Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: opiskelu:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus

Tutkintojen viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot on kuvattu kielikeskuksen opinto-oppaassa lukuvuodelle 2017 - 2019. Yleisimmin tutkintoihin kuuluu suomen ja ruotsin kielten opintoja sekä vähintään yhden vieraan kielen opintoja yhteensä 15 opintopistettä.

Katso tästä useimpia tutkintoja koskevat kieli- ja viestintäopintojen siirtymäsäännöt lukuvuosille 2015 - 2018 ja tästä KTK- ja KTM-tutkintojen siirtymäsäännöt.

Kielikeskuksen pedagogisen perustan mukaan kielikeskuksen opetussuunnitelma on opintopolkumuotoinen ja toteuttaa kumuloituvan oppimisen peri­aatetta. Akateemiset viestintä- ja kieliopinnot tukevat

  • oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista ja aineistojen hyödyntämistä
  • kieli- ja viestintätaidon kehittämistä
  • asiantuntijuuden kehittymistä
  • tieteellisten käytäntöjen oppimista
  • kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
  • yksilön monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta.

Tämän sivun vasemmasta reunasta löydät oman yksikkösi tai tutkintosi viestintä- ja kieliopintojen opintopolut. Tämä ns. vieki-polku antaa sinulle ohjeita siitä, missä järjestyksessä viestintä- ja kieliopintosi on tarkoituksenmukaista ja sujuvaa tehdä. Eri kielten kurssit muodostavat kokonaisuuden, joka vahvistaa asiantuntijuuttasi. Tutkintojen viestintä- ja kieliopinnot säilyvät ennallaan tiedekuntauudistuksesta huolimatta.

Huomaa, että useimmissa tutkinnoissa vieras kieli voi olla englannin sijasta espanja, ranska, saksa tai venäjä. Voit halutessasi suorittaa myös vaadittua enemmän kieliopintoja.

Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus -opintojaksosta on tarjolla alakohtaisia ryhmiä, joista opiskelija voi valita yhden oman kiinnostuksensa mukaan.

Tiedekunta- ja tutkintokohtaisille suomen, ruotsin ja englannin kielen kursseille on nimetty vastuuopettaja, joka vastaa oman kielensä kurssien opetuksesta ja kehittämisestä ja toimii yhdyshenkilönä kielikeskuksen ja tiedekunnan välillä.

 

 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: hanna.k.nurmi@uta.fi
Muutettu: 5.2.2018 13.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti