Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: opiskelu: viestintä- ja kieliopintojen korvaaminen:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus

Hyväksilukemisen hakeminen

Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksia haetaan erillisellä lomakkeella, johon liitetään kopiot opintosuoritusotteista ja muista dokumenteista sekä opintojaksokuvaukset niistä kursseista, joiden perusteella korvaavuuksia haetaan. Lomake toimitetaan kieliopintokoordinaattori Hanna Nurmelle joko paperiversiona tai sähköpostitse (hanna.k.nurmi@uta.fi).

Opiskelijan tulee itse merkitä lomakkeeseen kaikki ne kurssit, joista hän hakee korvaavuuksia, ja ottaa valmiiksi kopiot liitteistä, jos kyseessä on paperinen hakemus. Kielikeskuksessa ei valitettavasti ole kopiokonetta opiskelijoiden käyttöön.

Korvaavuuspäätökset tehdään täysin dokumenttien perusteella, ja mahdolliset lisätiedot yms. voi kirjoittaa hakemuksen liitteeksi. Hakemusten käsittely vaatii usein taustatyötä ja esim. opettajan konsultointia, ja siksi päätöksiä ei voi tehdä opiskelijan odottaessa. Korvaavuuksien myöntämisestä päättää kielikeskuksen johtaja.

Lisätietoa antavat Hanna Nurmi, hanna.k.nurmi@uta.fi, ja opintosihteeri Ritva Skön, ritva.skon@uta.fi.

Hakemukset käsitellään  ja hyväksytyt suoritukset tallennetaan lukukausien aikana kolmen viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.  Hyväksytty suoritus tallennetaan opintosuoritusrekisteriin, ja kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostiviestillä. Päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea siihen oikaisua kielikeskuksen johtajalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli opiskelija on tyytymätön myös oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen, hän voi pyytää siihen oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tieteenalayksiköissä kieliopintojen korvaamisesta tai niiden sisällyttämisestä tutkintoon vastaavat yleensä opintopäälliköt.

 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: hanna.k.nurmi@uta.fi
Muutettu: 9.3.2017 14.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti