Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: opiskelu: opiskeluohjeita:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus

Kurssien suorittaminen ja arviointi

 

Sitoudu

Kun otat kurssipaikan vastaan, sitoudu opiskeluun!

 • Varaa opiskeluun riittävästi aikaa. Esimerkiksi kolmen opintopisteen kurssilla keskimääräinen työmäärä on noin 80 tuntia. Opetusta tästä määrästä on enintään puolet.
 • Kurssin suorittamistavat eivät vaikuta työmäärään, vaan mm. verkkokursseihin täytyy varata yhtä paljon aikaa kuin lähiopetuksena järjestettävään kurssiin.

 

Suunnittele

Suunnittele aikataulusi! Pidä kiinni sovituista aikatauluista ja palauta harjoitustyöt ajoissa!

 • Myöhässä palautettuja harjoitustöitä ei välttämättä oteta edes vastaan, mutta ainakaan niistä ei anneta palautetta.
 • Kurssiin liittyviä tenttejä, harjoitustöitä ja niiden tehtävänantoja säilytetään kielikeskuksen arkistoissa puoli vuotta kurssin päättymisen jälkeen. Sen jälkeen ne hävitetään. Jos siis jätät kurssin kesken, joudut tekemään kaikki siihen liittyvät harjoitukset ja tehtävät uudestaan.

 

Osallistu

 • Suurin osa viestintä- ja kieliopinnoista on ryhmäopetusta, ja osallistuminen opetukseen on edellytyksenä kurssin suorittamiselle.
 • Mahdolliset vaihtoehtoiset suoritustavat on kerrottu ko. kurssin kuvauksessa opetussuunnitelmassa.
 • Osallistuminen tarkoittaa sekä paikalla olemista että tehtävien ja harjoitusten tekemistä.
 • Jos joudut olemaan pois opetuksesta hyväksyttävästä syystä, kuten sairauden takia, tee itsenäisesti tunneille tehdyt harjoitukset ja tehtävät sekä kotitehtävät. Poissaolo ei siis vapauta tehtävistä tai oppimisesta.
 • Jos poissaoloja tulee useampia, täytyy sinun tehdä mahdollisesti korvaavia tehtäviä. Lisäohjeita saat opettajalta.

 

Arviointi

Kurssit arvioidaan yleensä numeerisesti (1–5) tai hyväksytty/hylätty. Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakson arviointi poikkeaa tästä. Lisätietoa arvioinnista on ruotsin kielen sivuilla.

 • Tulokset julkaistaan kolmen viikon kuluessa tentistä.
 • Jos arviointi perustuu muuhun kuin tenttiin, tulokset julkaistaan kohtuullisen ajan (yleensä 2–3 viikon) kuluessa viimeisestä suoritus- tai palautuspäivämäärästä.
 • Tulokset näkyvät NettiOpsussa. Jokaisesta tentistä järjestetään vähintään yksi uusinta, jossa voit yrittää korottaa kurssin arvosanaa.
 • Jos olet tyytymätön arviointiin, pyydä opettajalta oikaisua 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun sait tuloksen tietoosi. Opettaja selvittää, mitkä ovat arviointiperusteet ja miten niitä on sovellettu suoritukseesi. Jos olet edelleen eri mieltä arvioinnista, opettaja antaa siitä kirjallisen päätöksen, johon voit hakea oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Sinulla on oikeus saada tenttisi ja muut dokumentit nähtäviksesi em. 14 vuorokauden ajan.

Kurssin tarkoituksena on kehittää ja harjoitella viestintä- ja kielitaitoa, minkä vuoksi on tärkeää, että et käytä kurssin harjoitusten tekemiseen esim. käännösohjelmia tai muiden tekemiä tekstejä (ks. myös Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntö). Toimi yliopiston hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti.

 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: lance@uta.fi
Muutettu: 8.9.2016 14.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti