Yliopistologo

Filosofian lisensiaatti Olga Ovtchinnikovan slaavilaisen filologian alaan kuuluva väitöskirja

Mitäpä meidän maksaa talo rakentaa: Perinteinen talonpoikaiskulttuuri nykyvenäläisten populaaritekstien ja kulttuuristen käytänteiden rakennepohjana

tarkastetaan perjantaina 30.1.1998 kello 12 Tampereen yliopiston Pyynikin kiinteistön luentosalisa B 332, Pyynikintie 2.

Vastaväittäjänä toimii Valeria I. Eremina Venäjän Tiedeakatemiasta ja kustoksena toimii Marja Leinonen.

 

Ovtchinnikova on syntynyt Pietarissa ja päässyt ylioppilaaksi Pietarissa 1980. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Pietarin yliopistosta 1986 ja filosofian lisensiaatiksi Venäjän Tiedeakatemiasta 1990. Ovtchinnikova on työskennellyt Tampereen yliopiston filologian laitos II:ssa tuntiopettajana vuodesta 1992.

Ovtchinnikovan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan kirjapaino Oy, Vammala 1998. ISBN 951-44-4279-2 ISSN 1455-1616.

Väitöskirjan voi tilata osoitteesta: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puhelimitse p. (03) 215 6055.

Lisätietoja: Olga Ovtchinnikova p. 0400 793 612 (työ), (03) 343 3737 (koti).

TIIVISTELMÄ

Venäläinen kansanperinnekulttuuri on paljon tutkittu. Kaupunkikulttuurin ja populaarikulttuurin tutkiminen on vielä syntyvaiheessansa. Tämä kirja on ensimmäinen venäläistä ainestoa koskeva monografia, joka on omistettu uuden ja perinteisen suhteelle nykyvenäläisessä populaarikulttuurissa.

Tämän väitöskirjan päämäärä - katsoa kuinka aktiivisesti perinteisen kulttuurin mallit osallistuvat nykykulttuurin tekstien luomiseen. Perinteista rituaaleja ja nykyaikaista juhlan rakentamista verrataan. Kansanuskomuksien asemaa nykyaikaisessa kulttuurissa tutkitaan. Materiaalina käytetään enneitä ja ihmisen elämän rituaaleja (syntymä - häät - kuolema). Kysymys perinteisten käsitysten roolista modernin tieteen myytin luomisessa asetetaan.

Stereotyyppien jatkuva muuntuminen, orientaatio toistamiseen, uudessa kulttuurissa kadotetun, unohdetun rituaalin, uskomuksen merkityksen palauttamiseen on yhteiskunnan luonteenomainen piirre.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto