Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: koulutukset:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto HUMANIKA TERTIO Tampereen yliopiston kirjasto

Pääkirjaston järjestämät koulutukset

Kirjasto järjestää tiedonhankintataitojen koulutusta, josta osa on kirjaston tarjoamaa kaikille avointa opetusta, ja osa nivoutuu ja integroituu tieteenalayksiköiden ja oppiaineiden muuhun opetukseen. Kirjasto järjestää myös tiedonhankintataitojen opetusta ja tiedotusta kirjaston palveluista yliopiston opettajille, tutkijoille ja jatko-opiskelijoille.

Tietopalvelussa ja 1. kerroksen asiakaspalvelun päivystyksessä annetaan myös henkilökohtaista ohjausta. Omatoimiselle opiskelijalle on tarjolla opastusta ja itseopiskeluaineistoa runsaasti myös verkossa.

Pääkirjaston koulutuksista vastaa informaatikko Janika Asplund (p. 050 523 9644), sähköposti etunimi.sukunimi@uta.fi,

Tutkijapalvelut; yhteyshenkilö Esa Hakala (p. 050 407 9124), etunimi.juhani.sukunimi@uta.fi

Kansainväliset koulutukset/ international students: Saija Tapio (p. 040 190 4245) etunimi.sukunimi@uta.fi

Osaston johto: Anne Lehto (p. 040 190 4262), etunimi.m.sukunimi@uta.fi)

Tiedonhankinnan perusteet

Tiedonhankinta aine- ja syventävissä opinnoissa

Nelli-koulutukset

RefWorks-koulutukset

Tiedonhankintataidot jatko-opinnoissa 

Kirjasto järjestää tieteenalayksiköiden tilausten perusteella opetusta jatko-opiskelijoille. 

Esittelyt oppiaineiden henkilökunnalle

Kirjasto tarjoaa oppiaineiden henkilökunnalle mahdollisuutta päivittää omat tietonsa kirjaston palveluista. Tiedonlähteet, kuten esim. elektroniset lehtitietokannat ja tiedonhakutavat muuttuvat nopeasti, kirjasto muuttuu jne. Tulemme mielellämme kertomaan yksikköönne kirjaston palveluista tai kutsumme teidät kirjaston opetustiloihin. Tapaamisen sisältö suunnitellaan ja sovitaan kunkin yksikön tarpeen mukaan.

Opetukset ulkopuolisille ryhmille

Tiedonhankintataitojen opetuksesta muiden oppilaitosten opiskelijoille antaa tarkempia tietoja informaatikko Janika Asplund. Opetukset yliopiston ulkopuolisille ryhmille ovat maksullisia

Itseopiskelu

Löydät keskeistä itseopiskeluaineistoa runsaasti myös verkossa. Voit tutustua esimerkiksi informaatiotieteiden, yhteiskuntatieteiden ja kulttuurinkauppa- ja hallintotieteiden ja politiikan sekä viestinnän,teatterin ja median opiskelijoille suunniteltuihin oppaisiin, sekä tutkijoille tarkoitettuun sivustoon.

Tiedonhankinta akateemisena taitona

Akateemisissa opinnoissa ja työelämässä hyvät tiedonhankinnan ja tietotekniikan taidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä, mutta myös parantavat tulosten laatua.

Tiedonhankinnassa ei ole kyse pelkästään mekaanisesta tiedonhakujen tekemisestä, vaan prosessista, joka läheisesti tutkimustyöhön liittyvänä kestää koko opiskelujen ajan.  Systemaattiseen tiedonhankintaan liittyvät taidot edellyttävät mm. tietämystä oman tieteenalan ja uuden tiedon organisoinnista, sekä eri tiedonhakutapojen ja saatavilla olevien resurssien tuntemusta.

Opiskelija arvioi löytämäänsä tietoa sisällyttämällä sen aikaisempiin kokemuksiinsa ja aiheesta hallitsemiinsa taustatietoihin. Tiedontarvetta ei voi kuitenkaan tunnistaa ja muotoilla ilman, että tietää aiheesta jo jotain ennestään. Sen vuoksi onkin tärkeää, että tiedonhankintataitojen opetus tapahtuu yhteistyössä eri oppiaineiden opettajien kanssa.

 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: linnatietopalvelu@uta.fi
Muutettu: 14.4.2014 10.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti