VäitösYliopistologo


FL Ewald Reuterin väitöskirja

"Mündliche Kommunikation im Fachfremdsprachenunterricht"
(Suullinen viestintä erikoisalojen vieraan kielen opetuksessa)

tarkastetaan perjantaina 16.5.1997 klo 12 Tampereen yliopistossa luentosalissa B 322, Pyynikintie 2.

Vastaväittäjänä on professori Reinhard Fiehler IdS Mannheim, Saksa. Kustoksena on professori Marja-Leena Piitulainen.

Oppiaine: germaaninen filologiaSuomen yliopistojen kielikeskusten tehtävä on valmentaa opiskelijoita osittain opiskeluun, osittain ammattiin liittyvään viestintään vieraalla kielellä. Tämä kielikeskuksissa tehtävä työ taustanaan tutkimus yrittää vastata kysymykseen, mitä oikeastaan tehdään, kun tällaisessa vieraan kielen opetuksessa käsitellään erikoisalojen suullista viestintää.

Tutkimuksen ensimmäinen tulos kertoo, että vieraiden kielten opettajien kesken kiistellään siitä, voitaisiinko tai miten opetuksessa ylipäätään voitaisiin käsitellä suullista viestintää. Ollaan sitä mieltä, että puuhastelu suullisen viestinnän kanssa on pikemminkin toisarvoista, koska opetuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat erikoisalojen sanaston oppiminen ja erikoisalojen tekstien ymmärtäminen.

Toinen tulos kertoo, että tämä rajoittuminen sanaston ja tekstien käsittelyyn juontaa juurensa kirjallisen ja suullisen ilmaisun erilaisuudesta. Koska opettaja ei useimmiten vieläkään koulutuksensa aikana opi, miten suullista viestintää voidaan tutkia, kuvata ja muokata opetusta varten, se yksinkertaisesti jätetään pois opetuksesta.

Tähän tutkimustulokseen sisältyy jo väitöskirjaan keskeinen väittämä, että suullista viestintää voidaan äänittämällä ja kuvaamalla erittäin hyvin dokumentoida, analysoida ja muokata opetusta varten. Erittäin helposti voidaan tallentaa esimerkiksi työhönottohaastatteluja, lääkärissäkäyntejä, oikeusistuntoja, luentoja tai myöskin yritysten ja tuotteiden esittelyjä ja työstää näiden keskustelutyyppien kulloinkin luonteenomaiset piirteet. Tutkimus esittää pienintä yksityiskohtaa myöten, miten suullista viestintää voidaan käsitellä opetuksessa käyttäen nk. keskusteluanalyysin menetelmiä.

Synteesinä eri tuloksista tutkimuksessa päädytään seuraavaan ehdotukseen: Kun halutaan valmentaa viestintään opiskeluun tai ammattiin liittyvissä tilanteissa, dokumentoidaan ja analysoidaan autenttisia tapauksia tällaisessa viestinnässä. Valikoidut tapaukset esitetään opetuksessa ja niitä tutkitaan keskusteluanalyysin mukaan. Kurssin osanottajia opastetaan kokeilemaan tilanteessa tyypillistä viestintää. Nämä roolileikit tai jäljittelyt äänitetään tai tallennetaan videolle, jotta simuloitua käyttäytymistä voidaan arvioida. Tämä harjoitus toistetaan niin usein, että kurssin osanottajat ovat tyytyväisiä viestintäänsä.

Kaiken kaikkiaan työssä päädytään siihen johtopäätökseen, että nykyään vieraiden kielten opetuksessa on periaatteessa mahdollista käsitellä suullista viestintää täysipainoisesti kirjallisen viestinnän rinnalla. Lisäksi työssä esitetään, mistä johtuu, etteivät monet opettajat meillä tai muuallakaan ole tähän mennessä tiedostaneet tätä mahdollisuutta.

Lisätietoja: Ewald Reuter työpuh. (03) 215 6318 , kotipuh. (03) 367 2073 (koti)


Väitökset
Tampereen yliopiston tiedotus
Tampereen yliopisto