Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: opiskelu: viestintä- ja kieliopintojen korvaaminen:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus

Opintojakson suorittaminen AHOT-menettelyllä (kokeella)

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelija, joka on hankkinut tutkintoon vaadittavan viestintä- ja kielitaidon muuten kuin viestintä- ja kieliopintojen kursseilla toisessa korkea-asteen koulutuksessa, voi suorittaa tiettyjä tutkintoon vaadittavia viestintä- ja kieliopintoja näyttökokeella. Näyttökoekäytännöt perustuvat AHOT korkeakouluissa -hankkeen suositukseen.

Puheviestinnän näyttökoe järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2017 - 2018, samoin kuin englannin ja ruotsin näyttökokeet. Katso lisätietoa näyttökokeiden sisällöistä alta.

Puheviestinnän AHOT-menettely

 • Opiskelijalle, jolle on karttunut puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamista vaativista työ- ja järjestötehtävistä (esimerkiksi johtaminen, konsultointi, koulutus, ohjaus, opettaminen, neuvottelu, ryhmässä tehtävä projektityö, tiedottaminen tai vaativa asiakastyö) ja/tai puheviestinnän alaan liittyvillä kursseilla, jotka eivät ole tutkintoon kuuluvia viestintä- ja kieliopintoja.
 • Portfoliolla ja näyttökokeella opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkintoonsa kuuluvan Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus -kurssin osaamistavoitteiden mukaiset asiat.
 • AHOT-menettelyyn haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja portfoliolla, joista käyvät selkeästi ilmi ne työ- ja/tai järjestötehtävät ja puheviestinnän alaan liittyvät kurssit, joissa opiskelijalle on kertynyt tutkinnon ja opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa tunnistettavaa puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamista.
 • Hakemuksen ja portfolion perusteella arvioidaan, kutsutaanko opiskelija näyttökokeeseen. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään portfolion ja näyttökokeen perusteella.
 • Näyttökokeessa opiskelija osoittaa puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisensa erikseen sovittavassa tilanteessa, johon kuuluu esimerkiksi esiintymistä, ryhmäkeskustelua ja palautteenantoa.
 • Vertaamalla näyttökoetta ja eri dokumentteja tutkinnon osaamistavoitteisiin arvioidaan, voidaanko ahotoitavalla tunnistaa ja tunnustaa olevan riittävää akateemista puheviestinnällistä osaamista.
 • Huom.  AHOT-menettelyyn voi hakea  yhden kerran opintojen aikana.
 • Katso tästä ohjeet hakemukseen ja portfolioon. Näyttökoeohjeet lähetetään ahotoitavalle kutsun yhteydessä noin kaksi viikkoa ennen näyttökoepäivää.
 • Arviointi on hyväksytty/hylätty. Mikäli näyttökoe hylätään, ohjataan opiskelija Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus -kurssille.

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän AHOT-menettely

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän näyttökokeen ensimmäinen vaihe on kirjallinen näyttökoe. Kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittaneet kutsutaan suulliseen näyttökokeeseen.

Huom! Myös KTK- ja LL-tutkintojen sekä TeK-tutkinnon opiskelijat voivat suorittaa tutkintoonsa kuuluvan ruotsin kielen kurssin tällä näyttökokeella.

General Information about the RPL/AHOT Procedure (English courses)

University of Tampere degree students are given the opportunity to demonstrate that, through prior learning, they master the learning outcomes of the basic English course required by their degree. The assessment result may exempt students from one of the following courses:

Introduction to Academic English (4 ECTS)

Foundations of Business Communication (4 ECTS)

Advanced English Business Communication (4 ECTS) 

Introduction to Scientific Writing (2 ECTS) (for medical students only)

The pass level for all tasks is set at B2 on the Common European Framework of Reference to Languages (CEFR) scale. You are only allowed to take the test once.

To assess whether you possess the required skills for the AHOT process, familiarize yourself with the following:

Note: This test is not simply an alternative to attending the course. It is a procedure for demonstrating that through prior learning (e.g., studying abroad, work experience or similar) you have already achieved the learning outcomes of the course. You will have to present good reasons and evidence for why you should be considered for this process.

 

Assessment Procedure

For the Introduction to Academic English, Foundations of Business English and Advanced English Business Communication courses, the test consists of three parts. The test for the Introduction to Scientific Writing course only comprises parts 1 and 2.

 

1.  Application in the form of an electronic test

In the test, you will be asked to

 • explain why you should be considered eligible for the RPL (AHOT) process, i.e., where and how have you achieved the learning outcomes of the course
 • assess your English proficiency against the CEFR scale
 • complete a text comprehension task.

 

Assessment of part 1:

Your application will be evaluated on your English skills as demonstrated though your writing and the task, as well as the reasons and evidence you give as to why you should be considered for the process. Note: you are required to pass part 1 in order to move to part 2.

 

2. Academic reading and writing task

In the test, you will be asked to

 • read and summarize an academic article or parts of article(s) to demonstrate your academic English skills and knowledge of academic conventions in English.

See assessment criteria of part 2.

Note: you are required to pass part 2 in order to move to part 3.

 

3. Presentation task

In the presentation task, you will

 • submit a brief introduction to your oral presentation in Moodle
 • give a 10-minute presentation related to your own field of study and answer any questions your audience may have after your presentation
 • listen to other presenters, participate in the discussion of their presentation and give feedback to presenters.

 See assessment criteria of part 3.

 

 

 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: hanna.k.nurmi@uta.fi
Muutettu: 16.3.2017 16.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti