Yliopistologo

Lääketieteen lisensiaatti Tuula Kuukasjärven syöpäbiologian alaan kuuluva väitöskirja

Genetic and Phenotypic Evolution of Breast Cancer

(Rintasyövän geneettinen evoluutio)

tarkastetaan perjantaina 21.11.1997 kello 12 lääketieteen laitoksen K-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35.

Vastaväittäjänä on syöpätautien ja sädehoidon professori Heikki Joensuu (HYKS). Kustoksena toimii professori Jorma Isola.

Kuukasjärvi on syntynyt Kemissä 15.8.1968 ja suorittanut ylioppilastutkinnon Kemin lukiossa 1987. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon hän suoritti Oulun yliopistossa 1994. Kuukasjärvi asuu nykyisin Tampereella ja työskentelee apulaislääkärinä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan patologian osastolla.

Kuukasjärven väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis 573, painopaikka Vammalan kirjapaino Oy, Vammala 1997. ISBN 951-44-4246-6, ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere

Lisätietoja: Tuula Kuukasjärvi p. (03) 247 6848 (työ) tai (03) 3564 633 (koti)

TIIVISTELMÄ

Rintasyövän synnyn ja etenemisen katsotaan olevan pitkällinen monivaiheinen prosessi, jonka syynä ovat soluihin kasautuneet geenivirheet. Vasta pieni osa näistä geenimuutoksista tunnetaan. Tässä tutkimuksessa on uusien tutkimusmenetelmien avulla selvitetty syöpäsoluissa tapahtuvia geenimuutoksia sekä varhaisvaiheen rintasyövissä että pitkälle edenneissä rintasyövissä, joissa on tutkittu saman potilaan primaarikasvaimia (ensimmäisenä rinnasta poistettu syöpäkasvain) ja niiden etäispesäkkeitä.

Varhaisvaiheen rintasyöpien (intraduktaalinen kasvain) geneettinen analyysi paljasti suuren määrän geenimuutoksia, jotka olivat lähes samanlaisia kuin mitä on löydetty pitkälle edenneissä rintasyövissä. Tutkimus osoittaa siten, että monet geenimuutokset tapahtuvat jo ennen syövän invaasiota eli kasvua ympäristöönsä. Etäispesäkkeiden lähettämiseen liittyviä geenimuutoksia tutkittiin analysoimalla saman potilaan primaarikasvaimia ja myöhemmin ilmaantuvia etäispesäketuumoreita (metastaasi). Parillisten näytteiden avulla selvitettiin primaarikasvaimen ja sen veriteitse levinneen metastaasin geneettisiä poikkeavuuksia sekä yhtäläisyyksiä.

Tulosten perusteella rintasyövän metastaasien geenimuutokset olivat n. 1/3 tapauksia erilaisia kuin primaarituumoreissa. Selkeästi pelkästään metastaasille ominaisia geenimuutoksia ei tullut esille. Primaari- ja metastaasituumorin geneettisen erilaisuuden perusteella voidaan päätellä, että voimakas geneettinen eriytyminen on tyypillistä rintasyövän etenemiselle. On todennäköistä, että erilaiset kasvuolosuhteet aiheuttavat toisistaan poikkeavia valintapaineita ja tätä kautta erilaiset geenimuutokset tulevat vallitseviksi eri puolella elimistöä sijaitsevissa tuumoreissa. Tulosten perusteella voidaan myös päätellä, että rintasyövän kehitys ei ehkä tapahdukaan siten, että geenimuutosten määrä suoralinjaisesti lisääntyisi taudin edetessä. On todennäköistä, että kyseessä on geneettisesti huomattavasti monimuotoisempi tauti, mikä vaikeuttaa myös taudin ennusteen ja hoitovasteen arviointia erityisesti silloin, kun se tapahtuu pelkästään primaarituumorista mitattujen ominaisuuksien perusteella.

Rintasyöpäsolujen ilmiasulliset ominaisuudet, kuten estrogeeni- ja progesteronireseptorin ilmentyminen (hormonireseptoristatus) vaikuttavat olennaisesti potilaan saamaan hoitoon. Tässä tutkimuksessa selvitettiin myös eroavatko primaari ja -metastaasituumorin estrogeeni- ja progesteronireseptorien geeni-ilmentymät toisistaan. Tulokset osoittivat, että n. 30 %:ssa estrogeenireseptorin ilmentyminen häviää ja potilaalle ei saada vastetta hormonihoidolle (Tamoxifen). Tulos on kliinisesti merkittävä, sillä estrogeenireseptorin häviäminen metastaasituumorista antaa yhden loogisen selityksen huonolle hormonihoitovasteelle pitkälle edenneessä rintasyövässä.


Väitökset Tampereen yliopiston tiedotus Tampereen yliopisto