Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: julkaiseminen: väitöskirjan julkaiseminen:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto HUMANIKA TERTIO Tampereen yliopiston kirjasto

Acta-sarjan julkaisuohjeet vuonna 2016

Hakemus

Acta-sarjojen toimitus on yliopiston pääkirjastossa Linnassa. Sarjoihin voi hakea väitöskirjan esitarkastusvaiheessa  e-lomakkeella, johon kirjautuminen edellyttää peruspalvelutunnusta. Lomakkeella hyväksyt myös väitöskirjan julkaisemisen sopimusehdot. Mikäli sinulla ei ole peruspalvelutunnusta, voit hakea sen tietohallinnosta.

Aikataulu

Väitöskirja tulee toimittaa pdf-muodossa kirjastoon 35 päivää ennen väitöstilaisuutta. Aikataulu on ehdoton. Tämä aika tarvitaan oikovedosprosessiin, väitöskirjan painatukseen ja nähtävilläoloon. Mikäli käytät kirjaston taittopalvelua aikaa täytyy varata yhteensä noin 7 viikkoa, tarkemmista aikatauluista on sovittava taittajan kanssa.

Sopimusehdot

Hakemuslomakkeella hyväksyt sopimusehdot ja annat yliopistolle luvan julkaista väitöskirjasi käsikirjoitus Acta Universitatis Tamperensis ja Acta Electronica Universitatis Tamperensis -julkaisusarjassa tai pelkästään verkkosarjassa. Sinulla on tästä huolimatta myöhemmin oikeus julkaista väitöskirjasi tai osia siitä joko painettuna tai verkossa samansisältöisenä, muunneltuna, lyhennettynä, käännöksenä jne.

Ulkoasu

Acta-sarjan ulkoasu on yhteneväinen. Kirjan koko on B 5. Sarjan kansi, ensimmäinen sivu (nimiö) ja sen kääntöpuoli (sivu 2) sekä irtolehti tehdään aina kirjastossa. Kirjastossa annetaan kirjalle ja verkkojulkaisulle sarja- ja ISBN -numerot. Artikkeliväitöskirjan artikkelit erotetaan toisistaan sivun ulkoreunaan kirjapainossa lisättävällä numeroidulla harmaalla neliöllä. 

Painovalmiin pdf:n tulee olla Acta-sarjan asetus- ja tyylimäärittelyjen mukainen. Viimeistelläksesi väitöskirjaasi painokuntoon, voit käyttää valmista mallipohjaa tai muotoilla tekstin oheisten ohjeiden (pdf) mukaisesti; http://www.uta.fi/kirjasto/julkaiseminen/vaitosohjeet/omatoiminen.html

Väitöskirjan rakenteeseen ja sisältöön liittyvissä asioissa noudatetaan tieteenalayksikön ohjeita ja tieteenalan vakiintuneita käytäntöjä. Kirjoittamisen avuksi on myös käytettävissä RefWorks-viitteidenhallintaohjelma, joka mahdollistaa oman henkilökohtaisen viitetietokannan luomisen ja ylläpidon.

Jos väitöskirjasi sisältää valokuvia, piirroksia ym., katso ohjeet.

Voit käyttää kirjaston taittopalvelua

Kirjaston taittopalvelu

tai voit viimeistellä väitöskirjasi itse

Omatoiminen väitöskirjan taitto

Julkaisutuki

Yliopisto tukee väitöskirjan painatuskuluja siten, että kirjasto maksaa tieteenalayksikön jakelua varten painatettavan 10 kirjan painatuskulut Acta Universitatis Tamperensis -julkaisusarjassa painettavissa väitöskirjoissa. Sinä maksat omien kirjojesi julkaisukulut.

Julkaisuluvat

Sinä vastaat väitöskirjasi sisällöstä ja oikeuksistasi siihen. Sinulla tulee olla täydellinen tekijänoikeus väitöskirjaan sisällytettyyn kuva-, taulukko- tms. aineistoon tai olet hankkinut aineistoon julkaisuluvan sekä painettavaa että verkkojulkaisua varten. Huolehdi myös, että väitöskirjatyössä käytettyjen tietokoneohjelmien tekijänoikeusasiat ovat oikeudellisesti moitteettomat.

Artikkeliväitöskirjan tekijänä varmistat, että sinulla on lupa julkaista artikkelit sekä painettavassa että verkossa julkaistavassa väitöskirjassa. Suurilla kustantajilla on nykyisin lupa -sivustot, josta löytyy asiasta lisää  tietoja. Esimerkkinä Springerin sivusto.

Voit käyttää myös kustantajan lomaketta. Esimerkkinä http://www.elsevier.com/journal-authors/obtaining-permission-to-re-use-elsevier-material, tai kysyä asiaa sähköpostilla. Lupapyyntö on tällöin vapaamuotoinen. Ohessa malli. Lähetä kopiot julkaisuluvista kirjastoon joko printtinä tai sähköpostilla (acta[at]uta.fi).

Useimmat kansainväliset kustantajat antavat tekijöille luvan julkaista väitöskirjassa myös julkaisemattoman artikkelin, pre-print (versio, joka ei ole käynyt läpi vertaisarviointia) tai post-print (arvioijien kommenttien perusteella muokattu tekijän viimeinen versio, jota kustantaja ei ole vielä taittanut). Kustantajan copyright-käytännöstä voi löytyä tieto myös Nottinghamin yliopiston ylläpitämästä SHERPA/RoMEO -verkkopalvelusta.

Tietoa erityyppisten teosten tekijänoikeuksista löytyy esimerkiksi seuraavilta www-sivustoilta: http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/?lang=fi, http://www.kopiosto.fi, http://www.kopiraitti.fi, http://www.kuvastory.fi.

Väitöskirja painoon ja verkkoon

Kirjasto lähettää väitöskirjan kirjapainoon, joka lähettää sinulle oikovedoksen. Ensimmäinen vedos kuuluu painotyön hintaan mutta jos lisäkorjauksista aiheutuneista uusintavedoksesta paino perii maksun. Kirjaa painetaan vasta sen jälkeen, kun olet hyväksynyt vedoksen ja ilmoittanut siitä kirjastoon.

Kirjapaino huolehtii väitöskirjojen lähettämisestä yksikön kansliaan ja kirjastoon. Ilmoita osoite, johon haluat omat kirjasi toimitettavan, tai voit hakea ne myös suoraan painosta. Paino toimittaa kirjat yliopiston sisäiseen osoitteeseen veloituksetta. Postitse tai muulla tavoin lähetettävistä kirjoista peritään taksan mukainen posti- tai rahtimaksu. Jos haluat, että väitöstilaisuudessa jaetaan väitöskirjoja, sinun tulee painattaa ne omalla kustannuksellasi ja huolehtia niiden toimittamisesta väitöspaikalle.

Kirjasto julkaisee väitöskirjan verkossa 2 viikkoa ennen väitöstä.

Kirjapaino vuonna 2016 on Suomen Yliopistopaino Oy Juvenes Print.

Väitöstiedotus

Täytä ja lähetä verkon välityksellä väitösilmoitus kaksi viikkoa ennen väitöstä. Voit halutessasi toimittaa kirjastoon myös valokuvasi. Viestintäpalvelut kuvaa väittelijät ilmaiseksi. Kuvapalvelujen tiedustelut viestinta@uta.fi. Kirjasto tiedottaa väitöksestä tiedotusvälineille lomakkeelta saatujen tietojen pohjalta.

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Palveluja ja ohjeita väittelijöille

Väitöskirjan mallipohja

Yhteystiedot

Acta-sarja

Soile Levälahti (paino- ja verkkojulkaiseminen)

 • puhelin: 040 190 4264, sähköposti: acta@uta.fi
 • osoite:
  Tampereen yliopisto / Acta-sarjat
  PL 617, 33014 Tampereen yliopisto
 • sisäinen posti: Soile Levälahti, LINNA 4088
 • käyntiosoite: LINNA kirjasto, Kalevantie 5, huone 4088

Kati Mäki (paino- ja verkkojulkaiseminen)

 • Vastuualue: Terveystieteiden yksikön sekä Viestinnän, median ja teatterin yksikön väitöskirjat
 • puhelin: 040 190 9791, sähköposti: acta@uta.fi
 • osoite:
  Tampereen yliopisto / Acta-sarjat
  PL 617, 33014 Tampereen yliopisto
 • sisäinen posti: Kati Mäki, LINNA 4087
 • käyntiosoite: LINNA kirjasto, Kalevantie 5, huone 4087

Suomen Yliopistopaino Oy Juvenes Print

Naulakatu 2
33100 TAMPERE

 • puhelin: 020 756 8693
 • käyntiosoite: Naulakatu 2
 • yhteyshenkilöt:
 • Asiakaspalvelu puh, 020 756 8693
 • Timo Peltoniemi (toimitusjohtaja) 020 756 8682
chat error
 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: acta@uta.fi
Muutettu: 29.1.2016 12.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti