VäitösYliopistologo


Fil. lis. Veli-Matti Värri

Hyvä kasvatus - kasvatus hyvään. Dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta

Väitösaika- ja paikka: 22.3.1997 klo 12 Tampereen yliopiston Pyynikin kiinteistön luentosali B 332, Pyynikintie 2.

Vastaväittäjä: apulaisprofessori Seppo Sajama (Joensuun yliopisto); Kustos: professori Veikko Rantala; Oppiaine: filosofiaVeli-Matti Värri selvittää filosofian väitöskirjassaan hyvän kasvatuksen ehtoja. Hänen tutkimuksensa teoreettisina lähtökohtina ovat Maurice Merleau-Pontyn eksistentiaalinen fenomenologia ja Martin Buberin dialogisuusfilosofia. Värrin mukaan eettisesti oikeutettu kasvatus edellyttää seuraavien ehtojen hyväksymistä:

1. todellisuus on perimmiltään mysteeri, ratkaisematon kysymys myös kasvattajalle,

2. kasvatettava on ainutlaatuinen toinen persoona,

3. kasvatettavalla on edessään oma tulevaisuus, joka on hänen kasvattajilleen tietymätön, transsendentti.

Värri on arvioinut näiden ehtojen näkökulmasta erilaisten kasvatus- ja sosialisaatiosuhteiden ominaispiirteitä ja eroja sekä hyvän kasvatuksen ehtoja ja esteitä erilaisissa kasvatussuhteissa. Avainasemassa on ollut vanhemmuuden vastuun perusteiden kuvaus. Vanhemmuus alkaa välittömänä auttamisvastuuna, jonka ulottuvuuksia ovat lapsen elämän ehtojen turvaaminen, maailmaan orientoiminen ja olemisen mysteeriin vastaaminen. Värri on rinnastanut ja vertaillut vanhemmuutta niihin kasvatus- ja sosialisaatiosuhteisiin, joiden oikeutus perustuu ammattirooliin, asiantuntijuuteen ja määrättyyn yhteiskunnalliseen tehtävään. Tällä perusteella erilaiset kasvatus- ja sosialisaatiosuhteet jäsentyvät 1 . välittömänä auttamis- ja kasvatusvastuuna (vanhemmuus), 2. rooliperustaisena suhteena (esimerkiksi opettajuus) ja 3. käskyvaltaisena suhteena, joka edustaa yksinomaista sosialisaatiota (tyyppiesimerkkinä sotilaskoulutus).

Kasvatuksen ehtoja selvittäessään Värri on samalla osoittanut, miksi autoritaarinen kasvatus on epäeettistä, ja miksi yksinomainen sosialisaatio ei ole lainkaan kasvatusta.

Lisätietoja: Veli-Matti Värri työpuh. 03-215 7130


Väitökset
Tampereen yliopiston tiedotus
Tampereen yliopisto