Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: tietoa kirjastosta: vuosikertomukset: vuosikertomus 2014:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto Tampereen yliopiston kirjasto

Vuosikertomus 2014


Kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström: Katse tulevaan

Minna Niemi-GrundströmJos tänä päivänä kysyy keneltä tahansa kollegalta, mikä yliopistokirjastoissa on kaikkein ajankohtaisinta, saa hyvin samansuuntaisia vastauksia. Kaikkialla pohditaan, miten kirjasto voisi parhaiten vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin uudistamalla palvelujaan ja samalla omaa osaamistaan. Monissa kirjastoissa tätä pohdintaa joudutaan tekemään kovan taloudellisen paineen alla.

Onneksi tulevaisuuden haasteita ei tarvitse kohdata yksin. Kirjastoalalla ollaan perinteisesti oltu valmiita monenlaiseen yhteistyöhön. Niin nytkin, kun olemme yhdessä muiden yliopistokirjastojen kanssa suunnitelleet esimerkiksi, millaisia uudenlaisia tutkijapalveluita kirjastot voisivat tarjota omille asiakkailleen. Uusien palvelujen kehittäminen on tuonut mukanaan myös kaivattua tiivistä yhteistyötä muun yliopistoyhteisön kanssa.

Uusia palveluja

Tampereen yliopiston kirjastossa vuosi 2014 on ollut palvelujen ja toiminnan uudistamisen aikaa. Kirjasto osallistui yliopiston kansainväliseen tutkimuksen arviointiin, UTA RAE 2014 -projektiin, vastaamalla julkaisuanalyysien tuottamisesta tutkimuksen arvioinnin tarpeisiin. Julkaisuanalyysiprojekti oli kirjaston kannalta monella tapaa onnistunut. Työmme sai uudenlaista näkyvyyttä yliopiston tieteenalayksiköissä, ja me kirjastolaiset kartutimme osaamistamme bibliometriikassa. Tämän osaamisen ansiosta pystyimme lanseeraamaan tieteenalayksiköille uuden palvelun, kun aloitimme syksyllä bibliometristen selvitysten tekemisen rekrytointien tueksi. Kirjaston työyhteisö piti projektia niin tärkeänä että äänesti sen vuoden 2014 kirjastoteoksi.

Palvelujen kehittämisen painopiste oli viime vuonna muutenkin voimakkaasti tutkijapalveluissa. Suunnittelimme tutkijoille uuden Tutkimuksen tiedonhallinta -kurssin, jonka ensimmäinen toteutus syksyllä sai heti todella positiivisen vastaanoton. Kurssille osallistui niitä tutkijauransa alkuvaiheessa olevia, joita ehkä motivoi kurssista saatu opintopiste, mutta myös niitä pitkän linjan tutkijoita, joille esimerkiksi e-aineistomaailma oli entuudestaan vieras.

Uudella mallilla

Vaikka kirjaston taloudelliset resurssit olivat viime vuonna hyvät, aloimme jo ennakoida tulevia kireämpiä aikoja. Käynnistimme keväällä uudistusprojektin, jonka tavoitteeksi asetettiin Humanikan osastokirjaston ja pääkirjaston yhdistäminen Linna -rakennukseen ja kirjaston organisaation uudistaminen tukemaan paremmin palvelujen johtamista.

Varsinainen muutto ja muutos tapahtuvat vasta tulevana kesänä mutta jo viime syksystä alkaen projektissa on tehty paljon. Kirjaston kokoelmia on kehitetty poistamalla hyllyistä vanhentunutta aineistoa, ja kirjaston uutta organisaatiomallia on suunniteltu kirjaston kehittämispäivissä yhdessä henkilöstön kanssa.

Kaikki organisaatiomuutoksissa mukana olleet tietävät, että uusi organisaatiorakenne ei vielä itsessään tee mitään. Aitoon muutokseen tarvitaan toimintatapojen uudelleenarviointia ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Muutoksen valmistelua on helpottanut se, että kaikki ovat päässeet kertomaan näkemyksensä kirjaston ydinpalveluista ja siitä, miten ne kannattaisi toteuttaa.

Kirjastojen yhdistyminen tarkoittaa muutoksia myös kirjaston tiloihin. Niitäkin on suunniteltu yhdessä paitsi arkkitehtien myös asiakkaiden kanssa. Paljon työtä on vielä edessä, ennen kuin syyskuun alussa palvelua jatkaa entistä ehompi Tampereen yliopiston kirjasto, joka toimii yliopiston kahdella kampuksella ja kahdessa toimipisteessä, Linna-kirjastossa ja Tertio-kirjastossa.

Parasta kaikessa on ollut se että uudistusprojektiin ovat osallistuneet kaikki oman osaamisensa mukaisesti. Kirjastossa on aito tekemisen meininki, ja siitä suuri kiitos koko henkilökunnalle!

Minna Niemi-Grundström

 


 

 


 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: kirjasto@uta.fi
Muutettu: 2.4.2015 14.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti