VäitösYliopistologo


Kauppatieteiden lisensiaatti Minna Halmeen väitöskirja

Environmental Management Paradigm Shifts in Business Enterprises: Organisational Learning Relating to Recycling and Forest Management Issues in Two Finnish Paper Companies

(Muuttuvat ympäristöjohtamisen paradigmat metsäteollisuusyrityksissä)

tarkastetaan perjantaina 6. kesäkuuta 1997 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa, Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on professori Paul Shrivastava (Bucknell University, USA). Kustoksena on professori Hannu Kuusela.

Oppiaine: markkinointiKUSTANNUSTEKIJÄSTÄ KILPAILUEDUKSI - YMPÄRISTÖJOHTAMISTA KOSKEVIEN USKOMUSTEN MUUTOKSET METSÄTEOLLISUUDESSA

Asenteet ja arvot, joiden mukaan aktiivinen ympäristöasioista huolehtiminen ei kuulu yrityksille, ovat yksi vaikeimmista esteistä ympäristömuutoksen aikaansaamiseksi liikeyrityksissä. Ensimmäisessä suomalaisessa ympäristöjohtamisen väitöskirjassa tarkastellaan, miten yrityksen johdon ympäristöuskomukset ja -arvot eli ympäristöjohtamisen paradigma voi muuttua. Käytännön tutkimuksen kohteena on, miten kierrätystä ja metsänhoitomenetelmiä koskevat perususkomukset ovat muuttuneet aaltopahvia valmistavassa Walki-Packissa ja UPM-Kymmene-Kajaanissa 1990-luvulla.

Molemmissa yrityksissä ulkoinen ­ lakien, asiakkaiden tai ympäristöjärjestöjen ­ paine laukaisi muutoksen. Muutosprosessit kuitenkin erosivat toisistaan selvästi. Pakkausyritys kohtasi ympäristöpaineen ensimmäistä kertaa ja johdon ympäristöarvot ja -uskomukset muuttuivat perinteisestä ympäristösuuntautuneeseen johtamiseen. Muutos oli ylhäältä johdettu. Sitä tapahtui lukuisissa uskomuksissa. Esimerkiksi aiemmin uskottiin ympäristöasioiden huomioimisen tuovan ainoastaan kustannuksia, nykyisin taas nähdään, että hyvä ympäristötoiminta tuo kilpailuetua. UPM-Kajaanissa alhaalta ylöspäin alkanut muutos intensiivisestä metsänhoidon paradigmasta pienipiirteiseen metsänhoitoon on käynnissä. Koska yritys oli törmännyt ympäristökysymyksiin ennenkin, metsien monimuotoisuus koettiin "yhtenä uutena ympäristöasiana" ja muutosta tapahtui vain metsäuskomuksissa. Ennen esimerkiksi uskottiin ainoastaan intensiivisen metsänhoidon täyttävän tehokkuuvaatimukset. Nykyisin monia pienipiirteisen metsänhoidon menetelmiä pidetään kustannuksia säästävinä.

Yleensä väitetään, että ympäristöasenteiden on muututtava ennen kuin toiminta voi parantua. Tutkimuksen perusteella perususkomusten muutos näyttää kuitenkin tapahtuvan toiminnan kanssa samanaikaisesti, hankittaessa uutta tietoa ja kokemusta. Yrityksissä on muutamien henkilöiden muodostamia 'taskuja' joissa uudet uskomukset ensin vallitsevat ja joiden kautta ne voivat edetä. Niiden edetessä ilmenee vuorovaikutusta ja kilpailua perinteisen ja uuden ympäristöajattelutavan kannattajien välillä. Murrosvaiheessa myös yksittäinen henkilö saattaa käydä sisäistä kamppailua tietyn vanhan ja uuden uskomuksen kesken. Tunteiden osuus ympäristömuutoksissa on siten olennainen. Pelätään esimerkiksi elinkeinon menettämistä ja sitä, että liittämällä ympäristökriteerit toimintaan myönnetään, että 'ennen on tehty väärin'. Muutoksen edetessä ilmenee luonnon kannalta 'hyvän tekemiseen' liittyviä myönteisiä tunteita.

Perususkomusten muutos yrityksessä edellyttää sekä toimintaympäristön vaatimusta muutokselle että muutosagenttia, joka kykenee neuvottelemaan vastakkaisia näkemyksiä edustavien ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Uudet ympäristöideat voivat tulla yrityksessä hyväksytyiksi vain, jos joku henkilökunnan jäsen omaksuu ja kykenee välittämään ne eteenpäin. Ulkopuolelta tuleva sysäys voi saada muutoksen alkuun, mutta se ei johda perususkomusten muutokseen. Perususkomusten muutosprosessiin liittyy kiinteästi se, että yrityksen on kehitettävä oma motiivi tukemaan uusia toimintatapoja. Käsilläolevassa tutkimuksessa tällaisia motiiveja olivat esimerkiksi ympäristöasioiden tärkeys kilpailutekijänä tai tieto siitä, että sekametsä vastustaa tauteja paremmin kuin yhden puulajin metsä ja että sen puu on laadultaan parempaa.

Lisätietoja: Minna Halme työpuh. (03) 215 6845; kotipuh. (03) 211 0077


Väitökset
Tampereen yliopiston tiedotus
Tampereen yliopisto