Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: kokoelmat: kirjat: kurssikirjat: elektronista kurssiaineistoa:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto HUMANIKA TERTIO Tampereen yliopiston kirjasto

Vapaat sanakirjat verkossa / Free dictionaries

Linkkejä sanakirjoihin / Dictionaries - Links

 • Dictionaries / The Linguist list
  * sanakirjoja / dictionaries
 • Terminology Forum
  * yksikielisiä ja monikielisiä sanakirjoja  / monolingual and multilingual dictionaries
 • On-Line Dictionaries and Glossaries
  * erkoissanastoja ja sanakirjoja , uutisia / glossaries and dictionaries, news
 • FAST Glossary Center
  * Department of Translation Studies, University of Tampere
 • Your Dictionary
  * eri kielten ja kieliryhmien sanakirjoja ja thesauruksia  / dictionaries and thesauri of diffrent languages and language groups
  * eri kielten ja kieliryhmien kielikursseja ja kielioppeja / courses and grammars of languages and language groups
 • bab.la Sanontoja
  * monikielinen fraasisanakirja mm. työhakemus ja akateemisia fraaseja, ilmaisia sanakirjoja / multilingual phrase dictionary, free online dictionaries
 • Ilmainen sanakirja
  * several dictionaries, Finnish, Swedish, English etc.

Kasvatus / Education

Kielitiede / Linguistics

Erikoissanakirjat / Special terminologies, Glossaries

 • EuroTermBank
  * monikielinen Euroopan Unionin termipankki / Multilingual terminology bank for the European Union member countries
 • IATE
  * erikoistermistön "eurosanakirja"; virallisten ja teknisten termien käännöksiä eurooppalaisilla kielillä / "EU dictionary" of special terminology official and technical terms in European languages
 • TEPA Term Bank
  * Tekniikan Sanastokeskuksen ylläpitämä monikielinen termipankki. Sisältää erikoisalojen, varsinkin tekniikan, termejä ja määritelmiä /Term bank compiled and maintained by Finnish Terminology Centre TSK: it contains special language terms and their definitions which are displayed as multilingual terminological entries
 • Internet Acronym Server
  * lyhenteitä / abbreviations
 • Suvi
  * suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja / Dictionary of Finnish sign language

Englannin kielen sanakirjat / English Language Dictionaries Online

Suomen kielen sanakirjat, suomalais-ugrilaiset kielet / Finnish Language Dictionaries Online

Pohjoismaisten kielten sanakirjat / Online Dictionaries of Nordic Languages

Saksan kielen sanakirjat / German Language Dictionaries Online

Espanjan kielen sanakirjat / Spanish Language Dictionaries Online

Venäjän kielen sanakirjat / Russian Language Dictionaries Online

 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: kirjasto@uta.fi
Muutettu: 31.7.2013 8.43 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti