Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: oppaat:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto HUMANIKA TERTIO Tampereen yliopiston kirjasto

H-indeksin laskeminen Web of Science - ja Scopus-tietokannoissa

Mitä eroa on Scopuksella ja WoS:lla : Scopus vs. Web of Science

 

Tietoa H-indeksistä:

Hirsch- eli h-indeksi on vuonna 2005 esitelty bibliometrinen mittari, jolla voi mitata ja vertailla tutkijoiden vaikuttavuutta. Jos tutkijan julkaisut laitetaan viittausmäärien mukaiseen järjestykseen eniten siteerattu artikkeli ensimmäiseksi, h-indeksi on tutkijan sen julkaisun järjestysnumero, jonka kohdalla siteerausmäärä on mahdollisimman lähellä järjestysnumeroa.

Mitä suurempi h-indeksi on, sitä enemmän tutkijalla on paljon viittauksia saaneita julkaisuja. H-indeksissä korostuu tutkijan koko uran merkitys, mikä kannattaa ottaa aikaskaalan valinnassa huomioon tutkijahistorialtaan eri-ikäisiä kirjoittajia vertailtaessa. Scopuksessa h-indeksin laskemisessa otetaan huomioon julkaisut vuodesta 1996 eteenpäin: aikaskaalan voi valita lyhyemmäksikin.

H-indeksin voi hakea sekä ISI:n Web of Science  että Scopus -tietokannoista.  

 

H-indeksin hakeminen Scopus-tietokannasta:

Tapa 1 :


Valitse aloitusnäytöllä Author search. Kirjoita Last name -laatikkoon sukunimi ja Initials of first name -laatikkoon etunimen ensimmäinen kirjain (Huom. jos kirjoitat koko nimen, jää pois kaikki ne viitteet, joissa on vain etukirjain mainittu). Klikkaa Search.

Saat listan tekijöistä, jotka täsmäävät hakuusi. Valitse se tekijä, jonka affiliaatiot / aihealue / julkaisut ovat hakemasi henkilön. Klikkaa henkilön nimeä.
HUOM: Tarkista aina, että kaikki valitsemaasi henkilönimeen yhdistetyt julkaisut ovat juuri hänen töitään. Tietokannassa on valitettavasti yhdistetty useammankin kirjoittajan julkaisuja samaan AuthorID:hen.

Saat näytölle ko. henkilön tiedot.

Klikkaa Find potential author matches.

Valitse saaduista nimistä kaikki ne, joiden affiliaatiot ja nimen eri kirjoitusmuodot täsmäävät hakemaasi henkilöön. Katso myös Show last title, jos et ole varma, onko ko. viite hakemasi henkilön tai hänen ryhmänsä kirjoittama.

Klikkkaa nimilistan yläpuolella View Grouped with author.

Saat näytölle erittelyn, joista alempaan on yhdistetty tekijän nimien eri kirjoitusasut. HUOM: tarkista, että kaikki julkaisut ovat varmasti hakemasi henkilön julkaisuja.

Klikkaa View h-graph. Voit graafista rajata vuosia, poissulkea omat viittaukset, katsoa dokumentteja sekä sitaatioita.

Voit myös klikata View Citation overview, jolloin näet myös siteeratut viitteet ja viittausmäärät.


 

Tapa 2:

Jos et löydä ed. tavalla hakemasi henkilön nimeä, joka täsmäisi oikeaan affiliaatioon, on tehtävä haku aloitusnäytöllä Document Search -välilehdellä. 

Kirjoita Search for -hakulaatikkoon sukunimi pilkku etunimen ensimmäinen kirjain* ja valitse hakukentäksi seuraavasta laatikosta Authors. Klikkaa Search. (Esim. Ashorn P*)

Saat listan artikkeleista. Vasemmassa palkissa (vieritä hiukan ruutua) on rajausmahdollisuutena Affiliation. Klikkaa nuolta, jolloin saat listan affiliaatioista, jotka löytyvät haetuista julkaisuista (huom. joissain julkaisuissa on mainittu vain ensimmäisen tekijän affiliaatio, joten ryhmäjulkaisuissa on otettava huomioon kaikkien ryhmän jäsenten affiliaatiot).  View more. Klikkaa tarvittaessa uudestaan View more, kunnes saat koko listan näkyviin.

Valitse kaikki ne affiliaatiot, joissa kirjoittaja tai ryhmän kuka tahansa jäsen on ollut. Huomaa myös yliopiston tai sairaalan eri kirjoitusmuodot. Huomaa myös eri kieliset muodot ja mahdolliset kirjoitusvirheet. (Huom. listassa voi olla erilaisia kirjoitusmuotoja kuin Web of Sciencen affliaatiolistassa.) Klikkaa Limit to.

Saat listan julkaisuista. Valitse listan yläpuolelta All. Klikkaa View citation overview.

H-indeksi
näkyy näytön oikeassa reunassa laatikon Document h-index -yläpuolella.

HUOM: Saatat joutua myös poimimaan erikseen tekijän kaikki julkaisut saamastasi listasta, ellei affiliaatioita ole merkitty julkaisuihin.Tällöin tietenkin pitää olla täysin varma, mitkä viitteet ovat ko. tekijän.

 

Huomioitavaa:

H-indeksit saattavat olla erilaiset eri tietokannoista haettuna ja eri hakutavat saattavat tuottaa erilaisen indeksin. Huomaa vuosirajaus Web of Sciencessa, jos vertailet h-indeksejä keskenään.

H-indeksistä voi sulkea pois tutkijan itsensä tekemät viittaukset (klikkaa Exclude self-citations ja Update graph).

Saat lisätietoa h-indeksikäyrän pisteistä asettamalla kohdistimen pisteiden kohdalle.

H-indeksin voit hakea myös tutkimusryhmän/organisaation julkaisuille organisaatiohaun (affiliation search) kautta.

 

 

H-indeksin hakeminen Web of Science -tietokannasta:

 

Basic Search -haku


Aloita kirjoittamalla sukunimi etukirjain tähti ja valitse hakuriteeriksi Author (Esim Yli-Hankala A* (author))
HUOM: Saatuasi tulokset, klikkaa vasemmassa yläreunassa näkyvää pientä linkkiä "View Distinct Author Records Set for Yli-Hankala A*" ja saat kaikki ne artikkelit, joissa nimesi on kirjoitettu väärin tietokantaan.
Valitse ne artikkelit jotka ovat sinun / hakemasi henkilön kirjoittamia.
Klikkaa View records.
Listan yläreunassa on linkki Create Citation Reports, jonka takaa löytyy h-indeksi ja muuta analyysia julkaisuistasi.

 

HUOM: Jos haluat Scopuksen kanssa verrannollisen luvun, rajaa vasemman palkin Refine results -kohdasta Publication years vain vuodet 1996 alkaen.

HUOM: Identifioi itsesi Web of Science -tietokantaan ja tee itsesi ja työsi näkyväksi ja saavutettavaksi ResearcherID:n avulla

 

Lisää h-indeksistä:

An index to quantify an individual's scientific research output -artikkeli

Huiput ovat harvassa -artikkeli

Voiko tieteellistä kekseliäisyyttä mitata? -artikkeli

Oulun yliopiston tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Arvioinnin indikaattoreita

chat error
 
Arvo, Lkrinkatu 1, 33014 Tampereen yliopisto
Puh. 040-190 4236
Ylläpito: tertiotietopalvelu@uta.fi
Muutettu: 19.11.2014 15.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti