förmedla svenska språket och den svenska kulturen på ett annorlunda sätt. Musiken används också i utbildningssyfte genom direkta workshoppar.
Pakkåruåtsi Redrama A, B, C SVE 40.1 Audio-CD Denna skiva är en samproduktion mellan Jesse P, Redrama och Svenska Nu. Med denna musik vill vi förmedla svenska språket och den svenska kulturen på ett annorlunda sätt. Musiken används också i utbildningssyfte genom direkta workshoppar.
Postcard killers Liza Marklund - James Patterson C SVE 40.14 Book Svensk skönlitteratur.
Puss - B, C SVE 40.31 DVD På en bakgata i Stockholm driver en grupp ambitiösa tjejer en amatorteater. När fastighetsägaren en kväll ses smyga omkring på teatern med en kamera i handen blir det början på en 48 timmar lång härva av intriger och förvecklingar. Snart börjar en otrohetsaffär rullas upp samtidigt som en mystisk lukt sprider sig i lokalerna.
Rallisiskot - B, C SVE 40.32 DVD Rallisiskot-elokuvassa rapa roiskuu ja autot lentävät. Luvassa on toiminta, huumoria ja dramatiikkaa, sekä tuhti annos romantiikkaa.
Rop från långt avstånd Åke Edwardson C SVE 40.4 Book Svensk skönlitteratur.
Saknad Karin Alvtegen C SVE 40.24 Book Svensk skönlitteratur.
Samhällsguiden Allmänna förlaget C SVE 40.1 Book En uppslagsbok för dig som vill hitta rätt bland lagar och bestämmelser.

Sisälle ruotsalaisen yhteiskunnan juuriverkostoihin ja rakenteisiin johdatteleva hakuteos.
Segel av sten Åke Edwardson C SVE 40.8 Book Svensk skönlitteratur.
Sjöjungfrun Camilla Läckberg C SVE 40.19 Book Svensk skönlitteratur.
Sol och skugga Åke Edwardson C SVE 40.5 Book Svensk skönlitteratur.
Sprängaren Liza Marklund C SVE 40.12 Book Svensk skönlitteratur.
Studio sex Liza Marklund C SVE 40.13 Book Svensk skönlitteratur.
Sverige i fokus Johnsson A, B, C SVE 40.2 Book Landet och folket.
Sveriges historia - B SVE 21.12 Video Sveriges historia - Ruotsin historiaa lähes aikojen alusta.
Del 1 & del 2.
Transfer - B SVE 21.4 Video (30 min) Finns det för få europeer? I åratal har bristen på arbete varit det stora gisslet inom EU. Men nu påstås det stora problemet vara bristen på folk.
Tre sekunder Roslund & Hellström C SVE 40.23 Book Svensk skönlitteratur.
Trollkarlens hatt Tove Jansson C SVE 40.27 Book Svensk skönlitteratur.
Uppriktigt sagt - B SVE 21.9 Video FST:n toimittaja Frank Sjöman haastattelee "Uppriktigt sagt" -sarjassa ruotsalaisen Expressen-lehden entistä päätoimittajaa Bo Strömstedtiä.
Vikingar! / Ulf Lundell intervjuas - B SVE 21.15 Video Historiaa luotaava kaksiosainen tv-ohjelma viikingeistä.

Ulf Lundellin haastattelu.
Vinterstaden Arnaldur Indridason C SVE 40.22 Book Svensk skönlitteratur.
Vänaste land Åke Edwardson C SVE 40.7 Book Svensk skönlitteratur.
Wallander: Innan frosten - B, C SVE 40.34 DVD En film som är baserad på Henning Mankells succéroman.

Sanakirjat

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso / skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / media type
Kuvaus / Description
Ruotsalais-suomalainen suursanakirja Lampen A SVE 50.3 Book Perinteinen one-way sanakirja.
Skandinaviska Ordbok - A, B, C Book Skandinavisk ordbok innehåller omkring 10 000 ord som kan ge problem i umgänget mellan danskar norrmän och svenskar.
Suomalais-ruotsalainen suursanakirja Cannelin-Hirvensalo-Hedlund A SVE 50.2 Book -
Suomi-ruotsi-suomi suursanakirja Romppanen Birgitta A, B, C SVE 50.9 Book Moderni yleissanakirja vaativaan käyttöön. 135 000 hakusanaa ja sanontaa.
Suomi-ruotsi-suomi- sanakirja Cantell-Martola-Romppanen-Sundström-Sarantola-Sarantola A, B, C SVE 50.6 Book -
Suuri Suomi-Ruotsi sanakirja WSOY A, B, C SVE 50.5 CD-ROM 2 400 000 indeksoitua ja noin 1 000 000 keskenään erilaista hakusanaa. Perustuu painettuun suom-ruotsi-sanakirjaan. Linkkejä varsinaisesta sanakirjaosasta sanakirjan oheisteksteihin, joista löytyvät mm. kaikkien sanakirjassa esiintyvien epäsäännöllisten verbien taivutukset. Ohjelma mahdollistaa myös käyttäjän omien sanastojen luomisen ja ylläpidon.
Svensk handordbok - Konstruktioner och fraseologi Ture Johannisson B SVE 50.4 Book Ei vain pelkkiä sanoja, vaan myös runsaasti sanojen käyttöyhteyksiä.
Svenska Akademiens Ordlista över Svenska Språket - B SVE 50.1 Book Opettajat suosittelevat itseopiskelijoille.
Svenska ord - med uttal och förklaring - B SVE 50.7 Book Språklexikon för invandrare - selkeä sanahakuteos, jossa sanojen yhteydessä mainitaan myös assosiatiivisiä käsitteitä sekä kerrotaan sanojen käyttöyhteyksiä.
Turistord i Norden, dansk-finsk-färöisk-isländsk-norsk-svensk - A, B, C DAN 50.4 Book -
Ulkomaankaupan erikoistermit Harjuja M, Lehtonen M, Lindstöm H, Luostarinen J, Rautaouma R C DEU 50.3 Book Ulkomaankaupan Erikoistermit -käsikirja on hakuteos ja sanakirja ulkomaankaupan parissa työskenteleville. Kirja kattaa lähes 600 termiä ja niiden suomenkieliset selitykset sekä vastineet kuudella kielellä:
suomi/ruotsi/englanti/saksa/ranska/venäjä/espanja.

Aihepiirit:
- huolinta ja kuljetus
- tullaus
- rahoitus/maksuliike
- juridiikka
- kansainvälistyminen/projektivienti

Uusi ruotsi-suomi sanakirja Anders Collin - Tauno Streng B SVE 50.8 Book Kooltaan kätevä yleissanakirja
-noin 70 000 hakusanaa
-lähes 800 sivua
-yleiskielen keskeisen sanavaraston
-runsaasti erikoisalojen ammattisanastoa
-uudissanoja
 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: lance@uta.fi
Muutettu: 9.5.2018 12.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti