Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: tietoa kirjastosta:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto Tampereen yliopiston kirjasto

Kirjaston organisaatio ja toiminnan ohjaus

Tampereen yliopiston kirjasto on yliopiston erillisyksikkö, joka käy tulosneuvottelut yliopiston johdon kanssa.

Kirjaston organisaatio käsittää syksystä 2015 alkaen kaksi toimipaikkaa, Linna-kirjaston keskustakampuksella ja Arvo-kirjaston Kaupin kampuksella. Kirjaston tiimit on lueteltu työjärjestyksessä.

Tampereen yliopiston kirjaston organisaatio 1.9.2015 alkaen

Kirjaston organisaatio 2015-

Tampereen yliopiston kirjastolla on neuvottelukunta, jonka kokoonpanosta on määrätty yliopiston johtosäännön 14 §:ssä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta, mutta opiskelijajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan tehtävistä määrätään Tampereen yliopiston johtosäännön 14 § :ssä. Neuvottelukunnan tehtävänä on 1) arvioida yksikön toimintaa ja sen tulevaa kehittämistä sekä 2) tehdä asiaa koskevia aloitteita ja esityksiä.

Kirjastoa johtaa kirjastonjohtaja, jonka tehtävistä on määrätty yliopiston johtosäännön 23 §:ssä. Em. pykälän mukaisesti kirjastonjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kirjaston toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja taloudesta. Lisäksi kirjastonjohtajan tehtävistä on määrätty kirjaston työjärjestyksessä.

Kirjaston palvelutiimien tehtävistä on määrätty kirjaston työjärjestyksessä.

Esimiesten tehtävänä on vastata palvelujen kehittämisestä, käydä kehitys- ja palkkakeskustelut yksikön henkilöstön kanssa ja vastata yksikön työnjohdosta.

Kirjaston toimintaan liittyvä vastuunjako on kirjaston työntekijöiden nähtävillä kirjaston intrassa.

Kirjaston neuvottelukunta
Henkilökunnan yhteystiedot

 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: kirjasto@uta.fi
Muutettu: 18.8.2017 7.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti