Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: tampere university press: kustantaja:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto Tampereen yliopiston kirjasto Tampere University Press
Tampere University Press

TUPin käsikirjoitusten arvioitsijoina vuosina 2009-2018 toimineita asiantuntijoita / Experts to peer-review TUP’s manuscripts in years 2009-2018

Tampere University Pressin kustannustoiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi TUP julkaisee verkossa vuosittain täydentyvänä listana niiden arvioitsijoiden nimet, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa.

To increase the transparency of Tampere University Press's operations, we publish annually a list of referees who have given their consent to this.                                                                

Aarrevaara Timo, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto
Ala-Fossi Marko, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
Alasoini Tuomo, teknologia johtaja, Tekes
B
org Sami, YTT, johtaja, dosentti, Tampereen yliopisto 
Eerola Petteri, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Grönstrand Heidi, FT, tutkijatohtori, Turun yliopisto
Haapala Pertti, professori, Tampereen yliopisto
Hanska Jussi, FT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
H
averi Arto, professori, Tampereen yliopisto
Heikkilä-Tammi Kirsi, ohjelmajohtaja, Tampereen yliopisto
H
elle Merja, YTT, Tutkimuspäällikkö, Aalto yliopisto
Huhtinen Aki-Mauri, professori, Maanpuolustuskorkeakoulu
Hujanen Jaana, professori, Helsingin yliopisto
Huotari Maija-Leena, professori, Oulun yliopisto
H
uttunen Rauno, yliopistonlehtori, Turun yliopisto
Hyvönen Pirkko, dosentti, Oulun yliopisto
Hyyryläinen Esa, professori, Vaasan yliopisto
Häikiö Liisa, professori, Tampereen yliopisto
Häkli Jouni, johtaja, Tampereen yliopisto
Hämäläinen Juha, professori, Kuopion yliopisto
Ikonen Teemu, dosentti, Tampereen yliopisto
Immonen Niina, johtaja Tredea Oy
Jokipii Annukka, professori, Vaasan yliopisto
Joyce Paul, Professor Emeritus
Juuti Pauli, dosentti, Tampereen yliopisto
Kalmi Panu, professori, Vaasan yliopisto
Kangas Sini, FT, Tampereen yliopisto
Kantola Janna, dosentti, Helsingin yliopisto
K
arvinen-Niinikoski Synnöve, professori emerita, Helsingin yliopisto
Katko Tapio, dosentti, TTY
K
autonen Mika, HT, Tampereen yliopisto
Kirstinä Leena, professori emerita, Jyväskylän yliopisto
Kivikuru Ullamaija, professori, Helsingin yliopisto
Kivinen Osmo, professori, Turun yliopisto
Klemola Timo, dosentti, Tampereen yliopisto
Kohonen Viljo, professori emeritus, Tampereen yliopisto
Koivula Meeri, yliopistonlehtori, dosentti, Tampereen yliopisto
Korhonen Pekka, professori, Jyväskylän yliopisto
Kortelainen Tuula, FT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
Kostiainen Juha, dosentti, Tampereen yliopisto
Kunelius Risto, johtaja, Tampereen yliopisto
Kupiainen Reijo, professori, Tampereen yliopisto
Kytö Meri, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Laitinen Ilpo, HTT, MBA, tutkimusjohtaja, Helsingin kaupunki
Laitinen Arto, professori, Tampereen yliopisto
Laitinen Teija, professori, Vaasan yliopisto
Lauk Epp, professori, Jyväskylän yliopisto
Laurinkari Juhani, professori (emeritus), Itä-Suomen yliopisto
Lehtimäki Hanna, professori, Itä-Suomen yliopisto
Lehto Juhani, professori, Tampereen yliopisto
L
indén Carl-Gustav, VTT, Helsingin yliopisto
Luoma-aho Vilma, FT, dosentti, Jyväskylän yliopisto
Luukkanen Arto, dosentti, Helsingin yliopisto
Lämsä Anna-Maija, professori, varadekaani, Jyväskylän yliopisto
Malmberg Tarmo, professori, Vaasan yliopisto
Manka Marja-Liisa, FT, professori, toimitusjohtaja, Tampereen yliopisto
M
asonen Pekka, dosentti, Tampereen yliopisto
Matikainen Janne, Yliopistotutkija, VTT, Helsingin yliopisto
Mauno Saija, professori, Tampereen yliopisto
Melasuo Tuomo, professori, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Moisio Olli-Pekka, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Myllykangas Markku, professori, Itä-Suomen yliopisto
M
äki Harri, FT, Tampereen yliopisto
M
äkinen Ilkka, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Mäntysaari Mikko, professori, Jyväskylän yliopisto
Mönkkönen Kaarina, yliopiston lehtori YTT, dosentti,Itä-Suomen yliopisto
Niemelä Pauli, professori (emeritus), Itä-Suomen yliopisto
N
ieminen Hannu, PhD, professori, Helsingin yliopisto
Nieminen Mika, Principal Scientist, Adjunct Professor, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Niikko Anneli, professori (emirita), Joensuun yliopisto
Nikkola Tiina, tutkijatohtori, KT,  Jyväskylän yliopisto
Niskanen Mervi, professori, Itä-Suomen yliopisto
Nuolimaa Risto, professori (emeritus), Tampereen yliopisto
Näre Lena, apulaisprofessori, dosentti, Helsingin yliopisto
Nätkin Ritva, YTT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Patomäki Heikki, professori, Helsingin yliopisto
Pekkola Samuli, professori, laitoksen johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto
Pietilä Pekka, vanhempi tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto
Pietiläinen Ville, dosentti, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto
Pirttilä-Backman Anna-Maija, professori, Helsingin yliopisto
Pyöriä Pasi, dosentti, Tampereen yliopisto
Pöyhtäri Reeta, YTT, Tampereen yliopisto
R
ajala Raimo, professori, Lapin yliopisto
Rajala Riikka, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Rajala Tuija, em.prof.  HT, Tampereen yliopisto
Raunio Kyösti, professori, Tampereen yliopisto
Raunio Pirjo, FT, koulutuspäällikkö, Sataedu
Repo Katja, YTT, Tampereen yliopisto
Reunanen Esa, YTT, Tampereen yliopisto
Rissanen Sari, professori, varadekaani, Itä-Suomen yliopisto
Ropo Arja, professori, Tampereen yliopisto
Roos J.P.,  professori, Helsingin yliopisto
Rotkirch Anna, VTT, dosentti, johtaja, Väestöliitto
Ruostetsaari Ilkka, professori, Tampereen yliopisto
Ruuskanen Sauli, YTT, yliopistonlehtori, Vaasa
Ryynänen Aimo, professori emeritus, Tampereen yliopisto
Räihä Pekka, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Räsänen Petri, FT, Tampereen yliopistoR
Rättyä Kaisu, yliopistonlehtori, dosentti, FT, KT, Itä-Suomen yliopisto
Saarti Jarmo, FT, dosentti, Itä-Suomen yliopisto
Salonen Marko, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
S
assi Sinikka, dosentti, Helsingin yliopisto
Savolainen Reijo, professori, Tampereen yliopisto
Silvonen Jussi, dosentti, Itä-Suomen yliopisto
Sipilä Jorma, professori emeritus, Tampereen yliopisto
Soini-Ikonen Tiina, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Sotarauta Markku, johtaja, Tampereen yliopisto
S
tenvall Jari, Professori, Tampereen yliopisto
Suoninen Eero, professori, Tampereen yliopisto
Suutari Pekka, professori, Joensuun yliopisto
Syrjäläinen Eija, professori, Tampereen yliopisto
Syväjärvi Antti, professori, Lapin yliopisto
Talja Sanna, professori, Uppsalan yliopisto
T
eräs Marianne, dosentti, Helsingin yliopisto
Tiihonen Paula, HTT, Eduskunta
Tiilikainen Marja, FT, dosentti, Helsingin yliopisto
Timonen Pertti, dosentti
Toiviainen Hanna, dosentti, Helsingin yliopisto
Tolonen Juha, emeritusprofessori, Vaasan yliopisto
Torvinen Juha, FT, dosentti, akatemiatutkija, Turun yliopisto
Tuomala Matti, professori, Tampereen yliopisto
Tuomi Ossi, kehitysjohtaja, dosentti, Helsingin yliopisto
Turkka Tapani, YTT, tutkija, Tampereen yliopisto
Turpeinen Marko, professori Kungliga Tekniska Högskolan, Tukholma
Valokivi Heli, dosentti, Lapin yliopisto
Vartiainen Perttu, rehtori, Itä-Suomen yliopisto
Vartiainen Pirkko, professori, dosentti, Vaasan yliopisto
Vartola Juha, professori, Tampereen yliopisto
Vehviläinen Sanna, dosentti, Tampereen yliopisto
Villi Mikko, professori, Jyväskylän yliopisto
Virkus Sirje, professori, Tallinnan yliopisto
Virtanen Aila, professori, Jyväskylän yliopisto
Virtanen Petri, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
V
uori Jari, professori, Itä-Suomen yliopisto
V
uorinen Heikki S, dosentti, Helsingin yliopisto
Välimäki Susanna, FT, dosentti, Helsingin yliopisto
Väliverronen Esa, professori, Helsingin yliopisto
Wrede Sirpa, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Y
li-Jokipii Hilkka, professori emerita, Helsingin yliopisto
Åberg Leif, professori, Helsingin yliopisto

 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tup@uta.fi
Muutettu: 12.9.2018 13.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti