Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: tertio:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto HUMANIKA TERTIO Tampereen yliopiston kirjasto

Oikopolkuja

>Artikkelitilauslomake
>Erikoislääkärivaatimukset
>Etäkäyttö
>Tiedonhaun pikalinkit
>Tietokantojen käyttöohjeita
>Tilaa informaatikko -lomake
>Tutkijapalvelut
>RefWorks


Oikopolut kokoelmiin

nelli_logo.jpg | E-lehdet | MOT
| E-käsikirjasto | Ohje

 

Kirjastotietokanta Tamcat
Hakusana(t):
Valitse hakukohde:

 

Basic-haku Ovid-tietokannoista

Find us on Facebook

Tervetuloa Sairaalaportaaliin

Tarvitsetko apua tiedonhankinnan ongelmissa? Ovatko Nelli-portaalin tarjoamat aineistot vaikeakäyttöisiä tai etkö löydä tarvitsemiasi e-lehtiä? Aina voit käyttää artikkelitilauslomaketta. Askarruttaako e-lehtien ihmeellisyydet  tai haluatko vaikka tietää, miten voisi tilata uutuustiedotteita. Älä pähkäile enää vaan kysy kirjaston tarjoamaa ilmaista informaatikkoa tai kysy kirjaston neuvonnasta, jos kirjaston tarjomat oppaat ja ohjeet eivät vastaa kysymykseesi.

Tertion neuvonnasta voit pyytää apua kirjastonkäyttöongelmiin kirjaston aukioloaikoina, puhelinnumero on 040 190 4236.  Voit myös laittaa sähköpostiin tertio@uta.fi kysymyksen, vastaamme siihen heti tai seuraavana arkipäivänä.

Tertio palvelee koko Kaupin kampuksen yliopisto- ja sairaalayhteisöä, joten tietoa ja linkkejä on paljon. Tämä sairaalaportaali on TAYS:n henkilöstölle räätälöity Arvo-rakennuksessa sijaitsevan Terveystieteiden osastokirjaston, Tertion, alasivu. Sairaalaportaalin tarkoitus on osaltaan  helpottaa keskeisten lääketieteen kirjastoaineistojen löytymistä.

Aukioloajat, yhteystiedot ja sijainti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisältö

NELLI-portaali | Elektroniset lehdet | Keskeiset lääketieteen tietokannat ja työkalut| Erikoislääkäritutkinnon ja lisäkoulutusohjelman e-aineistot | TAMCAT - kirjaston kokoelmatietokanta | Kaikki tietokannat | Elektronisia kirjoja, väitöskirjoja ja tutkimelmia verkossa |Sanastot, sanakirjat, tietosanakirjat, hakuteokset | Painetut lehdet, kirjat, opinnäytteet | Kirjoittaminen, viittaaminen, julkaiseminen | Arviointi | Oppaita | Uutuusseuranta | Etäkäyttö | Lomakkeita | Ota yhteyttä

 

Nelli - kirjaston elektronisten aineistojen portaali

Nelli on portaali, jonka kautta löytyvät kaikki Tampereen yliopiston ja TAYS:n verkoissa käytettävissä olevat e-lehdet , e-kirjat ja tietokannat. E-käsikirjasto on kokonaisuus, jonne on koottu tieteenaloittain käsikirjatyyppiset teokset, sanakirjoja, menetelmäoppaita ym. Etäkäyttöä varten tarvitaan tunnukset, jotka saa allekirjoitetulla lomakkeella Tertiosta. Tunnuksilla voi käyttää omaNelliä  ja kerätä mm. lehtihyllyyn suosikkilehdet helposti seurattaviksi (Nelli-ohje).

Elektroniset lehdet

E-lehtiä voit hakea joko Nelli:n kautta tai selaamalla a.o. aakkoslistaa:

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Keskeiset lääketieteen tietokannat ja työkalut 

OVID tarjoaa monipuolisimman Medline-käyttöliittymän sekä suorat linkit viitteistä kirjaston tilaamiin e-lehtiin SFX-linkin kautta. Medline-käyttöopas.

PsycInfo siirtyi v. 2013 alusta alkaen ProQuest-tietopankkiin. Katso PsycInfo Guide ja Pikaopas ProQuest-tietokantojen käyttöön (pdf)

Medic on tärkein kotimainen terveystieteen tietokanta. 

Viitteiden hallintaohjelma Refworks: Käyttöohje sekä kirjautumissivu, ohjeet myös englanniksi.

Impact factors (JCR) -tietokannasta voit tarkistaa lehtien impaktit.  Samasta tietopankista löytyy myös Web of Science (WOS), jossa haut kohdistuvat lehtiin, joilla on IF-arvo. WOS:n Cited Reference Search -haulla voit tarkistaa, kuka ja missä on viitannut tiettyyn artikkeliin.  WoS:ssa voit myös laskea h-indeksin.

Scopus on viite- ja analyysitietokanta, jossa voi myös katsoa h-indeksin ja viittaukset.

SJR Scimago Journal & Country Rank on vaihtoehto ISI:n impakteille.

ClinicalTrials.gov on ilmainen, kaikille avoin, ei-kaupallinen tutkimusrekisteri, jossa tutkimukset ovat julkisia ja läpinäkyviä. Rekisterissä on helpot haku- ja selausominaisuudet ja mm. erittäin hyvä sanasto. Tällä hetkellä kliinisiä kokeita on rekisterissä 65 000 158 maasta, suomalaisia tutkimuksia rekisterissä on 780 kpl.

Terveysportti on Duodecimin ylläpitämä portaalipalvelu, josta löytyy mm. Pharmaca Fennica, Cochrane, YKT, Yleislääkärin käsikirja, potilasohjeet ja Käypä hoito.

Erikoislääkäritutkinnon ja lisäkoulutusohjelman e-aineistot

Lehdet A - Z | Lehdet aloittain | E-kirjat A -Z | E-kirjat aloittain

Lisäkoulutuslehdet A - Z | Lisäkoulutusehdet aloittain

Tamcat - kirjaston kokoelmatietokanta 

Tamcat on Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmatietokanta, josta voi hakea painettuja aineistoja. Haku tapahtuu joko oikean palkin pikahakulaatikon avulla tai menemällä tietokantaan. Tuloksesta näet, mitä kirjoja ja lehtiä kirjastossa on, sekä niiden saatavuustiedot. Netin kautta voit myös varata ja uusia lainoja. Uuden lainaajan ilmoittautumislomake.

Tietokannat

Elektronisia kirjoja, väitöskirjoja ja tutkielmia verkossa

Sanastot, sanakirjat, tietosanakirjat, hakuteokset

Painetut lehdet, kirjat, opinnäytteet

 • TAMCAT
  * Tampereen yliopiston kirjaston painetun aineiston (kirjat ja lehdet) tietokanta
  * Ohjeet
 •  MELINDA
  * Kaikkien suomalaisten korkeakoulukirjastojen aineistojen yhteistietokanta
 • TAMPUB
  * Tampereen yliopiston henkilökunnan tieteelliset julkaisut
 • Yliopistojen opinnäytteet
  * Suomen yliopistojen opinnäytteet

Kirjoittaminen, viittaaminen, julkaiseminen ja kielentarkistus

Kirjoitusoppaat: 

Viittaaminen:

Julkaiseminen:

Katso myös Tiedonhaun työkalupakki: Viittaaminen, kirjoittaminen, julkaiseminen

Arviointi

 • Lehtien arvioiminen, viittauskertoimet
  • Journal Citation Reports (JCR) - impact factors
  • Web of Science -tietokannan Cited Reference Search -haulla voi tarkistaa, kuka ja missä on viitannut tiettyyn artikkeliin tai tekijään. (Ks. ohje kohdasta 2: Cited Reference search)
  • SJR- ja SNIP-indikaattorit ovat nähtävissä Scopuksenlehtilistojen  yhteydessä (Sources). Sources-osiossa voit myös tarkastella lehtilistoja aihealueittain.
   • SCImago Journal Rank (SJR) on PageRank-algoritmiin perustuva arviointi-indikaattori, joka kertoo kunkin lehden vaikutusvallasta tieteenalallaan. Lehden saaman viittauksen arvoon vaikuttavat julkaisun aihealue, laatu ja maine. SJR ottaa huomioon, että viittausten määrät vaihtelevat eri tieteenaloilla. Tieteenalalla, jossa viitataan aktiivisesti, yksittäisen viittauksen arvo on pienempi kuin alalla, jossa viitataan vähemmän. SJR-arvo perustuu näiden viittausten saamaan arvoon. Tarkempi SJR:n kuvaus.
   • SNIP, eli julkaisun normalisoitu vaikuttavuuskerroin, ottaa huomioon lehden viittauspotentiaalin aihealueellaan eli kontekstissaan ja mahdollistaa vertailun eri tieteenalojen välillä. SNIP painottuu aihealueen saamien viittausten kokonaismäärän mukaan. SNIP ottaa huomioon sen, kuinka usein ko. tieteenalan tutkijat viittaavat muiden julkaisuihin lähdeluetteloissaan, kuinka nopeasti uusiin artikkeleihin viitataan ja miten hyvin arviointiin käytetty tietokanta kattaa ko. tieteenalan. Ks. SNIP:n kehittäjän Henk F. Moedin artikkeli: Measuring contextual citation impact of scientific journals
  • Julkaisufoorumi
   *Tieteellisten seurain valtuuskunta on toteuttanut Suomen yliopistot -yhdistys Unifin aloitteesta julkaisujen laadunarvioimista varten Julkaisufoorumi-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi myös laadullisesti.
   • Haku : Tällä sivulla voit tehdä hakuja Julkaisufoorumi-luokituksen saaneiden tieteellisten lehtien, sarjojen ja kirjakustantajien joukosta (Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje). Tällä hetkellä luokitettuja lehtiä ja sarjoja on noin 19500 ja kirjakustantajia noin 1200. Hakuja voi tehdä julkaisukanavan nimekkeen, ISSN-tunnuksen, Julkaisufoorumi-tason, tyypin ja päätieteenalan perusteella. Sivulle tullaan lisäämään mahdollisuus tehdä myös alatieteenaloittaisia hakuja.
  • TERKKO-factor-lehtilista
   * Terkko-factor kombinoi kolmen eri luokitus- ja arviointipalvelun arvot yhdeksi. Impact Factor (Web of Science), Scimago Journal Ranks (Scopus) ja kotimainen Julkaisufoorumi ovat kaikki tiedelehtien luokitteluun perustuvia palveluja, jotka kuitenkin kertovat vain yhden tietokannan tai asiantuntijaryhmän näkemyksen, Terkko Factor yhdistää nämä kaikki ja antaa yksittäislle lehdille tähtiluokituksen (1 - 5 tähteä), jonka avulla on helppo löytää kaikkein merkityksellisimmät lehdet.

 • Tutkijoiden arvioiminen
 • Ohjeita, työkaluja, tietokantoja, artikkeleita

Oppaita ja ohjeita

Uutuusseuranta

Uutuusseurantapalveluita internetissä:

 • EvidenceUpdate
  * Nimekäs kanadalainen McMaster University on jo usean vuoden ajan suodattanut kliinikkoasiantuntijoiden avulla laatututkimuksista tiivistelmiä, joista ilmenee myös tulosten uutuusarvo ja relevanssi. Voit tilata oman erikoisalan uutuudet sähköpostiisi. Palvelu on ilmainen. Yhteistyökumppanina palvelussa on BMJ Group. Ota palvelu käyttöön rekisteröitymälläomaksu käyttöperiaatteet videosta
 • JournalTOCs
  * Ilmainen palvelu, joka listaa yli 16 000 lehteä, joiden sisällysluetteloita voi tilata. Listalle voi myös ehdottaa uusia lehtiä
  * Miten toimit  (New York Medical Collegen ohjeet)
 • ticTOCs - Journals Tables of Contents Service
  * Palvelu listaa 11 000 tieteellistä lehteä, joiden syötteet voi tilata joko omaan lukijaan tai palveluun voi myös perustaa itselleen tilin. Viitteet on myös helppo siirtää suoraan RefWorksiin.

Etäkäyttö

 • E-aineistojen etäkäyttö
  TAYS:n koko henkilökunta ja Sydänkeskuksen opetukseen kytkeytyvä henkilökunta voi käyttää kirjaston kaikkia e-aineistoja (n. 5000 terveys- ja lähititeen lehteä, sanakirjoja, käsikirjoja, yht. n. 30 000 e-kirjaa ja monia keskeisiä tietokantoja) etänä joko kotoa, muusta laitoksesta/yliopistosta  tai vaikka ulkomailta. Linkin takaa löytyy tiedot, miten menetellä, mitä kautta ja miten yhteys syntyy ja mistä tunnukset saa.
 • Suora linkki omiin lehtiin TAYS-tunnuksilla

Lomakkeita

 • Jäljenne- ja lainatilauslomake
  * Tällä lomakkeella voi pyytää kirjastosta lainoja tai kopioita. Palvelusta peritään Tampereen yliopiston kirjaston palveluhinnaston mukaiset maksut.
 • NELLI-portaalin e-aineistojen etäkäyttötunnusten pyyntölomake
  * Lähetä tämä lomake huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna kirjastoon. Kun tunnukset on aktivoitu, saat Metalib-ohjelmalta automaattisesti ilmoituksen ja tunnukset sähköpostiisi. Käyttö on sallittu vain TAYS:n henkilökunnalle. NELLI-tunnuksilla kirjauduttuasis sinulla on käytössä omaNELLI, jonne voit kerätä omat suosikkilehtesi lehtihyllyyn tai eniten käyttämäsi tietokannat omiin aineistoihin.
 • Tiedonhaun tilauslomake
  * Tällä lomakkeella voit tilata maksullisen tiedonhaun. Valitse pudotusvalikosta Terveystieteiden osastokirjaston tietopalvelu.
 • Tilaa informaatikko -lomake
  * Tällä lomakkeella voit tilata ilmaisen tunnin opastuksen kirjaston e-aineistojen käytöstä
 • Uuden lainaajan ilmoittautumislomake
  * Tällä lomakkeella voit ilmoittautua uudeksi lainaajaksi Tampereen yliopiston kirjastoon. Täytettyäsi ja lähetettyäsi lomakkeen voit noutaa kirjastokortin kirjastosta. Valitse noutopaikaksi  Terveystieteiden osastokirjasto. Korttia noudettaessa pitää esittää virallinen henkilöllisyystodistus.

Ota yhteyttä

  • Sairaalan yhteyshenkilö kirjastossa vastaa, kun soitat 040 190 4232 tai lähetätä sähköpostia: tertiotietopalvelu@uta.fi
  • Soita, jos haluat klinikkasi kokouksiin tai meeting-tilaisuuteen tietoiskun kirjaston palveluista. Tai haluat tietää, miten ja mistä löytyvät lehdet, kirjat ja tietokannat. Askarruttaako, mikä on Nelli tai SFX tai miten avataan pdf-tiedosto tai miten sen voi lähettää sähköpostilla itselleen myöhemmin luettavaksi? Lähetä sähköpostia tai soita.
  • Voit soittaa milloin tahansa myös päivystykseemme numeroon 040 190 4236 tai lähettää sähköpostia: tertio@uta.fi
 
Arvo, Lääkärinkatu 1, 33014 Tampereen yliopisto
Puh. 040-190 4236
Ylläpito: tertio@uta.fi
Muutettu: 29.8.2014 9.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti