VäitösYliopistologo


Lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Jussi Laranteen korva-, nenä- ja kurkkutautien alaan kuuluva väitöskirja

Experimental and clinical studies of carbon dioxide, contact neodymium-YAG and combined carbon dioxide - neodymiym-YAG laser beams (Kokeellisia ja kliinisiä tutkimuksia hiilidioxidi, kontakti neodymium-YAG ja kombinoidulla hiilidioxidi - neodymium-YAG lasersäteellä)

tarkastetaan perjantaina 17.10.1997 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksessa (K-rakennus, iso luentosali), Teiskontie 35.

Vastaväittäjänä on professori Juhani Nuutinen Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Heikki Puhakka.Laranne on syntynyt Turussa 19.4.1960 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kalevan lukiosta Tampereelta 1980. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon hän suoritti1987 Tampereen yliopistossa. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäriksi hän valmistui 1993.

Laranne on toiminut vierailevana tutkijana Kagoshiman yliopistosssa Japanissa 1994-1995. Vuodesta 1996 lähtien hän on toiminut korva-, nenä- ja kurkkutautien apulaisopettajana Tampereen yliopistossa.

Väitöskirja ilmestyy Acta Universitatis Tamperensis -sarjassa.

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 607, 33101 Tampere.

Lisätietoja: Jussi Laranne työpuh. (03) 247 5111

TIIVISTELMÄ

Kombinoitu hiilidioksidi - neodymium-YAG laser on suhteellisen uusi, Suomessa kehitelty kirurginen lasersäde. Tavoitteena on ollut yhdistää hiilidioksidilaserin kudoksia leikkaavat ominaisuudet neodymium-YAG säteen hyvään leikkausverenvuotoa vähentävään vaikutukseen. Aiempaa tutkimustietoa kombinaatiolasersäteen vaikutuksista kudoksiin on niukasti.

Väitöskirjatutkimuksessa on verrattu kolmen erilaisen kirurgisen lasersäteen vaikutuksia leikkausverenvuotoon, leikkauksen jälkeiseen kipuun, haavan paranemiseen, arpimuodostukseen sekä leikkaukstulokseen pitkäaikaisen seurannan jälkeen.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kombinoitu lasersäde vähensi merkitsevästi leikkausverenvuotoa erillisiin hiilidioksidi ja neodymium-YAG lasersäteisiin verrattuna operoitaessa suun ja nielun alueella. Kombinoitua sädettä käyttämällä voidaan olellisesti vähentää vakavan vuotokomplikaation riskiä esimerkiksi ns. kuorsausleikkausten yhteydessä. Vastapainona niukalle leikkausverenvuodolle, kombinaatiosätellä operoiduilla potilailla esiintyi jonkin verran pitkittynyttä leikkauksen jälkeistä kipua. Haavan paranemisen alkuvaiheessa todettuja eroja lasereiden välillä ei ollut osoitettavissa keskimäärin yli kolmen vuoden seurannan jälkeen.

Kombinaatiolasersäde vähentää merkitsevästi leikkausverenvuotoa, Iyhentää toimenpiteen kestoa ja pienentää vuotokomplikaation riskiä leikattaessa runsaasti verisuonitettuja kudoksia.


Väitökset
Tampereen yliopiston tiedotus
Tampereen yliopisto