Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: opetus:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus

Ruotsi

Sivulta löydät vastaukset useimpiin ruotsin opiskeluun liittyviin kysymyksiin.

Ordbok

>> Olen ensimmäisen vuoden opiskelija, voinko tulla ruotsin kurssille?

Sinun kannattaa tulla Kielikeskuksen viestintä- ja kieli-infoon syyslukukauden alussa tai tutustua tilaisuuden materiaaleihin.

Tutkintojen viestintä- ja kieliopinnot sijoittuvat eri yksiköissä eri opintovuosille. Yleensä ruotsin kirjallisen ja suullisen viestinnän opintoja suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuonna. Katso oman yksikkösi kielipolku.


>> Ruotsin kielioppi on päässyt unohtumaan. Miten voin harjoitella kielioppia?

Ruotsin kielen rakenteita voit harjoitella itsenäisesti esimerkiksi seuraavilla sivustoilla:

Nätfräsch
YLE Abitreenit 
Bygg upp din svenska 
Etälukio

>> Taitoni ovat ruostuneet tai tosi huonot, mitä teen?
>> Ovatko taitosi todellakin huonot vai tuntuuko sinusta vain siltä?

Testaa taitosi lähtötasotestin (taso A2) avulla.

Mikäli sait alle 27 pistettä, valitse seuraavista peruskurssille valmentavista vaihtoehdoista:

  1. omatoiminen Nätfräsch-verkkomateriaalin opiskelu
  2. lähiopetuskurssi KKRUPRE2
  3. omatoiminen opiskelu Kielten oppimiskeskuksessa


>> Mitä teen jos en pääse tenteistä läpi?

Jos et tule hyväksytyksi kurssiin kuuluvissa tenteissä:

  1. Opiskele itsenäisesti saavuttaaksesi kurssilla vaadittava kieli- ja viestintätaito
  2. Itsenäisesti opiskeltuasi ota yhteyttä oman yksikkösi ruotsin opinnoista vastaavaan Kielikeskuksen
    opettajaan
  3. Kun olet keskustellut vastuuopettajan kanssa ja osoittanut opiskelleesi vaadittavia kieli- ja viestintätaitoja itsenäisesti, saat osallistua vastuuopettajan ohjeiden mukaan käynnissä olevan kurssin tenttiin


>> Voinko uusia ruotsin kielen kurssin?

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä –kurssi käydään vain kerran. Kuhunkin kurssiin kuuluu kaksi mahdollisuutta
tenttiä suullinen ja kirjallinen taito. Tentit järjestetään kyseisen lukuvuoden aikana.


>> Minulla on oppimisvaikeuksia / voimakas esiintymisjännitys, ja siksi minusta tuntuu ylivoimaisen vaikealta osallistua yksikköni opiskelijoille suunnatulle ruotsin kurssille. Mitä teen?

Voit osallistua monenlaisten oppijoiden ryhmään. Ryhmä on suunnattu opiskelijoille, jotka jännittävät esiintymistä, sosiaalisia tilanteita tms. niin voimakkaasti, että se häiritsee jokapäiväistä elämää. Ryhmään ovat tervetulleita myös opiskelijat, joilla on todettu oppimisvaikeuksia.

Huomaathan kuitenkin, että monenlaisten oppijoiden ryhmässä suoritettavalla kurssilla on täsmälleen sama lähtötasovaatimus ja samat osaamistavoitteet kuin muillakin ruotsin kursseilla. Jos lähtötasosi ruotsin kielessä on heikko, siirry kohtaan 'Taitoni ovat ruostuneet tai tosi huonot'.


>> Olen käyttänyt ruotsia paljon ja osaan sitä mielestäni hyvin. Täytyykö minun silti käydä kurssi?

Voit osallistua näyttökokeeseen (AHOT), jos olet käyttänyt ruotsia oman alasi työskentelyyn tai opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Yleiskielen hyvä hallinta tai kielen käyttökokemus joltakin muulta kuin opiskelemaltasi alalta ei välttämättä kata yliopiston kurssin tavoitteita. Katso kurssin osaamistavoitteet ja sisältö ja arvioi niiden pohjalta, onko sinulla niitä vastaavaa kieli- ja viestintätaitoa.


>> Olen käynyt ruotsinkielisen peruskoulun / lukion. Täytyykö minun silti suorittaa ruotsin kurssi?

Ei tarvitse. Ruotsinkielisen peruskoulun tai lukion päättötodistus riittää osoittamaan yliopistojen tutkintoon vaadittavan ruotsin kielen (hyvät tiedot). Et voi osallistua myöskään näyttökokeeseen (AHOT), koska se on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla ei ole todistusta kielitaidosta. Lisätietoa saat Opetushallituksen sivuilta.


>> Olen suorittanut ruotsin kurssin toisessa yliopistossa. Riittääkö se korvaamaan nykyisen tutkintoni ruotsin kurssin?
>> Olen opiskellut ruotsin kurssin ammattikorkeakoulussa. Riittääkö se korvaamaan nykyisen tutkintoni ruotsin kurssin?
>> Olen opiskellut yliopistossa ruotsin kielen oppiainetta. Tarvitseeko minun silti suorittaa ruotsin kurssi?

Kyseeseen voi tulla kieliopintojen korvaaminen. Lisätietoa saat omasta yksiköstäsi sekä Kielikeskuksen sivuilta aiemmin suoritetuista kieliopinnoista Suomessa.


>> Olen suorittanut valtionhallinnon tyydyttävää tai hyvää tasoa osoittavan kielitutkinnon/ YKI-testin. Riittääkö tämä korvaamaan ruotsin kielen kurssin?

Tiedustele korvaavuudesta omasta yksiköstäsi.


>> Millaista arviointiasteikkoa ruotsin kurssilla käytetään?

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta arvioidaan erikseen kirjallisen ja suullisen viestinnän osuudet (molemmat 2 op). Niistä annetaan arvosanat HV (hyvät tiedot), TY (tyydyttävät tiedot) tai HYL (hylätty). Lukuvuosien 2012 - 2015 opetussuunnitelman mukaan suoritettujen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksojen arvosanat näkyvät opintosuoritusrekisterissä seuraavasti: TT = TY ja HT = HV. Syyslukukauden 2012 suorituksissa TT = 2 ja HT = 4.

 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: lance@uta.fi
Muutettu: 11.5.2017 13.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti