Yliopistologo

Lääketieteen lisensiaatti Merja Malinin lastentautien alaan kuuluva väitöskirja

Evaluation of the intestinal mucosal barrier in Crohn´s disease and juvenile chronic arthritis

(Suoliston limakalvoesteen evaluointi Crohnin taudissa ja lastenreumassa)

tarkastetaan perjantaina 23.1.1998 kello 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen pienessä salissa, Teiskontie 35.

Vastaväittäjänä on dosentti Hannu Paimela Helsingin yliopistosta ja kustoksena toimii professori Matti Salo.

Malin on syntynyt Rautjärvellä ja päässyt ylioppilaaksi Hyvinkäällä 1982. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1988.

Malinin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998.

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere.

Lisätietoja: Merja Malin p. (03) 84911 (työ), (03) 7158752 (koti).

TIIVISTELMÄ

Ruoansulatuskanavalla on elämälle välttämättömiä tehtäviä. Se huolehtii ravintoaineiden imeytymisestä sekä toimii puolustusjärjestelmänä. Tämä järjestelmä koostuu monista eri tekijöistä kuten suoliston bakteeristosta ja vasta-ainevälitteisestä immuniteetista. Nämä tekijät muodostavat yhdessä nk. limakalvoesteen, joka vastustaa haitallisten aineiden ja bakteerien pääsyä elimistöön. Suurikokoisten valkuaisaineiden päästessä elimistöön saattaa syntyä paikallinen tulehdus suolen limakalvolla tai koko elimistön sairaus. Limakalvoesteen toiminnassa on todettu häiriöitä mm. tulehduksellisissa suolistosairauksissa ja reumassa. Mikä sen merkitys on ko. sairauksissa, ei tiedetä.

Limakalvoesteen toimintaa on vaikea tutkia. Mm. suoliston bakteeristoa on vaikea tutkia, koska suolistossa on satoja eri bakteereja, osa lisäksi tuntemattomia. Lisäksi tutkimukset saattavat olla erittäin työläitä ja potilaille vaivalloisia. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa limakalvoesteen toimintaa tulehduksellisessa suolistosairaudessa Crohnin taudissa ja lastenreumassa. Lisäksi tutkittiin, voidaanko Iyhytaikaisella (2 viikkoa) ruokavaliohoidolla vahvistaa häiriintynyttä limakalvoestettä ko. sairauksissa. Ruokavaliohoitona käytettiin Lactobacillus GG-maitohappobakteerivalmistetta. Suoliston bakteeriston tilaa tutkittiin mm. mittaamalla ulostenäytteistä bakteerien tuottamia entsyymejä, kun taas suoliston vastaainevälitteistä immuniteettia tutkittiin epäsuorasti laskimoverinäytteistä. Kokeellisella menetelmällä, laboratorio-olosuhteissa, lisäksi tutkittiin suurikokoisen valkuaisaineen kulkeutumista Crohn-potilaiden ohutsuolinäytteissä. Tämän tutkimuksen tuloksena oli viitettä siitä, että suolen valkuaisaineläpäisevyys lisääntyy suoliston tulehduksen seurauksena eikä olisi taudin puhkeamista edeltävä tilanne. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole tehty maailmalla.

Tutkimuksessa todettiin, että Crohn-potilailla (sekä aikuis- että lapsipotilailla) oli viitettä häiriintyneestä suoliston bakteeriston tilasta eikä Lactobacillus GG-hoidolla ollut vaikutusta siihen. Sen sijaan maitohappobakteeri näytti tehostavan suoliston vasta-ainevälitteistä immuniteettia. Lastenreumaa sairastavilla oli myös viitettä muuttuneesta suoliston bakteeriston tilasta ja että maitohappobakteerihoito kykeni normaalistamaan sitä. Mielenkiintoista oli myös havaita, että maitohappobakteeri tehosti suoliston vasta-ainevälitteistä immuniteettia myös lapsireumaatikoilla. Potilailla, joilla on terve suolisto,

Lactobacillus GG ei merkittävästi synnyttänyt immuunivasteita eikä vaikuttanut suoliston bakteerien entsyymeihin. Osin myös näiden tulosten perusteella ajatellaan, että Lactobacillus GG korjaa limakalvoesteen toimintaa sairaassa suolessa suoliston puolustusjärjestelmää vahvistamalla.

Lactobacillus GG -maitohappobakteerilla todettiin siis olevan vaikutuksia suoliston limakalvoesteen toimintaan sekä Crohnin taudissa että lastenreumassa. Lyhyellä Lactobacillus GG -hoidolla ei ollut vaikutusta potilaiden vointiin. Jatkotutkimuksia tarvitaan, jotta tiedetään onko pitkäaikaisella bakteerihoidolla myönteisiä vaikutuksia ko. sairauksien kulkuun.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto