Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: opiskelu: opiskeluohjeita:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus

Palautejärjestelmä

Miksi ja miten palautetta kerätään?

Kaikilta kielikeskuksen kursseilta kerätään kattavasti opiskelijapalautetta. Kurssipalautteessa opiskelija reflektoi myös oppimistaan ja omien tavoitteiden toteutumista.

Saatua palautetta käytetään hyväksi opetuksen kehittämisessä. Opettajat tekevät saamastaan palautteesta koosteita, ja opiskelijoiden esittämät kehittämisehdotukset käsitellään kieliryhmissä ja annetaan edelleen tutkinto-ohjelmien viestintä- ja kieliopintojen polkuryhmien sekä kielikeskuksen OPS-työryhmän käyttöön.

Opiskelijapalautteiden lisäksi kielikeskus saa palveluyksikkönä viestintä- ja kieliopintojen järjestämisestä palautetta tiedekunnista, ja sitä käytetään hyväksi opetussuunnitelmatyössä sekä suunnittelussa että arvioinnissa. Esimerkiksi opetussuunnitelmatyön yhteydessä jokaisen tiedekunnan kanssa neuvotellaan tutkintoon sisältyvistä viestintä- ja kieliopinnoista.

Kielikeskus myös tapaa säännöllisesti ylioppilaskunnan edustajia ja on mm. laatinut yhdessä heidän kanssaan viestintä- ja kieliopintoja koskevan kyselyn, jonka tulokset on analysoitu yhdessä ylioppilaskunnan edustajien kanssa ja välitetty tiedoksi ja toimenpiteitä varten kielikeskuksen opettajille.

Palautejärjestelmän kokonaisuudesta kerrotaan lisää yksikön toimintakäsikirjassa.

Vuosittain yliopistolla toteutetaan yhteiset opiskelijakyselyt, jotka kohdennetaan 2.-, 3.- ja 5.-vuotisille opiskelijoille. Valtakunnallisesti järjestettävään Kandipalaute-kyselyyn taas vastaavat kaikki kandidaatintutkinnon suorittaneet, ja sen tuloksia hyödynnetään erityisesti opintojen ohjauksessa. Säännöllisesti toteutetaan myös valmistuneiden sijoittumis- ja uraseurantoja.

Palautetta on myös tieto, jota saadaan tilastoina yliopiston tietojärjestelmistä. Tilastot on koottu Johdon tietojärjestelmään yliopiston intraan.

Mistä tiedämme, että palautejärjestelmä toimii?

Palautejärjestelmän toimivuus tulee esiin opetussuunnitelmatyössä sekä opettajien kehityskeskusteluissa. Kielikeskuksen johtaja käy vuosittain jokaisen opettajan kanssa kehityskeskustelun, jonka yhtenä aiheena on opettajan ja hänen kieliryhmänsä saama palaute ja sen aiheuttamat toimenpiteet tai suunnitelmat.

 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: hanna.k.nurmi@uta.fi
Muutettu: 6.10.2017 14.44 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti