Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: oppaat: tiedonhankintaoppaat: humanika: kasvatustieteiden tiedonhankintaopas:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto HUMANIKA TERTIO Tampereen yliopiston kirjasto
Kasvatustieteiden tiedonhankintaopas

VIITTAUSKÄYTÄNNÖT

Lähdeviitteiden täsmällisyys ja oikeellisuus ovat osa hyvin tehtyä julkaisua. Ne antavat luotettavuutta ja uskottavuutta julkaisulle. Täsmällisten lähdetietojen avulla kyseessä olevan tiedon pystyy kuka tahansa vaivattomasti löytämään. Lähdeviittaukset ilmaisevat myös tekijänoikeudelliset suhteet. Täsmällisyys on yhtä tärkeää painettujen kuin elektronistenkin tiedonlähteiden kohdalla.

Monella ammattialalla on omat viittauskäytäntönsä. Monet yliopiston laitoksetkin ovat sopineet lähdeviitteiden kirjausmerkinnöistä, joita käytetään laitoksen julkaisuissa ja opinnäytteissä. Yhtenäisyyden vuoksi on hyvä säilyttää sama käytäntö kaikissa saman julkaisun viitteissä.

Esimerkkiohjeistuksia lähdeviitteiden laatimisesta löytyy monia. Tutkimuksenteon oppaissa on usein malleja viittaamisesta. Kirjaston kokoelmista löytää ohjeita esimerkiksi hakemalla Tamcatista sanalla "kirjallisuusviitteet". Verkon kautta saavutettavia ohjeita ja malleja on samoin lukuisia: mm. Duke yliopiston kirjaston laatimaa ohjeistusta on hyödyllistä tutkia.  

Viitteiden hallinta (RefWorks)

Viitteiden hallintaa varten on myös ohjelmia. Kirjastossa on käytössä RefWorks-ohjelma, joka mahdollistaa oman viitetietokannan ylläpidon, viitteiden automaattisen tallennuksen useista tietokannoista ja lähdeluettelon automaattisen tekemisen.

chat error
 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: kirjasto@uta.fi
Muutettu: 16.11.2011 12.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti