Yliopistologo

Terveydenhuollon lisensiaatti Elina Viitasen kansanterveystieteen alaan kuuluva väitöskirja

Fysioterapian ammattikulttuuri terveyskeskuksissa

tarkastetaan perjantaina 9.1.1998 kello 12 Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen luentosalissa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Juha Kinnunen Kuopion yliopistosta ja kustoksena toimii professori Liisa Rantalaiho.

Viitanen on syntynyt Ylivieskassa ja päässyt ylioppilaaksi Raudaskylän lukiosta 1972. Hän on suorittanut kolme fysioterapian ammattitutkintoa vuosina 1974-1980. Liikuntatieteiden maisteriksi hän valmistui Jyväskylän yliopistosta 1985 ja terveydenhuollon lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1994. Viitanen on työskennellyt Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen sosiaali -ja terveysjohtamisen PD-koulutusohjelman suunnittelu -ja tutkimustehtävissä vuodesta 1996.

Viitasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1997. ISBN/ISSN 951-44-4263-6. Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere

TIIVISTELMÄ

Terveydenhuollon ammattilaisten puheessa korostuvat usein vahva usko omaan työhön ja hyvään asiakaslähtöiseen hoitoon ja palveluun. Toteutuuko kaunis, ideologinen puhe ruohonjuuritasolla toteutetuissa työkäytännöissä?

Tämä tutkimus käsittelee terveyskeskusten fysioterapiayksiköiden toimintaa, eli kaikkea sitä, mitä yksiköissä tapahtuu ja kuinka " hommat hoituu". Tutkimusaineistot on kerätty neljän läänin alueelta 25:stä terveyskeskuksesta 1992-1994. Niitä ovat fysioterapiayksiköiden erilaiset asiakirjat, fysioterapeuttien haastattelut ja videoaineisto asiakaspalvelutilanteista. Tule-sairaudet ovat erittäin merkittävä perusterveydenhuollon kuntoutuspalveluja ja hoitoja kuluttava tautiryhmä ja siksi tutkimuksessa kerätty videoaineisto asiakaspalvelutilanteista kohdistuu ko. sairausryhmään.

Ydinasiaksi toiminnassa nousee asiakas ja hänen kanssaan toteutetut työkäytännöt. Työkäytännöt olivat yksilöorientoituneita, mutta eivät asiakaskeskeisiä. Asiakas oli edelleen suurimmassa osassa vuorovaikutustilanteita toiminnan kohde. Ideologisessa puheessa eli kyllä palvelukulttuuri, mutta teoissa toistuivat vanhat ja perinteiset työkäytännöt, joilla on vaikea vastata tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien kuntalaisten kuntoutukseen ilman ammattikulttuurin tietoista muuttamista.

Lisätietoja: Lisätietoja: Elina Viitanen p. (03) 222 5831 (koti) ja (03) 215 6866 (työ).


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto