Yliopistologo

Fil.lis. Jussi Hanskan yleisen historian alaan kuuluva väitöskirja

And the Rich Man also died; and He was buried in Hell" The Social Ethos in Mendicant Sermons

(Sosiaalinen eetos kerjäläisveljien saarnoissa)

tarkastetaan perjantaina 5.12.1997 kello 14 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, osoitteessa Kalevantie 4.

Vastaväittäjänä on professori David D' Avray London University Collegesta ja kustoksena toimii professori Marjatta Hietala.

Hanska on syntynyt Hämeenlinnassa. Ylioppilaaksi hän on päässyt Harjavallan lukiosta 1986. Hanska on valmistunut filosofian lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1994. Hän on toiminut Suomen akatemian tutkijana vuodesta 1994.

Hanskan väitöskirja ilmestyy Suomen Historiallisen Seuran sarjasssa Biblioteca Historica 28, Hakapaino Oy, Helsinki 1997. ISBN 951-710-076-0

Väitöskirjan tilausosoite: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki

Lisätietoja: Jussi Hanska p.(03)6332348(koti), (03) 215 7196(työ).

Lyhennelmä tutkimuksesta:

Vaikka 1200-luku, jota tutkimus käsittelee, olikin suhteellisen vaurasta aikaa, oli köyhien ja rikkaiden välinen kuilu sellainen, jota nykyään tavataan vain kehitysmaissa. On arvioitu, että 1/3 - 1/2 Euroopan väestöstä oli koko ajan välittömän toimeentulorajan alapuolella. Huono vuodentulo, kadosta puhumattakaan merkitsi nälkäkuolemia. Tästä huolimatta varakkaalla vähemmistöllä meni hyvin. Köyhien ja rikkaiden välinen kuilu oli syvä ja köyhien määrä niin suuri, ettei ongelmalta voinut ummistaa silmiään.

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee 1200-luvun kerjäläismunkkien suhtautumista köyhyyden ja rikkauden ongelmaan ja siitä muodostuneisiin sosiaalisiin jännitteisiin. Eräs kerjäläisveljeskuntien johtoajatus oli vapaaehtoisen köyhyyden ihannoiminen. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan heidän näkemyksiään todellisesta köyhyydestä ja rikkaudesta. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin, mikä oli kerjäläisveljien suhtautuminen todellisiin köyhiin ja köyhyyteen ja mikä oli heidän ratkaisunsa yhteiskunnassa vallinneen sosiaalisen eriarvoisuuden mukanaan tuomiin yhteiskunnallisiin jännitteisiin.

Siinä tutkitaan 1. Pyhän Kolminaisuuden päivän jälkeisen sunnuntain saarnoja. Niissä kommentoidaan Jeesuksen vertausta rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Tämän Jeesuksen vertauksen kommentointi tarjosi erinomaisia tilaisuuksia kärkevienkin yhteiskunnallisten kannanottojen esittämiseen. Niin myös tehtiin.


Väitökset Tampereen yliopiston tiedotus Tampereen yliopisto