Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: tietoaineistot: kirjat: yleiskokoelmat:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto Tampereen yliopiston kirjasto

Hyllyluokat - Yleiskokoelma Linnassa

00 Kulttuurin yleiset perusteet
02 Informaatiotutkimus
07 Tiedotustutkimus
10 Filosofia
13 Psykologia
2 Uskonto
3 Yhteiskuntatieteet
30 Sosiologia. Sosiaalipsykologia
31 Tilastotiede. Väestötiede
32 Politiikantutkimus
33 Kansantaloustiede
34 Oikeustiede. Kriminologia
35 Hallintotieteet
36 Aluetiede. Ympäristöntutkimus
37 Sosiaalipolitiikka
380 Kasvatus. Koulutus
380.5 Kasvatus : sarjajulkaisut
381 Kasvatustiede
382 Didaktiikka
383 Koululaitos. Varhaiskasvatus. Ammattikasvatus
384 Ylin opetus. Korkeakouluhallinto. Tiede
384 ACTA Korkeakoulujen yleiset sarjat
385 Aikuiskasvatus
387 Nuorisokasvatus
388 Opiskelutaidot. Viestintä
389 Kasvatuksen historia
38/kyr Kasvatus, kyrillisin painetut
39 Työelämän tutkimus
4 Maantiede
49 Kansatiede
5 Luonnontieteet
51 Matematiikka
59 Terveystieteet. Terveyspolitiikka
6 Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Liikenne
61 Tietojenkäsittely
69 Liiketaloustiede. Organisaatiotutkimus
7 Taiteet
78 Nuotit
79 Liikunta. Pelit
80 Kirjallisuustiede
81 Kansanrunous. Kansaneepokset
82/85 Suomenkielinen kaunokirjallisuus
82/85 Ruotsinkielinen kaunokirjallisuus
82/85 Norjankielinen kaunokirjallisuus
82/85 Tanskankielinen kaunokirjallisuus
82/85 Saksankielinen kaunokirjallisuus
82/85 Englanninkielinen kaunokirjallisuus
82/85 Ranskankielinen kaunokirjallisuus
82/85 Italiankielinen kaunokirjallisuus
82/85 Espanjankielinen kaunokirjallisuus
82/85 Venäjänkielinen kaunokirjallisuus
82/85 Vironkielinen kaunokirjallisuus
82/85 Muunkielinen kaunokirjallisuus
860/861 Yleinen kirjallisuudenhistoria
862 Suomen kirjallisuuden tutkimus
863 Pohjoismaiden kirjallisuuden tutkimus
863.1 Ruotsin kirjallisuuden tutkimus
863.2 Norjan kirjallisuuden tutkimus
863.3 Tanskan kirjallisuuden tutkimus
863.4 Islannin kirjallisuuden tutkimus
864 Saksankielisen kirjallisuuden tutkimus
865 Englanninkielisen kirjallisuuden tutkimus
865.2 Kanadan englanninkielisen kirjallisuuden tutkimus
865.3 Yhdysvaltojen kirjallisuuden tutkimus
865.4 Australian englanninkielisen kirjallisuuden tutkimus
866 Romaanisen kirjallisuuden tutkimus
866.2 Italian kirjallisuuden tutkimus
866.3 Espanjankielisen kirjallisuuden tutkimus
866.4 Portugalinkielisen kirjallisuuden tutkimus
866.6 Nykykreikankielisen kirjallisuuden tutkimus
867 Slaavilaisen kirjallisuuden tutkimus
867.1 Venäjän ja Neuvostoliiton kirjallisuuden tutkimus
867.2 Puolan kirjallisuuden tutkimus
867.3 Tsekinkielisen kirjallisuuden tutkimus
867/kyr Slaavilaisen kirjallisuuden tutkimus, kyrillisin painetut
868 Antiikin kirjallisuuden tutkimus
869 Muiden maiden kirjallisuuden tutkimus
869.3 Viron kirjallisuuden tutkimus
87 Yleinen kielitiede
871.5 Kääntäminen
88 Suomen kieli, suomalais-ugrilaiset kielet
883 Viron kieli
885.1 Unkarin kieli
89 Indoeurooppalaiset kielet
891 Maantuntemus. Kulttuuri
893/895 Germaaniset kielet
893 Pohjoismaiset kielet
893.1 Ruotsin kieli
893.2 Norjan kieli
893.3 Tanskan kieli
893.4 Islannin kieli
894 Saksan kieli
894.7 Alankomaiset kielet
895 Englannin kieli
895.681 Englannin kieli, tekstijulkaisut
896 Romaaniset kielet
896.1 Ranskan kieli
896.2 Italian kieli
896.3 Espanjan kieli
896.4 Portugalin kieli
897.1 Slaavilaiset kielet
897.12 Venäjän kieli (itäslaavilaiset kielet)
897.121.81 Venäjän kieli, tekstijulkaisut
897.13 Länsislaavilaiset kielet
897.14 Eteläslaavilaiset kielet
897.9 Balttilaiset kielet
898 Klassiset kielet
898.2 Kreikan kieli
898.3 Latinan kieli
899 Muut kielet
90 Historian yleisteokset
903 Sotahistoria
910/914 Vanhan ajan historia
911.3 Juutalaisten ja Palestiinan historia
916 Keskiaika
917/918 Uusi ja uusin aika
92 Suomen historia
928 Suomen paikallishistoria
93 Pohjoismaiden historia
931 Ruotsin historia
932 Norjan historia
933 Tanskan historia
934 Islannin historia
940/941 Saksan historia
942 Saksan demokraattisen tasavallan historia
943 Saksan liittotasavallan historia
944 Itävallan historia
945 Unkarin historia
946 Tsekkoslovakian historia, Tsekin ja Slovakian historia
95 Ison-Britannian historia
957 Irlannin historia
96 Ranskan historia
971 Venäjän, Neuvostoliiton historia
972 Baltian maiden historia
973 Puolan historia
974 Belgian, Hollannin ja Luxemburgin historia
975 Sveitsin historia
976 Italian, Maltan, San Marinon ja Vatikaanin historia
977 Espanjan ja Portugalin historia
978 Balkanin maiden historia
98 Muiden maanosien historia
981 Aasian historia
982 Afrikan historia
983 Amerikan historia
983.1 Kanadan historia
983.2 Yhdysvaltain historia
983.3/4 Keski- ja Etelä-Amerikan historia
984 Australian historia
985 Napamaiden ja Grönlannin historia
99 Henkilö- ja sukuhistoria
9/kyr Historia, kyrillisin painetut

Hyllyluokat - Varastoaineisto Linnassa

00 Kulttuurin yleiset perusteet
01 Bibliografiat
02 Kirjastotiede
03 Vanhat sanakirjat
04 Yleiset kokoomateokset ja esseet
05 Yleiset sarjat ja kalenterit
06 Museot. Seurat. Arkistot
07 Tiedotustutkimus. Lehdistö. Radio. Televisio
08 Kootut teokset
10 Filosofian yleisteokset
11 Metafysiikka
12 Tietoteoria
13 Psykologian erikoisaloja
14 Kulttuurifilosofia
15 Yleinen psykologia
16 Logiikka
17 Etiikka
18 Filosofien yleisteokset
19 Filosofian historia
2 Uskonto
30 Yhteiskuntatieteet
301 Sosiologia
301.15 Sosiaalipsykologia
31 Tilastotiede. Väestötiede
32 Valtiotiede
327 Kansainvälinen politiikka
329 Poliittiset puolueet
33 Kansantaloustiede
34 Oikeustiede
35 Valtionhallinto
36 Kunnallishallinto
37 Sosiaalipolitiikka
38 Kasvatustiede
4 Maantiede
5 Luonnontieteet
51 Matematiikka
59 Lääketiede
6 Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Kotitalous
69 Liiketaloustiede
7 Taide
79 Urheilu. Pelit
80/81 Kirjallisuustiede. Kansanrunous
82/85 Kaunokirjallisuus
86 Kirjallisuudentutkimus
87 Yleinen kielitiede
88 Suomen kieli, suomalais-ugrilaiset kielet
89 Muut kielet
90 Historian yleisteokset
91 Maailmanhistoria
92 Suomen historia
93 Pohjoismaiden historia
94 Saksan, Itävallan, Liechtensteinin, Unkarin, Tšekkoslovakian, Tšekin ja Slovakian historia
95 Ison-Britannian historia
96 Ranskan historia
97 Venäjän, Neuvostoliiton ja muiden Euroopan maiden historia
98 Muiden maanosien historia
99 Henkilö- ja sukuhistoria
992 Matrikkelit
 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: kirjasto@uta.fi
Muutettu: 6.2.2018 12.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti