Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: opetus:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus

Suomi: kirjallinen viestintä


>> Mitkä kurssit kuuluvat tutkintooni?

Useimpiin kandidaatin tutkinto-ohjelmiin sisältyy suomen kielen (äidinkielen) kurssi nimeltä Tieteellinen kirjoittaminen, jonka laajuus on 3 opintopistettä. Ryhmät on suunnattu pääosin vain yhden yksikön tai opintosuunnan opiskelijoille mutta joihinkin ryhmiin yhdistetään usean alan opiskelijoita. Tarkasta opinto-oppaasta oman tutkintosi vaatimukset.


>> Milloin kurssi kannattaa käydä?

Kurssi on hyödyllisintä käydä samaan aikaan kuin tehdään kandidaatintyötä, koska sisältö tukee vahvasti tutkielman kirjoittamista. Tieteellisen kirjoittamisen kurssi järjestetään usein sekä syys- että kevätlukukaudella, ja sen kesto on tavallisesti kaksi periodia.


>> Miten tieteellistä kirjoittamista voi integroida kandiopintoihin?

Omaa kandidaatintyön aihetta voi käsitellä myös tieteellisen kirjoittamisen harjoituksissa. Kurssilla käsitellään kirjoitusprosessia, lähteiden käyttöä ja tekstin viimeistelyä, joten oppia voi soveltaa heti tuoreeltaan tutkielman tekemisessä. Myös tekstien arviointiin ja opponointiin saa tukea. Kandidaatintyön yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte, johon niin ikään saa eväitä tieteellisen kirjoittamisen kurssilta.


>> Mitä kurssilla opiskellaan?

Kurssilla opiskellaan akateemisia tekstitaitoja, mm. referoinnin tekniikkaa, asiatyylistä ja täsmällistä ilmaisua ja argumentointia, lähdeluettelon laatimista sekä kielenhuoltoa. Kirjoitustehtävien yhteydessä opetellaan myös palautteen antamista ja vastaanottoa.


>> Opetetaanko kurssilla oman alan viittaustekniikkaa?

Kurssin harjoituksissa nojataan kunkin opiskelijan oman alan viittausteknisiin ohjeisiin. Opetuksessa avataan dokumentoinnin yhteisiä päälinjoja ja otetaan huomioon alan viittaustekniikan erityisyydet. Kielenhuollon opit ovat tukena viitetekniikan harjoittelemisessa.


>> Millaisia tekstilajeja kurssilla käsitellään?

Erityisesti keskitytään opinnäytetyötyyppiseen tekstiin ja laajemmin akateemisten tekstien erityispiirteisiin. Kurssilla käsitellään myös tieteellisen tekstin yleistajuistamista ja voidaan kirjoittaa tiedote omasta tutkimusaiheesta.


>> Saako omasta tekstistä palautetta?

Kurssilla harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottoa pienissä vertaisryhmissä. Lisäksi opettaja kommentoi tekstejä.


>> Onko suomesta valinnaisia kursseja?

Kyllä, suomenkielistä kirjoitusviestintää tuetaan myös valinnaisten kurssien ryhmillä: kandidaatintyön tekijä voi pyrkiä Tekstiklinikka-ryhmiin ja gradun kirjoittajille on tarjolla kurssi Kohti gradua.


>> Miten kypsyysnäyte arvioidaan?

Ensin kypsyysnäytteestä arvioidaan sisältö ja sen jälkeen teksti tulee kielentarkastukseen. Kielentarkastukseen on varattu aikaa maksimissaan kolme viikkoa. Kieliasun tulisi osoittaa erinomaista suomen kielen taitoa, joten tekstin tuottamiseen kannattaa keskittyä enemmän kuin tavallisen tenttivastauksen parissa. Kypsyysnäytteen kirjoittajan ohjeet antavat vinkkejä ehjän ja viimeistellyn esseetekstin kirjoittamiseen.

 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: lance@uta.fi
Muutettu: 8.9.2016 14.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti