Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: kielten oppimiskeskus: materiaalit kielten opiskeluun: suomi vieraana kielenä:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus
Kielten oppimiskeskus

Suomi vieraana kielenä - studiomateriaalit

Kaikki taidot

Otsikko / Title
Kirjailija /Author
Taitotaso /skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
30 Stunden Finnisch für Anfänger Peters/Heikkinen A, B FIN 11.8 Book Langenscheidts Kurzlehrbuch
Euromobil Finnish programme Euromobil A, B FIN 11.15 CD-ROM Multimedia language training material with video inserts. For exhange students in Finland.
FROM START TO FINNISH: A Short Course in Finnish Leila White A FIN 11.28 Book + CD From Start to Finnish is practical, fun and easy to read. It serves as a handy survival kit for everyday situations, such as asking questions and responding to them, exchanging small talk face-to-face with real Finns, being polite -- or less polite if need be. The book includes dialogues, texts and exercises. It also gives an overall picture of the structure of Finnish.

The book is illustrated with still photographs from famous Finnish films.
Finn Talk yksi, kaksi, kolme/yks,kaks,kolme Terttu Leney & Liisa Needham A, B FIN 11.1 Book + 2 CDs Finn Talk yksi, kaksi, kolme...yks, kaks, kolme is a multimedia Finnish language course designed to meet the varying needs of the beginner or near beginner studying alone. It is also suitable for learners who wish to refresh their Finnish.

Finn Talk offers an opportunity to learn standard and colloquial Finnish.

CD 1: Standard Finnish
CD 2: Colloquial Finnish
Finnish Language Book 1 Heikki Kangasniemi A FIN 11.17 Book A good book about basics in the Finnish language. You'll learn for example to talk about yourself, the months and to order in a restaurant. This book is used in the language centre courses.
Finnish Language Book 2 Heikki Kangasniemi A FIN 11.18 Book More Finnish! You'll learn for example to talk about the sauna, to use the past tense. The book is being used in the language centre courses.
Finnish Language Book 3 Heikki Kangasniemi A FIN 11.19 Book More Finnish! In this book you'll learn for example to talk about the gym,  the conditional and some features of the spoken language. The book is being used in the language centre courses.
Finnish Language Book 4 Heikki Kangasniemi A, B FIN 11.20 Book More Finnish! In this book you'll learn for example how to talk about anatomy, some more cases and how to act in an accident situation. This book is being used in the language centre courses.
Finnish Language Book 5 Heikki Kangasniemi A, B FIN 11.21 Book More Finnish! In this book you'll learn for example how to use the passive form and how to act in at a job interview. The book is being used in the language centre courses.
Finnish Language Book 6 Heikki Kangasniemi A, B FIN 11.22 Book More Finnish! In this book you'll for example learn how to talk about problems, more about some past tenses and how to act at a meeting. The book is being used in the language centre courses.
Finnish for Foreigners 1+ Oral drills Maija-Hellikki Aaltio A FIN 11.2 Book + cassettes Introduces the reader to the basics of the Finnish language, stressing the standard spoken usage.
Finnish for foreigners 2 Maija-Hellikki Aaltio B, C FIN 11.3 Book + exercise book + cassettes Finnish for foreigners 2
* continues teaching the student structures needed in speech and writing alike;
* introduces him gradually to features typical of written Finnish, enabling him to start reading Finnish newspapers and litterature;
* acquintaints him with different aspects of the Finnish way of life.
Finnish on three levels - A, B, C FIN 11.11 CD-ROM A hypermedia course of Finnish language and culture for foreigners
Finština (nejen) pro samouky Hilkka A. Lindroos A, B FIN 11.23 Book + CD + answer book This book is meant for the ones who can use Czech as an aid language in order to learn Finnish.
From Start to Finnish - A Short Course in Finnish White, Leila A; B FIN 11.4 Book From Start to Finnish - A short Course in Finnish is practical, fun and easy to read.

The course serves as a handy survival kit for everyday situations, such as asking questions and responding to them, exchanging small talk face-to-face with real Finns, being polite - or less polite if need be. It will also give you an overall picture of the structure of Finnish.
Kielikello Kielikello-lehdet 1968-2000 A, B, C FIN 11.12 CD-ROM CD-Kielikello on välttämätön työväline jokaiselle suomen kielen käyttäjälle. Se sopii koululaiselle, opettajalle, toimittajalle, kielenkääntäjälle ja kaikille muillekin kielen parissa työskenteleville ja kielen vaalijoille.  Kielikello on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisema kielenhuollon tiedotuslehti. CD-Kielikello sisältää Kielikello-lehden artikkeleita vuosilta 1968-2000. Levyltä löytyy mm.  suomen kielen lautakunnan suositukset ja oikeinkirjoitusohjeet, kirjoitukset virkakielestä, lainasanoista ja sananmuodostuksesta. Tietoa voit etsiä aihepiirin, hakusanan, kirjoittajan tai lehden numeron avulla.
Kiva nähdä - puhutun kielen harjoituksia Lauranto - Parviainen - Raino B FIN 11.6 Oppikirja, harjoituskansio + CD Oppikirjan perustana on 20 lyhyehköä dialogia sisältävä äänite. Kirjassa on vastaavasti 20 osiota, jotka sisältävät kuunteluharjoituksia, arkipuhekielen ja slangin esittelyä ja selityksiä sekä virikkeitä dialogien aiheista käytävään keskusteluun.
Kävelyretkejä Pietarin katuja pitkin, Прогулки по Петербургу - B, C FIN 14.18 Book Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, изучающих финский язык второй год. Курс предполагает повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, обогащение коммуникативного репертуара, создание базового багажа знаний петербургского гида—переводчика. В лекционном курсе предлагается краеведческий учебный материал на финском языке с учетом особенностей уровня владения языком студентов и сопутствующее грамматическое подтверждение этого материала. Текстовой учебный материал базируется на книге Каарины Кауринкоски «В сердце Петербурга».
Marian ja Nikon vuosi Lappalainen, Ulla; Vesterinen-Sumu, Elina; Virtanen, Petri A FIN 11.27 CD-ROM Basic Finnish with Maria and Niko. It helps you to learn Finnish vocabulary and easy phrases. You can pick three different levels. It also helps you with simple biology, geography and mathematics.

Marian ja Nikon vuosi on suomen kielen opetusohjelma, jossa on myös biologian, maantiedon ja matematiikan opiskeluun liittyviä tehtäviä.

Ohjelma sisältää suomen kielen perussanaston kuvitettuna, kirjoitettuna ja kuultuna. Jokapäiväisen elämän sanasto ja yksinkertaiset fraasit otetaan käyttöön heti alusta alkaen. Valittavana on kolme eriyttävää tasoa.
Suomea paremmin Susanna Hart B FIN 11.16 Book + CD This book is meant for them who already knows the basics and a bit more of the Finnish language. This book helps you to reach the level that is required in the National Certificate of Language Proficiency. The book contains a CD and the answers for the exercices.
Suomea sinulle. Finnish for you Jenni Hakanen A FIN 11.10 Booklet Erasmus Intensive Language Course. University of Tampere (2012)
Suomen kielen alkeisoppikirja Anna-Liisa Lepäsmaa, Leena Silfverberg A FIN 11.9 2 books Elementary Finnish. Focuses on communication in everyday situations. Chapters include dialog, text and grammar. The book also provides information about Finnish phonemes, abbreviations and alphabet. Excercise book included.

Uudistetussa painoksessa on ajanmukaistettua sanastoa sekä päivittäisessä viestinnässä tarvittavia idoimeja.
Kirja jakautuu kappeleisiin, joissa kussakin on runsaasti dialogia ja vähintään yksi lukuteksti sekä uusi kielioppiasia.
Mukana tietoa suomen kielen äänteistä, lyhenteistä sekä aakkosista. Asiahakemisto, erisnimiluettelo ja sanastot.
Oppikirja ja harjoituskirja.

Suomen mestari 1 Gehring, Sonja; Heinzmann, Sanni A FIN 11.24 Book Suomen mestari is one of the most popular monolingual guide books of the Finnish language. Suomen mestari 1 is the first book and its level is A1. It's very easy to use and it covers the topics of everyday life. In the back of the book you'll find the answers to the exercices and on their web page you'll find the audio material: http://suomenmestari.fi/aanitteet/suomen-mestari-1/ .
Suomen mestari 2 Gehring, Sonja; Heinzmann, Sanni A FIN 11.25 Book Suomen mestari-serie is one of the most popular monolingual guide books of the Finnish language. Suomen mestari 2 is on level A2.1. It's very easy to use and it covers the topics of everyday life such as hobbyes, nature, travelling, health, work. You'll learn the different tempus and how to tell about your life in a bigger context. In the back of the book you'll find the answers to the exercices and on their web page you'll find the audio material: http://suomenmestari.fi/aanitteet/suomen-mestari-2/
Suomen mestari 3 Gehring, Sonja; Heinzmann, Sanni; Päivärinne, Sari; Udd, Taija A FIN 11.26 Book Suomen mestari-serie is one of the most popular monolingual guide books of the Finnish language. Suomen mestari 3 is on level A2.2. It's very easy to use and it covers everyday life topics and such as environmental protection, cultural differences, history, family life and sports.  You'll learn the different tempus and how to tell about your life in a bigger context. In the back of the book you'll find the answers to the exercices and on their web page you'll find the audio material: http://suomenmestari.fi/aanitteet/suomen-mestari-3/
Hyvin menee! Heikkilä Satu; Majakangas Pirkko A,B FIN 11.29 Book, Sanasto/Vocabulary + CDs Kohderyhmänä aikuiset ja nuoret maahanmuuttajat sekä kaikki suomen kielen opiskelusta kiinnostuneet. Kirjaan kuuluu erillinen sanasto. / For adults and all immigrants wanting to learn Finnish. There is a separate vocabulary for the text book.
Suomi-tyttö puhuu 1 Helinä Koivisto A, B FIN 11.7 Book "Suomi-tyttö puhuu" on kommunikatiivinen opetusmateriaali, ja jatkoa ulkomaalaisille tarkoitetun suomen kielen alkeiskurssin kirjoille "Suomi-tytön kieli". Kirja sisältää dialogitekstejä, kieliopin selityksiä ja harjoituksia.

"Suomi-tyttö puhuu" is a communicative learning material. It continues from the books "Suomi-tytön kieli", which are meant for foreigner learners. The book includes dialogs, grammar and exercises.
Suomea suomeksi Nuutinen Olli A, B FIN 11,30 Book There is also a separate vocabulary for the book.

Kielioppi

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /Skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
A Grammar Book of Finnish Leila White A, B FIN 13.1 Book A Grammar Book of Finnish is a practical basic grammar for foreign learners of Finnish. It presents clearly the central features of the Finnish grammar, containing the grammar needed for speaking, understanding and reading ordinary standard Finnish.

Private Lessons in Finnish Grammar Vuokko Heikura C FIN 13.2 A grammar book that gives a good overview of the Finnish grammar, in an attempt to make it easier to understand. The book can seem quite heavy to read at first, so although it says that the book is suitable for self-studying, it might be easier to start with something more simple and move on to this one once you are a little more familiar with the basics of the Finnish grammar already.

 

Puhuminen ja kuunteleminen

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /Skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
Complete Finnish Teach Yourself A, B FIN 14.19 Audio CD The basics of the Finnish language. (We don't have a book but you can listen to the CD:s.)
Korva tarkkana Maija-Hellikki Aaltio B, C FIN 14.2 Book + cassettes "Korva tarkkana" sisältää 19 kuullun ymmärtämistehtävää alkeistason ohittaneille suomen kielen opiskelijoille.
Kuule hei! Eija Aalto A FIN 14.17 Book Suomen kielen kuunteluharjoituksia vieraskielisille. Kirja sisältää suomenkielisiä dialogeja puhekielisinä sekä yleiskielisinä.
Löytöretki Suomeen Parviainen - Sander A, B FIN 14.18 Audio CD Suomenkielisiä dialogeja yleiskielisinä ja mukailtuna puhekielisiksi.

Finnish dialogs.
Mitä kuuluu? Latomaa & Hämäläinen A, B FIN 14.4 Audio CD + book Very good listening comprehension and pronunciation exercices. Suomen kielen kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia. Aiheita mm. rytmi, paino, intonaatio, vokaalit, konsonantit, loppukahdennus.
Sanopa muuta Manner - Nurmi A FIN 14.16 Book + audio CD A practical guide to learn how to have conversations in Finnish. There are 15 different dialogues including excercises, a mini-grammar and the answers.

CD-levyt (2) sisältävät kuunteluharjoituksia ja kuuntelukappaleita. Kesto: CD 1 60'03, CD 2 54'49.
Suomea, ole hyvä! Salmela - Kujansuu A FIN 14.3 Book + CD/cassette Kuullun ymmärtämisen tehtäviä suomeksi.
Suomea, olehyvä! 3 Kuullunymmärtämisen tehtävät Anna Liisa Salmela, Jaana Piippo A, B FIN 14.6 Book + CD This book contains listening comprehension excercises in Finnish. They are suitable for A.2.1 upwards. You'll also find the transcriptions for the exercises in the book.
Suomen harjoituksia 1 & 2 Eila Hämäläinen B, C FIN 14.1 2 books Tähän kielistudioohjelmaan kuuluu harjoituskirja ja seitsemän kasettia.

Kurssi sisältää foneettisia harjoituksia sekä drilliharjoituksia, vuoropuheluita ja kuullun ymmärtämisharjoituksia. Foneettiset tehtävät harjoittavat sekä äänteiden tuottamista että tunnistamista. Drilliharjoitukset ovat tauottamattomia 4-vaiheharjoituksia. Vuoropuhelut ja kuuntelutekstit ovat aiheiltaan opiskelija- ja Helsinki-keskeisiä.
Suomen harjoituksia 2 Eila Hämäläinen B, C FIN 14.1 2 books Tähän kielistudioohjelmaan kuuluu harjoituskirja ja seitsemän kasettia.

Kurssi sisältää foneettisia harjoituksia sekä drilliharjoituksia, vuoropuheluita ja kuullun ymmärtämisharjoituksia. Foneettiset tehtävät harjoittavat sekä äänteiden tuottamista että tunnistamista. Drilliharjoitukset ovat tauottamattomia 4-vaiheharjoituksia. Vuoropuhelut ja kuuntelutekstit ovat aiheiltaan opiskelija- ja Helsinki-keskeisiä.
Suomesta suomeksi Salmela - Kujansuu A FIN 14.3 Audio CD Kuullun ymmärtämisen tehtäviä suomeksi.

Sanasto

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /Skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / Media type
Kuvaus / Description
Finnish for foreignres 3 -reader Maija-Hellikki Aaltio B, C FIN 11.3 Book Different text, e.g. poems, newspaper articles and dialoges for reading. Includes a vocabolary.
Suomen kielen tekstinymmärtämisharjoituksia Heikki Kangasniemi A, B, C FIN 15.1 Book Text comprehension excercises for learners of Finnish. The level of texts and excercises vary so the book is good for anyone!
Suomea suomeksi, Sanasto / Vocabulary Nuutinen Olli A B FIN 11,30 Book Tekstikirjaan kuuluva sanasto. Vocabulary for the textbook.

 

 

 

 

Kulttuuri

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso /skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi/ media type
Kuvaus / Description
Мир финнов - Вводный курс по культуре Финляндии О.А. Булавенко A, B, C FIN 40.5 Book Вводный курс по культуре Финляндии

Учебно-методическое пособие «Мир финнов» сформировано в соответствии с материалами курса «Введение в культуру Финляндии». Это краткий вводный курс, знакомящий слушателей с основными областями культуры Финляндии и дающий возможность студентам, изучающим языки и культуру Северных стран, получить дополнительные сведения о стране изучаемого языка.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Регионоведение».
Hiljaisuuden lapset Torey Hayden C FIN 40.1 Book Suomenkielistä kaunokirjallisuutta. Englanninkielinen alkuteos: Twilight children.

Finnish litterature. Original in English: Twilight children.
Jori ja jännittävät tähtikuviot Kaija Määttä A FIN 40.2 Novel Jori ja jännittävät tähtikuviot is a children's novel written in clear Finnish (selkosuomeksi). The novel is about a kid who becomes a detective when the teacher's wallet gets stolen. An easy read!
Kuparisydän (selkokirja) Leena Lehtolainen; selkomukautus Leena Kaivosoja-Jukkola A, B FIN 40.3 Book A famous Maria Kallio -detective story in easy Finnish. This time artist Meritta Flöjt is dead. Has she been murdered? Who is the murderer?

Taiteilija Meritta Flöjt on kuollut. Hänet löydetään vanhan kaivostornin juurelta. Onko hänet murhattu? Kuka on murhaaja?

Maria Kallio on nyt töissä Arpikylässä. Hän tutkii Meritta Flöjtin kuolemaa. Murhasta epäiltyjen joukossa on Marian omia ystäviä. Maria päätyy pimeisiin kaivoskäytäviin ja joutuu vaaraan.

"Kuparisydän" on kolmas selkokeilelle mukautettu Maria Kallio -dekkari.
Muumipeikko ja Taikurin hattu Tove Jansson (selkokielinen mukautus: Pauliina Heine) A FIN 40.3 Book The first Moomin book in easy Finnish! What happens when the Moomin troll finds the magician's hat?

Muumipeikko ystävineen löytää salaperäisen Taikurin hatun, joka saa aikaa outoja ja jännittäviä asioita. Muumit seikkailevat hattivattien saarella ja kohtaavat kauhistuttavan Mörön. Kaikki päättyy suureen juhlaan, johon mahtava Taikurikin saapuu.

Tässä ensimmäisessä selkokielisessä Muumi-kirjassa on Tove Janssonin alkuperäinen kuvitus.
Seitsemän Veljestä A. Kivi / Melvin J. Luthy B, C FIN 40.1 3 floppy disks This cumputerized book corresponds page by page with the latest Finnish Literature Society's publication of Seitsemän Veljestä by Aleksis Kivi. Click on any word to see its definition. Click on any star to see one of 160 references and commentaries. Click on "Summarized info" to see maps and chapter summaries. Click to build and print out your own glossary for study -- and much more.
Viittä vaille voittajaluokkaa Meripaasi, Helena C FIN 40,6 Book A novel, written for teenagers.
Leijat Helsingin yllä Westö, Kjell C FIN 40,7 Book A novel about the new Finnish generation.
Turvapaikka Marklund, Liza C FIN 40,8 Book A novel about asylum seeking.

Sanakirjat

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso / skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / media type
Kuvaus / Description
Suomen kielen sanakirja ulkomaalaisille Timo Nurmi A, B, C FIN 50.1 Book Suomen kielen sanakirja ulkomaalaisille on tarkoitettu kaikille jotka opiskelevat tai käyttävät suomea vieraana kielenä. Kirja sisältää yli 17 00 nykysuomen hakusanaa selityksineen.

Lautapelit

Otsikko / Title Kirjailija / Author
Taitotaso / skill level
Hyllykoodi / Bookshelf code
Tyyppi / media type
Kuvaus / Description
Lexico sanakirjapeli/dictionary game Tactic A, B, C ENG 99.4 Board game With this boargame you can learn English or Finnish!

A unique dictionary game - now you can have fun while learning Finnish!

Lexico features altogether 9000 commonly used words divided in five categories: human, living environment, nature and hobbies, science and technology and common words. The three difficulty levels make it possible for each player to play on the difficulty level best suited for his/her language skills. A game that all your friends can play together and learn languages at the same time!

Ainutlaatuinen sanakirjapeli, jonka seurassa viihdyt ja opit englantia!

Lexico sisältää yhteensä 9000 yleisesti käytettyä snaa jaettuna viiteen aihealueeseen: ihminen, elinympäristö, luonto ja harrastukset, tiede ja tekniikka sekä yleissanat. Pelissä on kolme vaikeustasoa, minkä vuoksi se sopii kaiken ikäisille ja eritasoisille kielen osaajille. Lexico on peli, jota koko kaveriporukka voi pelata yhdessä ja oppia samalla vierasta kieltä!
 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: lance@uta.fi
Muutettu: 4.4.2018 14.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti