Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: oppaat: tiedonhankintaoppaat: humanika: kasvatustieteiden tiedonhankintaopas:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto HUMANIKA TERTIO Tampereen yliopiston kirjasto
Kasvatustieteiden tiedonhankintaopas

TIEDONHAUN ARVIOINTI

Haku ei aina tuota tulosta ensi yrittämällä. Hakutapaa ja hakusanoja voi joutua muuttamaan ja tarkentamaan. Jos haku ei tuota yrityksistä huolimatta tuloksia, tule kysymään neuvoa kirjastosta, Humanikan tietopalvelu opastaa tiedonhauissa. Tiedonhaun voi myös teettää informaatikolla, jolloin siitä peritään maksu.

Haun tuloksena saatuja viitelistoja on tarkasteltava kriittisesti.

  • Oleellista on havaita erot populäärin ja tieteellisen julkaisuaineiston välillä. Laajat tietokannat ja mm. Internet voivat sisältää molempia sekaisin ja tiedonhakijan pitää arvioida aineiston laatu oman työnsä näkökulmasta. Esimerkiksi Texasin yliopiston kirjaston sivuilta löytyy tästä tiivistetty yhteenveto.
  • Tiedonlähteitä kannattaa verrata toisiinsa, eikä varmanakaan esitettyä tietoa pidä hyväksyä kritiikittömästi. Tiedonlähteen täsmällisyys, tarkkuus, ajantasaisuus, kuulijakunta ja tarkoitusperät, kirjoittajan luotettavuus, tunnettuus ja objektiivisuus ovat asioita, jotka vaikuttavat tiedon laatuarviointiin.
  • Internetistä löytyvän tiedon lähdekritiikin suhteen on syytä olla huolellinen, sillä verkossa ei ole auktorisoitua tahoa, joka takaa tiedon oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden. Melkein kuka tahansa voi luoda omat sivunsa verkkoon, ja laadun tarkistaminen jääkin usein käyttäjän vastuulle. Yleisenä ohjenuorana on, että (ainakin) julkaisijat, joiden painetut tuotteet ovat luotettavia, ovat luotettavia myös verkkotiedon jakelussa.
  • On arvioitava tiedonlähteen saatavuus. Haun lopputuloksena voi olla artikkeli kokotekstinä tai viitetietona. Jos tuloksena on viitetieto, täytyy tarkistaa löytyykö aineisto Tampereen yliopiston kirjastosta (tai muista Tampereen kirjastoista). Mikäli ei löydy, sen voi tilata kaukopalvelun kautta. Kaukopalvelu on maksullista ja tilattaessa kannattaa muistaa, ettei aineistoa välttämättä saa heti. Jos on paljon viitteitä tietystä kirjastosta, voi myös miettiä kannattaisiko mennä käymään kyseisessä kirjastossa.

Internet-aineiston arviointikriteereistä on Tampereen yliopiston kirjastossa tehty kattava yhteenveto

chat error
 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: kirjasto@uta.fi
Muutettu: 16.11.2011 12.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti