VäitösYliopistologo


M.Sc Balkrishna Bhika Yeolen väitöskirja

Cancer in India in the Year 2001. An Epidemiological Study (Syöpätaudit Intiassa vuonna 2001)

tarkastetaan lauantaina 28. kesäkuuta 1997 kello 13 terveystieteen laitoksen luentosalissa, Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on pääsihteeri, dosentti Sakari Karjalainen Suomen Akatemiasta. Kustoksena toimii professori Matti Hakama.

Oppiaine: EpidemiologiaBalkrishna Yeole on syntynyt Jalgaonissa Intiassa 26.8.1939 ja suorittanut Master of Science -tutkinnon Poonan yliopistossa 1964. Hän on työskennellyt kansainvälisessä väestötutkimusinstituutissa (International Institute for Population Studies) Bombayssa1964-1973. Vuodesta 1973 hän on työskennellyt syöpärekisterissä Bombayssa.

Yeolen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis 552, painopaikka Vammalan kirjapaino Oy, Vammala 1997. ISBN 951-44-4174-5, ISSN 1455-1616 Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere

Lisätietoja: Balkrishna Yeole
Lisätietoja myös: Matti Hakama, työpuh. (03) 215 6788

TIIVISTELMÄ

SYÖPÄ INTIASSA VUONNA 2001

Intian syöväntorjuntaohjelman taustaksi väitöskirjassa on ennustettu syöpätapauksia iän, sukupuolen, sijainnin ja asuinpaikan mukaan ja arvioitu eri terveysindikaattoreita syövänhoitoa varten Intiassa vuonna 2001.

Uusia syöpätapauksia Intiassa vuonna 2001 on ennustettu sukupuolen, sijainnin ja asuinpaikan mukaan. Ennusteet perustuvat trendeihin syövän sijaintipaikan ja sukupuolen mukaan Bombayn väestössä vuodesta 1968 vuoteen 1987 kaikkien kymmenen Intian syöpärekisterin tietoihin vuodelta 1991.

Syöpätapausten trendiä Bombayn väestössä on tutkittu sovittamalla yleistettyä lineaarista mallia yleisimmille syövän sijaintipaikoille erikseen miehille ja naisille. Palvelujen ja resurssien arvioimiseksi syövänhoitoa varten vuonna 2001 on käytetty Tapani Hakalan (nykyään Pikonlinnan ylilääkäri) väitöskirjan tietoja palvelujen ja resurssien jakautumisesta Suomessa vuonna 1979.

Syöpätapausten trendianalyysit Bombayssa osoittivat, että miesten syövissä, jotka liittyivät tupakan pureskelutottumukseen (suuontelo ja kurkunpää) tapausmäärät tulevat pienemään. Naisilla rintasyöpätapaukset lisääntyvät ja kohdunkaulasyövän tapausmäärät tulevat pienemään. Väitöskirjassa arvidaan, että Intiassa vuonna 2000 uusia syöpätapauksia tullaan rekisteröimään 566 000.

Naisten syöpätapauksia (360 000) tulee olemaan enemmän kuin miesten syöpätapauksia (266 000). Kaikista ennustetuista syöpätapauksista 65 prosenttia todetaan maaseutualueilla. Miehillä keuhkosyöpä ja naisilla kohdunkaulasyöpä tulevat olemaan johtavat syöpälajit. Arvioituna suomalaiseen tasoon vuonna 1979 syöpänhoidon vaatima kokonaismäärä Intiassa vuonna 2001 on 360 000 hoitopaikkaa , 420 000 sairaanhoitajaa, 42 000 lääkäriä ja syöväntorjunnan kustannukset olisivat 48 000 miljoonaa rupiaa.


Väitökset
Tampereen yliopiston tiedotus
Tampereen yliopisto