Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: kielten oppimiskeskus: materiaalit kielten opiskeluun: suomi - tieteellinen kirjoittaminen:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus
Kielten oppimiskeskus

Tieteellinen kirjoittaminen (suomi) - verkkomateriaalit

Kielioppi

Otsikko/Title URL Taitotaso /Skill level Kuvaus/Description
Iso suomen kielioppi http://scripta.kotus.fi/visk C Sivusto perustuu Iso suomen kielioppi -kirjaan, ja sisältää sen vuonna 2005 ilmestyneen termistön määritelmineen sekä joukon tiedon hakua helpottavia toimintoja.
Kirjoittajan ABC-kortti http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/ B, C Kirjoittajan ABC-kortti on verkko-oppimissivusto, jonka avulla voit itsenäisesti opiskella ja kerrata suomen kielen kirjoittamisen sekä tekstin- ja kielenhuollon tietoja ja taitoja. Teoriasivujen lisäksi tarjolla on erilaisia testejä ja harjoituksia.
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus http://www.kotus.fi/ A, B, C Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Kotus) sivuilta löytyy selkeitä vastauksia kaikenlaisiin kielenhuollon kysymyksiin pilkkusäännöistä @-merkin käyttöön. Kotus on valtion kielitieteellinen tutkimuslaitos ja tutkii suomen lisäksi ruotsia, saamen kieliä, romanikieltä ja viittomakieltä.

 

 

Kauppatieteet

Otsikko/Title URL Taitotaso /Skill level Kuvaus/Description
The European Curriculum Vitae/finnish version https://europass.cedefop.europa.eu/fi/documents/curriculum-vitae B, C The European Curriculum Vitae

What it is
The European curriculum vitae gives a comprehensive standardised overview of education attainments and work experience of an individual. It is complementary to the certificate supplement.

The European CV provides information on:


language competences;
work experience;
education and training background;
additional skills and competences acquired outside formal training schemes.

Akateemiset taidot ja opiskelutaidot

Otsikko/Title URL Taitotaso /Skill level Kuvaus/Description
Graduttaja http://graduttaja.joensuu.fi/index.php B, C Joensuun yliopiston Graduttaja-materiaali palvelee sekä pro gradu -työn tekijöitä että heidän ohjaajiaan.

Opiskelijan Graduttajassa on materiaalia graduprosessista: ideoinnista, tutkimussuunnitelman tekemisestä, aineiston keräämisestä ja analysoimisesta, teoreettisesta tarkastelusta, kirjoitustyöstä ja tekstin viimeistelystä. Opiskelijalle avautuu myös joukko eri laitosten graduohjeita sekä kirjallisuus- ja Internet-lähdevinkkejä.  

Ohjaajan Graduttaja tarjoaa tietoa ohjausprosessin vaiheista, ohjauskeskusteluista, ohjauksen pulmista. Myös ohjaajat saavat vinkkejä hyödyllisestä kirjallisuudesta ja Internet-lähteistä.  

Kirjoittamisen itseopiskelumateriaali http://www.uta.fi/opiskelu/itseopiskelu/index.html#gradu B, C Tampereen yliopiston opinto- ja kansainvälisten asioiden yksikön itseopiskelumateriaali tukee kirjoittamista ja omien oppimisvalmiuksien kehittämistä. Itseopiskelumateriaali liittyy mm. oman oppimisen ohjaamiseen, kirjallisten tehtävien kuten referaattien, esseiden, oppimispäiväkirjojen jne. kirjoittamiseen, oppimistyyliin ja graduntekoon.
Tampereen yliopiston kirjaston Graduopas http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/opetus/Graduopas/ B, C Tampereen yliopiston kirjaston Graduopas on tiedonhaun opas graduntekijöille. Verkko-opetusmateriaali tarjoaa neuvoja tiedonhaun perusteista, tiedonlähteistä, aineiston hankkimisesta, kirjoittamisesta ja julkaisemisesta sekä viittauskäytännöistä. Graduoppaaseen on myös koottu luku- ja kirjoituspaikat, tietokoneiden ohjelmat, kopiointimahdollisuudet ym. tiedot. Tämän lisäksi oppaasta löytyy opas- ja linkkilista graduntekijälle.
Tuumasta tekstiksi. Perusopas seminaari- ja opinnäytetyön tekijälle. -verkkomateriaali http://www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/ B, C Linkistä avautuva materiaali tarjoaa kirjoittamisprosessin ohella tietoa esimerkiksi hyvän kirjoittajan ominaisuuksista, tiedonhausta ja lähteiden käytöstä, tutkielmasta ja esseestä, tehokkaasta kirjoittamisesta, aiheen valinnasta ja raportin rakenteesta. Kyseisestä verkkomateriaalista voi myös etsiä hakutoiminnon avulla itseään kiinnostavia aihealueita.
Ylen Abitreenit http://www.yle.fi/abitreenit/suomi/index.shtml B, C Suomen Abitreenit käsittää osiot Kieliopin termit, Oikeinkirjoitus ja Virkkeen rakentuminen ja välimerkit.

 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: lance@uta.fi
Muutettu: 15.2.2018 13.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti