Yliopistologo

Filosofian maisteri Päivi Rantasen yleisen kirjallisuustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Suolatut säkeet - Suomen ja suomalaisten diskursiivinen muotoutuminen 1600-luvulta Topeliukseen

tarkastetaan lauantaina 17.1.998 kello 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa AI, osoitteessa Kalevantie 4.

Vastaväittäjänä toimivat professorit Hannu Riikonen Helsingin yliopistosta sekä Mikko Lagerspetz Viron humanistisesta instituutista. Kustoksena toimii professori Aarre Heino.

Rantanen on syntynyt Virroilla ja hän on päässyt ylioppilaaksi Tampereen yhteiskoulusta 1989. Rantanen on valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta 1993 sekä yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta 1997. Rantanen on työskennellyt Suomen Akatemian projektitutkijana 1993 - 1994 sekä Suomen Akatemian tutkimusassistenttina 1994 - 1997.

Rantasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 690, Gummerus Oy, Jyväskylä 1998. ISBN/ISSN 951-717-947-2.

Väitöskirjan tilausosoite: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, PL 259, 00171 Helsinki

Lisätietoja: Päivi Rantanen p. (09) 695 81219 (työ), (040) 536 8256 (koti).

TIIVISTELMÄ

Suomalaisten halu kuulla itsestään on kyltymätön. Ulkomaalaisillekin esitetään jo kättelyssä maata ja kansaa koskevia kysymyksiä, joihin odotetaan tuttuja vastauksia mm. tuhatjärvisen maan karusta kauneudesta ja kansan rehtiydestä.

Suolatut säkeet kysyy, miten tämä kaikkien hyvin tuntema suomalaisuuden merkitysaines on muotoutunut. Kirjassa mennään siis suomalaisuuden lähteille: selvitetään, miten tieto Suomesta ja suomalaisista on tullut aikojen kuluessa mahdolliseksi, millaista tietoa näistä on tuotettu ja miksi. Tutkimusaineistona on joukko kansallisesti merkittäviä tekstejä mm. J.L. Runebergilta, J.V. Snellmanilta ja Z.Topeliukselta.

Suolatut säkeet ei katso tutkimustehtävässään vain kolikon parempaa puolta. Perinteisten klisheiden rinnalta paljastetaankin karheampia diskursseja, joissa Suomi on mm. autio maa. Suomalaiset taas ovat epäonnen Iyömää kansaa, joka on niin luonnonvoimien kuin naapurikansojenkin armoilla.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa analysoidaan tusinan verran erilaisia Suomi-diskursseja ja tuodaan esiin niihin johtaneita, usein valtapoliittisia intressejä. Tutkimus perustuu Michel Foucault'n diskurssi- ja valtateorioihin, ja on niiden ensimmäinen käytännön sovellutus Suomessa.

Erilaisten maa- ja kansadiskurssien ja niiden syntykontekstin hahmottamisen avulla saadaan esiin rikas ja monipuolinen merkityspotentiaali, joka suomalaisuuteen on vuosisatojen kuluessa työstetty. Tämä merkitysaines mahdollistaa suomalaisuuden uudelleenmäärittelyn tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin soveltuvalla tavalla.

Tutkimuksessa kannustetaan kaivamaan suomalaisuuden uudelleenmäärittelyssä esiin myös siihen erottamattomasti kuuluvat pimeät puolet. Nämä voidaan työstää hyötykäyttöön, kuten esimerkiksi maalaisia piirteitämme taidokkaasti ironisoiva tuore mainoslause "Suomi - hyvin metsittynyt teknologiakylä" osoittaa. Suolatut säkeet on kirja sinulle, jolle sinivalkoinen Suomi-kuva ei ole kallis.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto