Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: tietoaineistot: erikoiskokoelmat: eu-kokoelma:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto Tampereen yliopiston kirjasto

Kirjaston EU-tiedonlähdeopas

Opas sisältää kuvauksen Euroopan unionin ns. virallisaineistosta ja sen saatavuudesta Tampereen yliopiston kirjastosta ja lisäksi linkit verkon kautta saatavilla olevaan aineistoon.

Euroopan unionin lainsäädäntö:

Euroopan unionin toimielimet ja viralliset asiakirjat:

Euroopan unionin virallinen lehti

Tiedonlähde Euroopan unionin lainsäädäntöön on Euroopan unionin virallinen lehti (vuoteen 2003 nimeltään Euroopan yhteisöjen virallinen lehti), joka ilmestyy kolmessa eri osassa:

  • L-sarja: Lainsäädäntö
  • C-sarja: Tiedonantoja ja ilmoituksia
  • S-sarja: Täydennysosa

L- ja C-sarja ilmestyvät muun lainsäädännön ohella EUR-Lex-tietokannassa (vuodesta 1998 eteenpäin).

S-sarja ilmestyy Ted -tietokannassa.

Painettu aineisto

Kirjastosta löytyy myös painettuna Euroopan unionin lainsäädäntöön liittyviä aineistoja:

Euroopan unionin laki. Sisältyy teokseen Suomen Laki I-III.
Sijainti: P Kursskirjat Suomen laki

Avain EU-käsitteisiin. 2007.
Sijainti: 33 Erkkilä


Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvoston kotisivut
Sisältää mm. puheenjohtajan päätelmiä ja lehdistötiedotteita

Bulletin of the European Union
Sisältää mm. Eurooppa-neuvoston poliittisia päätöksiä vuoteen 2009 asti

Euroopan unionin tiedote
Sisältää mm. Eurooppa-neuvoston poliittisia päätöksiä suomeksi vuoteen 2004 asti


Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvoston kotisivut

Euroopan unionin virallinen lehti, L-osa
Neuvoston antamat säädökset

Euroopan unionin neuvoston asiakirjarekisteri


Euroopan komissio

Euroopan komission kotisivut

KOM-asiakirjat (EUR-Lex) (vuodesta 1999 lähtien)
Komission esitykset uusiksi säädöksiksi, löytyvät myös virallisen lehden C-osasta

Euroopan komission asiakirjarekisteri

Euroopan komission komiteamenettelyrekisteri


Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin kotisivut
Kohdasta Toiminta löytyy esimerkiksi täysistuntojen, valiokuntien ja valtuuskuntien asiakirjoja:

Mietinnöt

Pöytäkirjat
(myös virallisen lehden C-osasta)

Keskustelut

Parlamentin istuntoviikko
Katsaus täysistunnoista käsiteltävistä asioista

Parlamentin asiakirjarekisteri


Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Talous- ja sosiaalikomitean kotisivut

Talous- ja sosiaalikomitean lausunnot
Löytyvät myös virallisen lehden C-osasta

Komitean asiakirjarekisteri


Alueiden komitea

Alueiden komitean kotisivut

Alueiden komitean antamat lausunnot
Virallisen lehden C-osassa

Alueiden komitean asiakirjarekisteri


Euroopan unionin tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Tuomioistuimen kotisivut

Oikeuskäytäntö

Tuomioita ja ratkaisuehdotuksia
Vuodesta 1997 haettavissa hakulomakkeella. Tuomioita on myös virallisen lehden C-osassa.

Painettu aineisto

Painettuina tuomioistuinten ratkaisut julkaistaan oikeustapauskokoelmassa. Julkaisu on paremmin tunnettu nimellä European Court Reports (ECR). Se on jakaantunut kahteen osaan, joista ensimmäinen sisältää tuomioistuimen ja toinen osa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökset. Niteen alussa on aiheenmukainen hakemisto ja lopussa kronologinen hakemisto. Kirjastosta löytyvät englanninkielisinä painettuina versioina tapaukset vuosilta 1954-1996 ja suomeksi vuodesta 1996 eteenpäin:

Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance of the European Communities.
Sijainti: P Varasto EU 34

Yhteisön tuomioistuimen ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeustapauskokoelma.
Sijainti: P Varasto EU 34

Lisäksi tuomioistuin toimittaa vuosittain ilmestyvän hakemiston, joka sisältää kronologisen luettelon sekä aakkosellisen luettelon jutun osapuolten mukaan kaikista oikeustapauksista. Painettuja hakemistoja on kirjastossa vuoteen 2000 asti.

Index A-Z : numerical and alphabetical index of cases before the Court of Justice of the European communities since 1953.
Sijainti: P Varasto EU 34


Muita EU-tiedonlähteitä

Euroopan unionin asiakirjat kootusti

Euroopan komission pääosastot ja yksiköt

Valtioneuvoston EU-sivut

EU-asiat eduskunnassa (-> EU-asiat)

Eduskunnan kirjaston EU-tiedonlähdeopas(-> Yhteiskuntatieto -> EU-tiedonlähdeopas)

Eduskunnan kirjaston kokoamia linkkejä

Ulkoministeriön EU-sivut

 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: kirjasto@uta.fi
Muutettu: 31.3.2015 12.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti