Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: tietoa kirjastosta:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto Tampereen yliopiston kirjasto

Tampereen yliopiston kirjaston käyttösäännöt

Tampereen yliopiston kirjasto on tieteellinen kirjasto, jonka kokoelmat ja palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Ensisijaisesti kirjasto on tarkoitettu palvelemaan Tampereen yliopiston opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita. Käyttösäännöt ovat voimassa Linna- ja Arvo-kirjastoissa. Yhteisten käyttösääntöjen lisäksi toimipaikoilla voi olla omia ohjeita kirjaston käytöstä. Kirjaston palvelujen käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä ja palveluista annettuja ohjeita. Käyttösäännöt ovat saatavilla kirjastojen asiakaspalvelussa sekä verkkosivuilla.

1. Aukioloajat

Aukioloajoista ja niiden muutoksista tiedotetaan mm. kirjaston verkkosivuilla.  

2. Lainaaminen

2.1 Kirjastokortti

Aineistoa lainatessaan ja varatessaan asiakas tarvitsee kirjastokortin. Luovuttamalla tietonsa kirjaston lainaajarekisteriin asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston lainaus- ja käyttösääntöjä. Kirjastokortin saadakseen asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä virallisella kuvallisella henkilötodistuksella. Alle 15-vuotiaan asiakkaan kirjastokorttihakemukseen tarvitaan lisäksi huoltajan allekirjoitus.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Asiakas on vastuussa kortin käytöstä ja sillä lainatusta aineistosta.

Jos kirjastokortti katoaa, siitä on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Uuden kortin saa maksua vastaan.

2.2 Asiakasrekisteri

Kirjaston asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Kirjastolla on oikeus tallentaa asiakkaan henkilötunnus asiakasrekisteriin. Asiakkaan on myös annettava Suomessa oleva pysyvä katuosoitteensa rekisteriin.

Asiakastietojen (mm. nimi-, osoite- ja muiden yhteystietojen) muutokset on ilmoitettava välittömästi kirjastoon.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n edellyttämä tietosuojaseloste ja asiakasrekisterin rekisteriseloste löytyvät mm. kirjaston verkkosivuilta.

2.3 Lainaus

Laina-aika vaihtelee kirjaston eri kokoelmissa. Kirjastossa on myös aineistoa, jota ei anneta kotilainaan. Tarkempia tietoja saa kirjaston asiakaspalvelusta. Asiakas sitoutuu noudattamaan laina-aikoja ja palauttamaan tai uusimaan lainaamansa aineiston viimeistään eräpäivänä.  

2.4 Uusinta

Asiakas voi uusia lainansa itse. Lainan voi uusia, mikäli siihen ei ole varausta ja asiakkaan maksut ovat alle 10 euroa. Mikäli maksut ylittävät 10 euron rajan kesken uusinnan, on heti otettava yhteyttä kirjastoon.

Mikäli omatoiminen uusinta ei onnistu Tamcatin käyttökatkon tai muun teknisen häiriön takia, on otettava välittömästi yhteyttä kirjastoon esim. puhelimitse, sähköpostilla tai verkkolomakkeella. Käyttökatko tai tekninen häiriö ei vapauta asiakasta myöhästymismaksujen maksamisesta.

2.5 Palautus

On suositeltavaa palauttaa aineisto siihen kirjaston toimipaikkaan, josta se on lainattu. Kirjaston ollessa suljettuna lainat voi palauttaa palautusluukkuun. Myös postitse voi palauttaa omalla vastuulla. Kirjasto ei vastaa postin kulun aiheuttamasta viiveestä, eikä asiakas vapaudu viiveestä aiheutuvien myöhästymismaksujen maksamisesta. 

2.6 Varaus

Asiakas voi jättää varauksen aineistosta, joka on lainassa. Asiakas ei voi varata itsellään lainassa olevaa aineistoa. Asiakkaalla voi olla samaan julkaisuun vain yksi varaus.  

2.7 Maksut

Lainaustoiminnassa noudatetaan voimassa olevaa palveluhinnastoa, jossa on määritelty myös myöhästymismaksut. Asiakkaalla on velvollisuus seurata lainojensa erääntymistä, joten myöhässä palautetuista lainoista on maksettava myöhästymismaksut, vaikka eräpäivästä muistuttava ennakkoilmoitus ja erääntymisestä muistuttava palautuskehotus eivät olisikaan saapuneet perille. Jos asiakas turmelee tai kadottaa kirjaston aineistoa tai muuta omaisuutta, hän on velvollinen korvaamaan kirjastolle aiheuttamansa vahingon ja mahdollisesta laskutuksesta johtuvat toimenpidekulut.

Jos erääntynyt laina palautetaan yli 70 päivää eräpäivästä, aineiston korvaushintaa ei peritä, mutta myöhästymis- ja käsittelymaksut jäävät asiakkaan maksettaviksi.
Kirjasto ei lunasta korvattua aineistoa enää takaisin.

Mikäli aineistoa ei palauteta eikä maksuja makseta, saatavat siirretään perintätoimistolle perittäviksi.

2.8 Kurssikirjojen lyhytlainat

Linnan ja Arvon kurssikirjojen lyhytlainakappaleita lainatessa noudatetaan kirjaston lainaussääntöjä. Mikäli lyhytlainaa ei palauteta ajoissa, sanktiot määräytyvät voimassa olevan palveluhinnaston mukaan.

2.9 Kaukopalvelu

Muista kirjastoista ja arkistoista välitetään kaukolainoina ja jäljenteinä aineistoa, jota ei ole Tampereen yliopiston kirjastossa. Kaukopalvelutoiminnassa noudatetaan voimassa olevaa palveluhinnastoa sekä kaukopalvelukirjastojen sopimia ohjeita ja lähettäjäkirjaston määräyksiä (esim. lukusalilainaksi saatua aineistoa voi käyttää vain kirjaston tiloissa).

Kaukolainojen uusimista voi pyytää ottamalla yhteyttä kaukopalveluun.

3. Hankintaehdotukset

Asiakas voi ehdottaa hankittavaksi aineistoa, jota ei ole kirjaston kokoelmissa.

4. Elektroniset aineistot

Käyttäessään elektronisia aineistoja asiakkaan tulee noudattaa elektronisten aineistojen käyttösopimuksissa määriteltyjä käyttöehtoja ja tekijänoikeuslakia. Tarkemmat ohjeet elektronisten aineistojen etä- ja paikalliskäytöstä löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

5. Tietopalvelu

Tietopalvelu opastaa asiakkaita tietokantojen ja muiden tiedonlähteiden käytössä, tekee tiedonhakuja, antaa tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon opetusta sekä järjestää kirjaston esittelyitä. Asiakkaan toimeksiannosta tehdystä palvelusta tietopalvelu perii palveluhinnaston mukaisen maksun. 

6. Ryhmätyöhuoneet

Kirjastossa on ryhmätyöhuoneita, joita kirjaston asiakkaat voivat varata käyttöönsä rajoitetuksi ajaksi. Ryhmätyöhuoneiden käytöstä on erilliset ohjeet.

7. Muita sääntöjä

  • Kirjastossa ei saa aiheuttaa häiriötä. Kirjaston henkilökunnalla on oikeus pyytää häiritsevää asiakasta poistumaan.
  • Lukusalit ovat hiljaisen työskentelyn tiloja. Muiden asiakkaiden työskentelyä häiritsevä käyttäytyminen on niissä kielletty.
  • Kirjaston tietokoneet ja laitteet on tarkoitettu opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Kirjastossa on matkapuhelintiloja, joissa kännykkään puhuminen on sallittua.
  • Kirjaston painettuun aineistoon ei saa tehdä merkintöjä eikä alleviivauksia.
  • Jos asiakas ei noudata kirjaston sääntöjä ja ohjeita, hän voi menettää lainausoikeuden tai muun käyttöoikeuden määräajaksi tai kokonaan.
  • Kirjasto ei vastaa asiakkaiden kirjastoon jättämästä omaisuudesta.

Hyväksytty Tampereen yliopiston kirjaston johtokunnassa 19.9.2008. Muutettu 10.4.2014.

 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: kirjasto@uta.fi
Muutettu: 31.1.2018 14.53 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti