VäitösYliopistologo


M.Sc Kandasamy Ravichandranin väitöskirja

A Hospital Based Case-Referent Study on Gastric Cancer in Madras (Mahasyövän vaaratekijät Madrasissa)

tarkastetaan lauantaina 28. kesäkuuta 1997 kello 10 terveystieteen laitoksen luentosalissa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Elina Hemminki Stakesista (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus). Kustoksena toimii professori Matti Hakama.

Oppiaine: EpidemiologiaKandasamy Ravichandran on syntynyt Kilkodungaloressa Intiassa 10.7.1960. Hän on suorittanut Master of Science -tutkinnon Madrasin yliopistossa 1984. Vuodesta 1988 hän on toiminut vanhempana tutkijana syöpärekisterissä (Hospital Cancer Registry) Madrasissa.

Ravichandranin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis 553, painopaikka Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1997. ISBN 951-44-4175-3, ISSN 1455-1616 Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere

Lisätietoja: Kandasamy Ravichandran

Lisätietoja myös: Matti Hakama, työpuh. (03) 215 6788

TIIVISTELMÄ

MAHASYÖVÄN VAARATEKIJÄT MADRASISSA

Mahalaukun syöpä on yleisimpiä pahanlaatuisia kasvaimia Etelä-Intiassa. Madrasissa se on yleisin syöpä miehillä ja viidenneksi yleisin syöpä naisilla. Tästä sairaudesta on Intiassa kuitenkin vain vähän tutkimuksia.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli
1) tutkia ovatko muita syöpiä sairastavat vai potilaiden saattajat soveliaampi verrokkiryhmä mahalaukun syöpää sairastaville
2) vertailla eri menetelmin saatuja riskin arvioita ja
3) löytää mahalaukun syövän riskitekijät

Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä:

- Potilaiden saattajat olivat soveliaampia verrokkiryhmäksi kuin muita syöpiä sairastavat potilaat. Vaaranarviot olivat suurempia, jos potilaat ja verrokit kaltaistettiin ja analysoitiin ehdollisella logistisella regressiolla.

- Mällin pureskelu (tupakan kanssa tai ilman) ei lisännyt mahalaukun syövän vaaraa kummallakaan sukupuolella. Tupakoivilla miehillä, erityisesti itse käärittyjä intialaisia bidi-savukkeita polttavilla, on kolminkertainen mahalaukun syövän riski tupakoimattomiin verrattuna. Mahalaukun syövän riski lisääntyi sitä mukaa kuin päivittäin poltettujen bidi-sätkien määrä kasvoi.

- Alkoholia nauttivilla miehillä oli kaksin-kolminkertainen mahalaukun syöpäriski verrattuna niihin, jotka eivät alkoholia nauttineet. Erityisesti kotona tislatun pontikan (arrakin) juominen lisäsi mahalaukun syöpäriskiä. Voidaan arvioida, että yli 60% Intian miesten mahasyövistä olisi estettävissä välttämällä tupakointia ja alkoholia.


Väitökset
Tampereen yliopiston tiedotus
Tampereen yliopisto