Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto Tampereen yliopiston kirjasto

Tietoaineistot

Tampereen yliopiston kirjaston tietoaineistot sisältävät painettuja ja elektronisia kirjoja, aikakaus- ja sanomalehtiä sekä tietokantoja. Aineistojen hankinnan ja kokoelmien kehittämisen viitekehyksenä toimii kokoelmien kehittämisohjelma. Asiakkaat voivat tehdä myös hankintaehdotuksia uusista aineistoista.

  • Andor - ulkomaisia lehtiartikkeleita sekä kirjaston kokoelmat
  • Tamcat - kirjaston kokoelmat
  • Andorin e-lehtilista
  • Tietokantalista

Kirjasto on kaikille avoin kirjasto. Painetut aineistot ovat pääosin lainattavissa. E-aineistoja voivat käyttää kaikki kirjaston tiloissa (poikkeuksena Ellibs). Yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan henkilökunnalla on lisäksi e-aineistojen etäkäyttömahdollisuus.

Kirjaston painettujen kirjojen ja aikakauslehtien kokoelmat on sijoitettu Linnan eri kerroksiin ja varastoihin sekä Arvoon. Varastoissa saatavana olevaa aineistoa voi tilata Tamcatissa tai asiakaspalvelusta.

Linna-kirjastoon hankitaan tietoaineistoja ensisijaisesti informaatio- ja viestintätieteiden, kauppa- ja hallintotieteiden, yhteiskuntatieteiden, historian, kasvatustieteiden, kirjallisuus- ja kielitieteiden sekä taideaineiden aloilta. Linna huolehtii myös kaiken oppimateriaalin hankinnasta terveystieteitä lukuun ottamatta.

Arvo-kirjastoon hankitaan aineistoja ensisijaisesti terveystieteiden aloilta. Arvo toimii Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan kurssikirjastona sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan kirjastona. Arvon kokoelmiin hankitaan myös erikoislääkäritutkintojen vaatimuksiin kuuluvat kirjat ja lehdet.

 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: kirjasto@uta.fi
Muutettu: 7.2.2019 12.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti