Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus

Opiskelu

Tälle sivulle on koottu kieli- ja viestintäopintoihin liittyvää käytännön tietoa ja ohjeita. Ohjeet perustuvat Tampereen yliopiston opintoja koskeviin yleisiin säädöksiin. Lue tämä sivu, ennen kuin ilmoittaudut kursseille.

Jos olet uusi opiskelija, voit halutessasi katsoa syyslukukauden 2013 alussa uusille opiskelijoille pidetyn kieli- ja viestintäopintoinfon diat.

 

Sopivan kurssin valitseminen

Tutkintosi kieliopinnot on kuvattu yksittöin ja / tai tutkinnoittain kielikeskuksen opetussuunnitelmassa lukuvuosille 2012 - 2015. Lue ennen kurssille ilmoittautumista kurssikuvaus, josta selviävät mm. kurssin lähtötaso, osaamistavoitteet, suositeltu suoritusajankohta sekä vaihtoehtoiset suoritustavat ja esimerkiksi näyttökoemahdollisuus.

Vapaasti valittavia kursseja voit valita kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan. Arvioi kielitaitosi Eurooppalaisen viitekehyksen avulla ja valitse sitten oikean tasoinen kurssi (ks. Vapaasti valittavat kieliopinnot).

Usein kurssille on enemmän tulijoita kuin paikkoja, jolloin valintakriteerinä käytetään pääsääntöisesti opiskelijan suorittamaa kokonaisopintopistemäärää.

Muista myös, että saman kielen saman tason opintojaksolle voi osallistua pääsääntöisesti vain kerran. Jos kuitenkin haluat esim. korottaa kurssin arvosanaa, voit osallistua opetukseen, jos ryhmässä on tilaa. Tällöin saat suorituksestasi ainoastaan uusintamerkinnän, et opintopisteitä.

 

Kursseille ilmoittautuminen

Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti opetusohjelman kautta. Jos kurssille ei tarvitse ilmoittautua, siitä mainitaan erikseen opetusohjelmassa.

Opettaja valitsee opiskelijat kurssille ilmoittautumisajan päätyttyä. Valinnan tuloksesta tulee tieto NettiOpsuun. Varmistat paikkasi kurssilla olemalla paikalla ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kurssin alkamispäivä ilmoitetaan opetusohjelmassa. Tule siis paikalle ensimmäiselle kerralle tai ilmoita opettajalle ennen tuntia, jos et hyväksyttävän esteen takia pääse tulemaan.

Jos et ota kurssipaikkaa vastaan, ilmoita siitä opettajalle. Jos tiedät jo ennen ilmoittautumisajan päättymistä, ettet voikaan osallistua kurssille, peru ilmoittautumisesi NettiOpsun kautta.

 

Kurssipaikan jonottaminen

Jos jäät jonoon, voit tulla ensimmäiselle kokoontumiskerralle katsomaan, onko kurssille vapautunut paikkoja. Vapaat paikat täytetään paikalla olevien jonottajien joukosta jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä. Listat jonottajista löytyvät kielikeskuksen ilmoitustaululta.

 

Kurssin peruuntuminen tai muu muutos

Mikäli ryhmään ei tule vähintään 10 tutkinto-opiskelijaa, ryhmä peruuntuu. Peruuntumisesta ilmoitetaan opetusohjelmassa. Samassa paikassa ilmoitetaan myös muut kurssin alkamiseen liittyvät muutokset.

 

Kurssin suorittaminen

Kieli- ja viestintäopinnot tukevat akateemisia opintojasi ja antavat sinulle myös työelämävalmiuksia. Ne ovat kiinteä osa tutkintoasi ja osaamispääomaasi tulevaisuudessa. Käytä siis tilaisuus hyödyksesi ja ota kielikursseista irti mahdollisimman paljon.

Kun otat kurssipaikan vastaan, sitoudu opiskeluun! Varaa opiskeluun riittävästi aikaa. Esimerkiksi kolmen opintopisteen kurssilla keskimääräinen työmäärä on noin 80 tuntia. Opetusta tästä määrästä on enintään puolet. Kurssin suorittamistavat eivät vaikuta työmäärään, vaan mm. verkkokursseihin täytyy varata yhtä paljon aikaa kuin lähiopetuksena järjestettävään kurssiin. Kurssiin liittyviä tenttejä, harjoitustöitä ja niiden tehtävänantoja säilytetään kielikeskuksen arkistoissa puoli vuotta kurssin päättymisen jälkeen. Sen jälkeen ne hävitetään. Jos siis jätät kurssin kesken, joudut tekemään kaikki siihen liittyvät harjoitukset ja tehtävät uudestaan.

Suurin osa kieli- ja viestintäopinnoista on ryhmäopetusta, ja osallistuminen opetukseen on edellytyksenä kurssin suorittamiselle. Se tarkoittaa sekä paikalla olemista että tehtävien ja harjoitusten tekemistä. Mahdolliset vaihtoehtoiset suoritustavat on kerrottu ko. kurssin kuvauksessa opetussuunnitelmassa.

Jos joudut olemaan pois opetuksesta hyväksyttävästä syystä, kuten sairauden takia, tee itsenäisesti tunneille tehdyt harjoitukset ja tehtävät sekä kotitehtävät. Poissaolo ei siis vapauta tehtävistä tai oppimisesta. Jos poissaoloja tulee useampia, täytyy sinun tehdä mahdollisesti korvaavia tehtäviä. Lisäohjeita saat opettajalta.

Suunnittele aikataulusi! Pidä kiinni sovituista aikatauluista ja palauta harjoitustyöt ajoissa! Myöhässä palautettuja harjoitustöitä ei välttämättä oteta edes vastaan, mutta ainakaan niistä ei anneta palautetta.

Tee tehtävät ja harjoitukset itse. Harjoitusten tarkoituksena on kehittää ja harjoitella kieli- ja viestintätaitoa, minkä vuoksi on tärkeää, että et käytä niiden tekemiseen esim. käännösohjelmia tai muiden tekemiä tekstejä, ks. myös Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntö.

 

Kurssin arviointi

Tulokset julkaistaan kahden viikon kuluessa tentistä. Jos arviointi perustuu muuhun kuin tenttiin, tulokset julkaistaan ”kohtuullisen” ajan (yleensä 2–3 viikon) kuluessa viimeisestä suoritus- tai palautuspäivämäärästä. Tulokset näkyvät NettiOpsussa sekä kielikeskuksen ilmoitustaululla.

Jos olet tyytymätön arviointiin, pyydä opettajalta oikaisua 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun sait tuloksen tietoosi. Opettaja selvittää, mitkä ovat arviointiperusteet ja miten niitä on sovellettu suoritukseesi. Jos olet edelleen eri mieltä arvioinnista, opettaja antaa siitä kirjallisen päätöksen, johon voit hakea oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Sinulla on oikeus saada tenttisi yms. dokumentit nähtäväksesi em. 14 vuorokauden ajan.

Jokaisesta tentistä järjestetään vähintään yksi uusinta, jossa voit yrittää korottaa kurssin arvosanaa.

Huom! Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta arvioidaan erikseen kirjallisen ja suullisen viestinnän osuudet (molemmat 2 op). Niistä annetaan arvosanat TT (tyydyttävät tiedot) tai HT (hyvät tiedot). Lukuvuosien 2012 - 2015 opetussuunnitelman mukaan suoritettujen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksojen arvosanat näkyvät opintosuoritusrekisterissä seuraavasti: TT = TY ja HT = HV. Syyslukukauden 2012 suorituksissa TT = 2 ja HT = 4.

 

Näyttökokeet ja hyväksiluvut

Joitakin opintojaksoja on mahdollista suorittaa kokeella. Jos sinulla on jo osaamistavoitteiden mukainen osaaminen, voit osallistua näyttökokeeseen. Muualla suoritetuilla soveltuvilla kieliopinnoilla on mahdollista korvata kieliopintoja; ks. lisätietoja kohdasta Kieliopintojen korvaaminen.

 

Kypsyysnäytteet

Kielikeskus huolehtii myös kypsyysnäytteiden kieliasun tarkastuksesta. Kielikeskuksen laatimat kypsyysnäyteohjeet opiskelijalle ovat saatavilla verkossa.

 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: hanna.k.nurmi@uta.fi
Muutettu: 12.2.2014 11.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Webmail
Wentti